Ba Yu

- Với N.T.Y -

 

Ba chẳng nm vo ti

Lại cứ nhằm quăng vo người đấy

Cả đời người ta nợ đậy

Luyện xong ba rồi mắc khổ thi...

 

Ừ. Chẳng chịu tin ti

Cứ đong mẽ người bng bẩy

Cứ dụ miệng cười bng nhẫy

Lu quu mớ ba mớ bảy

Rắn rồng rồng rắn ln my...

 

Biết khng

Men đủ th rượu mới nồng

Than vừa th lửa mới đượm

Phải o quần đu m thử ướm

Tnh yu khng php cộng trừ...

 

Ừ đợi qua ba ma lũ

Ừ chờ sắp bốn ma đng

Nụ cười chừng như đ gượng

Người cn mải luyện ba yu...

 

 

H Nội, chiều 10 .08.2017

Đặng Xun Xuyến

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh