CHUNG SỨC CHUNG LNG!

 

 

Dn chủ, Tự do xa độc ti

Thời cơ đ điểm, định tương lai

Chu con nước Việt, mai tươi sng

Sng ni hồi sinh đ đến ngy!

 

 

Bao năm chn bỏ lm mười

Ngỡ dn một nước, dng lời nhỏ to

Thuận dn, Trời sẽ ban cho

Ci bờ hưng thịnh, ấm no mun đời

Trấn yn bờ ci rạng ngời

Giống dng Lạc Việt đời đời lưu danh

Việt gian cộng-sản lưu manh

Giết người, cướp của, bun dn vẫn từng

Đất dng, đảo biếu, biển nhường

Từ ngy Hồ tặc ci luồn Tu, Nga...

Nay đ Dn chủ gần xa

Chần chờ chi nữa, nước nh vng ln

Thẳng tay bứt ph gng xiềng

Đập tan b lũ cướp quyền bấy lu

Cờ Vng lại thắm trn đầu

Ba miền một giải, giặc Tu va kinh

Hồn thing sng ni, anh linh

Ph tr con chu hy sinh giữ gn

Gp tay xy lại niềm tin

Rồng Tin một ci thỏa tnh ước mong

Việt Nam! Chung sức chung lng!

 

 

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - Bnh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh