Độc thoại ở phiên ṭa

 

 

Đứa trẻ

Hiếng mắt nh́n mẹ

Gằn giọng nh́n cha:

- Các người:

Ở đâu khi con vấp ngă?

Ở đâu khi con đói ḷng?

...

- Nói đi:

Cha say săn gái!

Mẹ mải mồi trai!

Bỏ con cút côi thui thủi giữa nhà ḿnh.

Đấy là gia đ́nh?

Hay nơi động thổ?

...

- Các người

sao không xấu hổ

C̣n múa mép

C̣n khua môi

Trổ tài bêu nhau chối tội

Rồi rửa lỗi

Rồi gột sai

Bằng những cọc tiền con không đ̣i hỏi

Để con quên mẹ mải mồi trai

Để con quên cha say săn gái

Để con nghiện những tṛ thác loạn

...

- Ôi!

Các người...

Khốn nạn!

 

*

 

Làng Tám, 25 tháng 08.2018

Đặng Xuân Xuyến

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính