NHẬT K TRẦN ĐỘ

* Nhn đọc nhật k Rồng Rắn của tn ngụy tướng Trần Độ trn net.

 

Cng an chng tịch thu

Nhật k viết lin tu

Từ ngy khng cn đảng-

tịch gip tiết ma Thu

 

Hải ngoại tung hỏa m

Của đu tuyệt lắm ru?!!!

Văn hay v kế đẹp

Tung hứng tận chiến khu...

 

Cảnh gic đề cao bọn cộng n

Tặc Hồ từ thuở kiếp bưng b

Ton dn  mắc nỡm nn gia ph

Cả nước phải lừa ha quốc v!

Quỷ kế lc cng xin Hợp Giải

Mưu gian  khi tng vi nhi nh

Nghị quyết chng ra tay tấn cướp

Tay sai hải ngoại ứng hoan h!!!

 

Dn Nam

10/2004

 

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - Bnh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh