Chính nghĩa cờ Vàng

 

Dứt điểm độc tài, giải đảng ma

Hồ tinh cờ đỏ lũ gian tà

Nợ vay ắt trả do dân ứng

Sống thác khắc đền bởi Quốc Gia

Kíp mau hối cải, ḥng ân xá

Chậm trễ hồi đầu, đợi luật tra

Xem ḱa vận nước đang xoay chuyển

Chính Nghĩa cờ Vàng lại nở  hoa

 

Dân Nam

 

 

 

Quân bất ngh́ !

 

Chính nghĩa anh hùng chả thiếu chi

Nh́n xem cận đại sử hằng ghi

Khoa Nam, nhục quốc gương Hoàng Diệu

Trung hiếu Văn Hưng thác một khi

Cao Kỳ, tẩu tướng ai thèm nói

Ngọc Cẩn, hiên ngang: “Bay bắn đi!”...

Anh Hùng, Liệt Nữ c̣n nhiều nữa

Cẩu tặc, tôn vinh! Quân bất ngh́!

 

Dân Nam

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính