LTS.- Một trong những chiêu thức của tập đoàn Việt-gian cộng-sản vẫn thường luôn áp dụng, để làm suy yếu tinh thần đấu tranh của người Việt không cộng sản trong nước, cũng như tại cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS hải ngoại, là t́m đủ mọi cách gây mâu thuẫn tiến tới chia rẽ đại khối người Việt Nam đang chống lại sự cướp quyền cai trị trong nước của tập đoàn VGCS. Chúng sử dụng lũ bồi bút, văn nô xung tả hữu đột nhằm xáo trộn vào mọi sinh hoạt của người dân cả trong và ngoài nước Việt Nam trên mặt trận truyền thông.

 

Hồn Việt UK online xin giới thiệu một bài viết trực diện với mưu ma chước quỷ của nhóm "giao điểm", mà hầu hết người ta đă nhận chân được bọn này đă và đang phục vụ cho ai, với mục đích ǵ, của tác giả Đặng Thúy. Những chiêu thức xưa như trái đất mà Hồ đă từng dùng cho đến nay, bọn hậu duệ của hắn vẫn luôn đem ra áp dụng. Nhưng, nếu không cảnh giác, th́ không ít người đă và đang lại rơi vào những cạm bẫy cũ rích kể trên của giặc.

 

Xin giới thiệu đến quư bạn đọc để rộng đường dư luận.

 

 

THẦY CĂI TRẦN TIÊN LONG  KHÔNG “LƯ TRÍ”!

 

    

Chào anh Trần tiên Long,

 

H́nh như những người “không có lư trí”, th́ hay “mau quên” và “vô liêm sỉ”! Dạng như anh (Trần tiên Long), Nguyễn mạnh Quang, Trần chung Ngọc…. mà cũng đ̣i hỏi thiên hạ “Phản biện hay mạt sát biện?”,

 

Anh Trần tiên Long à, không có “lư trí”, th́ biết ǵ mà đ̣i “lư luận cho hợp lư” được!

 

“Mạt sát biện?” thích dùng chữ lắm à! Nếu có từ “Mạt sát biện” như ư anh TT Long “mong muốn” th́ làm ơn nhớ lại vài thành ngữ: “Người khôn nói mánh, người dại đánh đ̣n”, “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy!”, “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào.”

 

Các anh Trần tiến Long, Trần chung Ngọc, Nguyễn mạnh Quang….. là không tự biết đánh giá “các anh là giống ǵ…” ư? Liệu các anh c̣n “nhân tính” không? Các anh viết mang tính “chủ quan”, hay “khách quan”! Ngôn từ các anh viết trong bài….có tính “khích bác” không? Chả lẽ các anh “ngu” lại nói các anh “khôn”, “đểu cáng” lại nói là “hiền ḥa”, “vô liêm sỉ” th́ phải gọi là “đàng hoàng” th́ mới là vừa ư các anh sao!

 

Anh Trần tiên Long đọc bài của Nguyễn mạnh Quang với những từ:

“ác tính Da-tô”…,Sự kiện này càng chứng minh cho chúng ta thấy rằng một khi đă trở thành tín đồ Da-tô  th́ họ trở thành những phường vong bản, phản dân tộc, mất hết nhân tín và trở thành hạng người “cúi đầu đi trên bốn chân để từ con người trở về với nguồn gốc của con người súc sinh.” …..(Nguyễn mạnh Quang viết- bài kèm dưới)”

 

Với những lời như nêu trên, th́ có gọi là “mạt sát” không? Có “đểu cáng” “hàm hồ” “vơ đũa cả nắm” không?....

 

 Nên khi tôi vạch cho quư vị trên diễn đàn thấy “dạng” như các anh (Trần tiên Long, Trần chung Ngọc, Nguyễn mạnh Quang…) chỉ là những kẻ “hàm hồ”, “vô liêm sỉ”, “không có lư trí”….. bằng lư luận và dẫn chứng cụ thể, th́ anh Trần tiên Long không “lư trí” lại cuống lên “gào” là  “Mạt sát biện”! Các anh đă viết như thế… lại đ̣i tôi phải viết khác, không được “dùng từ” mà các anh đă dùng ư!

 

Càng viết, anh Trần tiên Long không “lư trí”, c̣n lộ thêm bản chất vô cùng “lưu manh”, khi anh viết:

Tôi lật lại bài của Gs. NMQ. Đoạn trích dẫn trên là lời mở đầu trong bài Ngô Đ́nh Diệm: Con Người Và Tội Ác. Nguyên văn như sau:

“Thông thường, người Việt Nam đều biết rằng:

1.- Đàn ông mà có cặp  mắt “trắng bệch” là hạng người gian tham và ác độc, và những nguời  “vô tu” là hạng người “bất ngh́”,

2.- Bất kỳ người nào có cặp mắt hay “nh́n trộm”, “tṛng trắng nhiều hơn  tṛng đen”, “láo liên” hay “tṛng đen chạy long x̣ng xọc trong tṛng trắng” hoặc mắt “chớp chớp” khi nói chuyện với một người nào, th́ nhiên là người đó là quân lưu manh gian ác, tàn ngược và có bản chất phản trắc.” (Hết trích)…(Trần tiên Long viết- bàikèm dưới)”

 

Sao anh Trần tien Long lại “lưu manh” không trích liền tiếp theo đó là đoạn:

Ngô Đ́nh Diệm có những  ác tướng thể hiện ra trên diện mạo như “bạch diện vô tuvà cặp mẳt “trắng bệch, tṛng trắng nhiều hơn  tṛng đen” lại hay “nh́n trộm”. Tất nhiên là những ác tính này sẽ biến thành hành động vào những khi có hoàn cảnh hay cơ hội, đặc biệt nhất là khi có quyền lực trong tay. ……(Nguyễn mạnh Quang viết)”

 

Vậy, qua trích dẫn trên đoạn đánh số 1 và 2 của anh Nguyễn mạnh Quang, th́ anh Quang  lấy “quan niệm” dân gian (thông thường). Xong đến đoạn kế tiếp “màu xanh” mà anh “lưu manh” Trần tiên Long không chịu “trích tiếp”. V́ đọan đó mang ư “kết luận” của (cá nhân) Nguyễn mạnh Quang cho rằng: Quan niệm của “dân gian” là đúng bằng "cụ thể" như Ngô đ́nh Diệm:  Ngô Đ́nh Diệm có những  ác tướng thể hiện ra trên diện mạo như “bạch diện vô tu” và cặp mẳt “trắng bệch, tṛng trắng nhiều hơn  tṛng đen” lại hay “nh́n trộm”.

 

Qua dẫn chứng trên:

 

1- Nếu anh Trân tiên Long nói rằng đoạn kế của Nguyễn mạnh Quang (màu xanh) anh Trần tiên Long không biết có hàm ư như thế, th́ chứng tỏ anh Trần tiên Long không có “lư trí”, “kiến thức” để hiểu biết dụng ư câu văn.

 

2- C̣n bầt cứ ai đọc đoạn văn (màu xanh) tiếp theo đều hiểu đó là anh Nguyễn mạnh Quang đă “kết luận” khẳng định những người “bạch diện vô tu”, và  những người “cặp mẳt “trắng bệch, tṛng trắng nhiều hơn  tṛng đen” lại hay “nh́n trộm”. đều là “ác tướng”, đều là “quân lưu manh gian ác, tàn ngược và có bản chất phản trắc”.  Mà Nguyễn mạnh Quang lấy Ngô đ́nh Diệm làm “điển h́nh (tiêu biểu)”. có nghĩa những người có “tướng mạo” như vậy th́ đều “gian ác,  lưu manh” như nhau!

Một khi anh Trần tiên Long không trích tiếp “ư chủ quan, khẳng định” của Nguyễn mạnh Quang như nêu trên. Có nghĩa anh Trần tiên Long đă “lưu manh” không trích tiếp để lừa bịp độc giả.

 

Mời anh Trần tiên Long xem lại h́nh “tướng mạo” của Ngô đ́nh Diệm và Trần chung Ngọc:

 

 

 

 “nào khác chi” nhau, theo ư “bói toán” Nguyễn mạnh Quang.

-“bạch diện vô tu”,

-“cặp mẳt “trắng bệch, tṛng trắng nhiều hơn  tṛng đen” lại hay “nh́n trộm”.

 

Nguyên mạnh Quang kết luận: Đó là “ác tướng”, ““quân lưu manh gian ác, tàn ngược và có bản chất phản trắc”.  

 

Quan phân tích nêu trên, th́ đó không phải một hai câu chữ viết sai, hay nói lộn. Mà đó là “ư khẳng định” “dứt khoát” của anh Nguyễn mạnh Quang qua tướng mạo rồi.

 

Không lư phân tích như thế, mà anh Trần tiên Long vẫn không hiểu, th́ chả trách chi anh là dạng không có “lư trí” là phải rồi!

 

Và đừng “xuẩn ngốc”, “ngụy biện” cho Trần chung Ngọc khi y (Ngọc) nói: “suy nghĩ cho cùng, chẳng có ai “chống Công Giáo” cả mà chính Công Giáo đă chống Công Giáo… (Trần chung Ngọc viết)”

 

(Nhưng Trần chung Ngọc quên đi rằng trước đă có khẳng định với “ư thức hệ”):Tôi không phủ nhận là tôi ‘Chống Công Giáo’, không phải là chống lơ tơ mơ, mà chống triệt để. Tại sao? V́ tôi cho đây là điều cần thiết trong thời đại ngày nay.” …(Trần chung Ngọc viết)”

 

Th́ đó là hành động “NHỔ RỒI LIẾM”, không cách chi chối căi được.

Anh Trần tiến Long lại bày vẽ nào là chống vu vơ, khác với chống sai lầm đường lối. Nên nếu nói anh Trần tiến Long là “Ngu và đần” th́ lại dau khổ “mạt sát biện”! .

 

Anh Trần tiến Long quả là “ĐẠI NGU”! Đọc mà cũng không hiểu Trần chung Ngọc nói ǵ, thế mà cũng bày vẽ “căi” cho Trần chung Ngọc.

 

Thứ nhất- Lời:“suy nghĩ cho cùng, chẳng có ai “chống Công Giáo” cả mà chính Công Giáo đă chống Công Giáo …(Trần chung Ngọc  viết)”

 

Th́ chữ CHỐNG ở đây, Trần chung Ngọc không hề phân biệt “phương cách” CHỐNG ra làm sao đâu, hiểu chưa anh Trần tiến Long “đần”!

 

Thứ hai:- Lời: “Tôi không phủ nhận là tôi ‘Chống Công Giáo’, không phải là chống lơ tơ mơ, mà chống triệt để. Tại sao? V́ tôi cho đây là điều cần thiết trong thời đại ngày nay.” …(Trần chung Ngọc viết)”

 

Th́ từ ngữ “chống triệt để” là hàm nghĩa: Chống mọi mặt, bằng tầt cả mọi h́nh thức……, từ “thô kệch đến văn chương…..”, thí dụ: “Triệt để chống Cộng”. Dạng “đần” như anh Long mà cũng bày vẽ “căi” cho người khác, thật tội nghiệp!

 

Cùng nên nhớ Trần chung Ngọc là một “PHẬT TỬ” (Quy Y Tam Bảo, Chùa Văn Thánh, Thị Nghè, Thượng Tọa Tuệ Đăng chứng minh), khi tuyên bố như nêu trên, th́ cũng đáng “ph́ cười” cho cái “tṛ” Quy Y Tam Bảo của Trần chung Ngọc rồi!

 

Anh Trần tiến Long à, anh th́ kiến thức, cùng sự hiểu biết là không có (rất kém), nên bài viết của anh “luyên thuyên”, tôi không muốn tốn th́ giờ với anh thêm, mời anh đọc lại bài tôi đă viết về anh:

 

 

Monday, July 25, 2011 1:05 AM,  "Thuy Dang" thuydangs@... wrote:

 

 

TRẦN TIÊN LONG CÓ “LƯ TRÍ” KHÔNG?

 

Chào anh Trần tiên Long,

 

Như thế, đúng là tôi đă nói không sai. Anh Tt Long quả là dốt thật.

 

Anh viết: “tôi (Tt Long) không có nhu cầu để biện minh tôi là người khôn. Vậy nhận định của anh xem tôi (Tt Long) là người dốt cũng chẳng sao.(Tt Long viết – bài kèm dưới)”

 

Anh Trần tiên Long à, viết trên diễn đàn này là để người đọc đánh giá : Đúng - Sai.

 

Việc tôi nhận định anh “dốt...” mà không hợp lư, th́ chính là tôi tự hại tôi đấy thôi. Nên không cần anh phải “gẫy nảy, giả dại” như thế.

 

Với lời anh đă viết: Chúng tôi (Tt Long) lập luận dựa trên lư trí, c̣n quí vị lập luận dựa trên đức tin v́ đă chấp nhận lời dạy của Giê-su rằng phúc cho những kẻ không thấy mà tin….(Trân tiến Long viết- bài kèm dưới)”

 

Th́ cách viết như thế có “hàm nghĩa anh Trần tiên Long muốn là người khôn” không? Vậy câu: “tôi (Tt Long) không có nhu cầu để biện minh tôi là người khôn.” Là một h́nh thức “anh Tt Long đang tự nhổ rồi liếm đấy”. Anh đă thấy cái dốt về lư luận của anh chưa?

 

Cái dốt kế của anh cũng từ sự kém cỏi, chẳng hiểu “lư trí” là ǵ. Nhưng huyênh hoang rằng: “Chúng tôi (Tt Long) lập luận dựa trên lư trí” .

 

Anh Tt Long à, người có lư trí, không lệ thuộc vào nhận xét của người khác. Nếu ai đó đ̣i hỏi rằng “niềm tin tôn giáo” của (riêng) cá nhân người đó, là riêng tư th́ “hoàn toàn đúng”. Nhưng nếu cho rằng  “VẤN ĐỀ NIỀM TIN TÔN GIÁO” là “riêng tư” th́ “hoàn toàn “ không c̣n đúng nữa. Nên khi anh viết rằng: “Niềm tin là việc riêng tư th́ nên để ở trong nhà của quí vị hay trong nhà thờ. ..(Trần tiến Long viết, bài kèm đưới)”.

 

Là đă “lệ thuộc vào nhận xét của người khác rồi” (v́ anh Tt Long cho rằng người ta đă nói “Niềm tin là việc riêng tư” nên anh (Tt Long) đă trả lời như vậy).

 

Người có “lư trí” sẽ viết câu trả lời như sau: “Ngay nay, người ta giảng thánh kinh trên TV, những thánh lễ hàng ngàn ngàn người tham dự ngoài trời…, Đức Đạt Lại Lạt Ma thuyết giảng về Phật Pháp cho hàng trăm ngàn lược người tham dự……nên nếu qúy vị (nào đó) cho rằng “VẤN ĐỀ NIỀM TIN TÔN GIÁO” là riêng tư, là hoàn toàn không đúng..” .

 

Anh Trần tiên Long đă không biết trả lời như vậy. Nên đừng “giả dại”, cho là tôi nặn ra “người rơm”, mà tôi chỉ đích danh anh Trần tiến Long đă “dốt” (không có lư trí) khi trả lời người ta: “Niềm tin là việc riêng tư th́ nên để ở trong nhà của quí vị hay trong nhà thờ” . Bài tôi viết c̣n kèm dưói , hăy đọc kỹ đi để hiểu,. kẻo cứ “dốt” kéo dài th́ thật tội nghiệp!

 

Và anh càng “dốt” chẳng có chút “lư trí” ǵ để hiểu những lời tôi đă viết. Khi anh tiếp tục viết:

“Thưa anh Thuy Đang, đúng như anh nhận xét, rằng tôi(Tt Long) “đă hoán đổi “ngay lập tức” từ “lư trí” thành “đức tin” (hay ngược lại)”, bởi lư do tôi đang xử dụng lối lập luận dựa trên đức tin như những người khác là để trưng ra điều vô lư của lối lập luận này.  Một lần nữa, anh lại chẳng hiểu được một câu mà anh đă trích dẫn, là tại v́ anh đă cố t́nh bỏ quên không đọc hàng chữ mở đầu tôi viết rơ ràng trong cùng một câu, rằng “Cứ theo lư luận đức tin của quí vị th́…”. Đây là một cách lư luận có thể gọi là “gậy ông đập lưng ông”.      (Trân tiến Long viết- bài kèm dưới)

 

Vậy anh (Tt Long) đă đống ư tôi nhận xét đúng. Th́ anh Trần tiên Long phải lập tức tự VẢ VÀO MẶT TRẦN TIÊN LONG ngay “vài cái tát” chứ. Sao không thấy anh nói đến phần đă tự “tát vào mặt”!

 

Nói như vậy, là để chứng minh: Anh Trần tiên Long chẳng có chút “lư trí” ǵ cả, chẳng biết viết thế nào là đúng – sai. Nên khi anh Trần tiên Long “huyênh hoang” là:“Chúng tôi (Tt Long) lập luận dựa trên lư trí” . th́ đúng đó là “lư trí” của loài Vẹt.

 

Bằng chứng hiển nhiên, chính anh Trần tiên Long tự chứng minh, chứ không ai khác.

 

Mời anh Trần tiên Long đọc lại lời anh đă viết: : Chúng tôi (Tt Long) lập luận dựa trên lư trí, c̣n quí vị lập luận dựa trên đức tin v́ đă chấp nhận lời dạy của Giê-su rằng phúc cho những kẻ không thấy mà tin….(Trân tiên Long viết- bài kèm dưới)”

 

Câu trên là một xác định: Anh Trần tiên Long, khẳng định những người theo tôn giáo chỉ biết lập luận dựa trên “đức tin (hoàn toàn không có lư trí)”.

 

Mời anh Trần tiến Long xem lại câu thí dụ mà anh đă viết:“Cứ theo lư luận đức tin của quí vị th́ tôi cũng có thể bảo được rằng, tôi thực sự cao 100 mét mà quí vị nh́n không ra. …..(Trần tiến Long viết – bài kèm dưới)”

 

Và đọc lại lời anh xác định với tôi: “Thưa anh Thuy Đang, đúng như anh nhận xét, rằng tôi (Tt Long) “đă hoán đổi “ngay lập tức” từ “lư trí” thành “đức tin” (hay ngược lại)” (Trần tiến Long viết)”

 

Vậy có nghĩa là anh Trần tiến Long đă lấy một  lập luận dựa trên lư trí  , làm thí dụ “điển h́nh” để hỏi những người chỉ biết  lập luận dựa trên đức tin .

 

Anh Trần tiến Long đă thây ḷi ra “DỐT” chưa. Chứng tỏ anh chẳng có chút “lư trí” ǵ cả. Người có lư trí, khi đă xác định dựa vào: :“Cứ theo lư luận đức tin của quí vị”,   th́ khi lấy thi dụ cho người chỉ biết lập luận dựa trên đức tin , th́ thí dụ đó buộc phải dựa trên nên tảng một sự việc ǵ đó có tinh cách “không dùng lư trí” phân định được!

 

Anh biết ǵ về lối bàn “KIÊN BẠCH” của trường phái Công Tôn Long? Mà dám lấy thí dụ về “đức tin”: “tôi (Tt Long) cũng có thể bảo được rằng, tôi thực sự cao 100 mét mà quí vị nh́n không ra. (Trần tiến Long viết)”

 

Họ “nh́n không ra”  à, nếu họ đến gần, th́ cái “đầu” Trần tiên Long có thoát khỏi tầm tay của họ không? Anh c̣n: tôi (TTL) thực sự cao 100 mét mà quí vị nh́n không ra nữa không? Họ tát cho vài cái “tát” th́ liệu anh Trần tiên Long có “rụng” răng, “méo” miệng để bớt nói “luyên thuyên” không nhỉ (cần ǵ anh Tt Long phải viết tiếp theo rằng họ không tin)?

 

Thí dụ cũng là một lập luận đấy, rơ “gậy ông (Tt Long) đập lưng ông (Tt Long)” rồi đấy. Thí dụ như thế mà cũng liều viết ra, hỏi sao tôi không đánh giá anh (Tt Long) là “dốt”!

 

Anh Trần tiên Long à, thực sự anh “dốt”, không biết “lư trí” là ǵ, “lư luận” như thế nào, “lập luận” ra sao! Đọc câu văn của tôi anh cũng “mù tịt” chẳng hiểu ǵ.

 

Khi anh viết: “Như anh đă nói, chúng ta đều là những dạng “tàng tàng”. ….Trần tiên Long viết – bài kèm dưới)”

 

Câu tôi viết nghĩa rơ ràng: Chỉ có anh Trần tiên Long, những người cùng phe với anh và kể cả người đă “góp ư” (trước kia), chỉ là dạng “tàng, tàng…”. Nên khi anh viết chữ “chúng ta” bao gồm cả “tôi (BN 587)” vào nữa,  là anh đă hiểu sai. Hay nói đúnh hơn: Anh Trần tiến Long đọc mà chẳng hiểu ǵ (mời anh đọc kỹ lại, xem tôi viết có đúng với ư đó không, bài đính kèm dưới).

 

Một điều lấy làm lạ, anh không hề có chiều sâu suy nghĩ, kiến thức không, lư luận cũng không luôn, vậy mà đ̣i là Chúng tôi (Tt Long) lập luận dựa trên lư trí,” . Th́ có lẽ anh Trân tiến Long coi “lư trí” là dạng “sung rụng” có thể đi nhặt được sao?

 

Trân trọng,

BN 587--- On Fri, 12/16/11, qtran <qtran@...> wrote:


From: qtran <qtran@...>

Subject: [ChinhNghiaViet] Tôi Đọc Đặng Thúy BN587: Phản Biện Hay Mạt Sát Biện?
To: diendanviahe@yahoogroups.com, PhoNang@yahoogroups.com, chinhnghiaviet@yahoogroups.com, goidan@yahoogroups.com, sachhiem@..., vn-talksoup@yahoogroups.com, giaodiemonline@..., vietnamhaingoai@yahoogroups.com, vn-democracy@yahoogroups.com, vn-freedom@yahoogroups.com, dankeu2009@..., diendandantoc@yahoogroups.com, diendanphuvan@yahoogroups.com
Date: Friday, December 16, 2011, 6:40 PM

 

 

Tôi Đọc Đặng Thúy BN587:

Phản Biện Hay Mạt Sát Biện?

 

Trần Tiên Long

 

Con người th́ thường hay sai lầm; do đó, một bài viết có những nhận định chủ quan hoặc mắc phải đôi ba sai lầm cũng là việc b́nh thường. Người xưa đă dạy nếu đọc sách mà tin hoàn toàn vào sách th́ thà đừng có sách. Đó là lư do tại sao chúng ta cần có sự phản biện, trao đổi ư kiến, để cùng làm sáng tỏ một vấn đề c̣n đang tranh căi. Chúng ta có thể bất đồng, nhưng không cần thiết bất ḥa. Khi trưng ra cho nhau thấy những sai lầm th́ không có nghĩa là để mạt sát, để tranh nhau ai trí thức, ai ngu dốt, nhưng là để làm sáng tỏ một vấn đề được nh́n từ những góc cạnh khác nhau, tất cả cho sự lợi ích của học thuật tri thức.

 

Nhưng những bài viết của tác giả Đặng Thúy BN587 (ĐT) không phải là được viết cho mục đích trao đổi, tranh luận với nhau trong sự tương kính. Đọc những bài ông ĐT mới chuyển vào diễn đàn vài tuần nay, phản biện lại những bài của các tác giả Gs. Nguyễn Mạnh Quang (NMQ) và Gs. Trần Chung Ngọc (TCN), thật là dễ dàng nhận ra ngay ông là thứ chuyên viên chỉ biết t́m kiếm một vài tiểu tiết lặt vặt của đôi ba từ ngữ, bới lông t́m vết để nguyền rủa và mạt sát các tác giả, thay v́ phản biện trên những chủ đề chính yếu của một bài viết. Bằng xảo thuật cắt xén, trích dẫn vài ba câu văn ra ngoài văn cảnh, để tùy tiện diễn dịch theo thành kiến chủ quan, ông ĐT đă chứng tỏ tŕnh độ hiểu biết thấp kém và lư luận ngớ ngẩn, chẳng biết đâu là điểm, đâu là diện, đâu là cấu trúc tương quan trong lập luận.

 

Tŕnh độ kiến thức nghèo nàn của ông th́ đă được Gs. TCN vạch rơ và chứng minh rất đầy đủ trong bài Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang: Nạn Nhân Của Nền Đạo Lư Thiên La - Đắc Lộ ở cái nguồn sau:

http://sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt056.php

 

Ở bài này, tôi sẽ lần lượt chứng minh những nhận định của tôi, điều mà tôi gọi là lư luận ngớ ngẩn, chẳng biết đâu là điểm, đâu là diện, đâu là cấu trúc tương quan trong lập luận.

Thực vậy, ông ĐT không hiểu thế nào là những luận điểm chính yếu của một bài viết để cần đặt chú tâm phản bác. Ông không đi vào đề tài nhưng lại loay hoay t́m kiếm một vài từ ngữ lặt vặt rồi lôi chúng ra ngoài văn cảnh, dùng lối chiết tự, diễn dịch theo thành kiến chủ quan. Tất cả chỉ cho mục đích chửi rủa, mạ lị, mạt sát, ám sát tư cách đối tượng bằng những ngôn từ hết sức nặng nề.

 

Trước khi đi vào chủ đề, tôi muốn minh xác rằng tôi chưa bao giờ quen biết hai Gs. NMQ và TCN, và tôi cũng chưa bao giờ quen biết ông ĐT.

 

1.     Vấn đề “Giáo Sư Súc Vật Nguyễn Mạnh Quang” và “Giáo Sư Sử Học Tướng Số Hàm Hồ”

Chúng ta hăy xem lại bài Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang xem tướng Giáo Sư Trần Chung Ngọc của ông ĐT mới chuyển vào diễn đàn. Ông ĐT viết:

 

Giáo sư sử học Nguyễn mạnh Quang đă “bói toán” rằng:

“ 1.- Đàn ông mà có cặp  mắt “trắng bệch” là hạng người gian tham và ác độc, và những nguời  “vô tu” là hạng người “bất ngh́”,

…………………….

Trần chung Ngọc có những  ác tướng thể hiện ra trên diện mạo như “bạch diện vô tu” ……..

(Nguyên văn lời của anh Nguyễn mạnh Quang, tôi (BN 587) chỉ có thay tên Ngô đ́nh Diệm bằng tên Trần chung Ngọc  thế thôi. Bởi Ngô đinh Diệm không có râu, Trần chung Ngọc cũng không có râu. Hoán đổi tên như trên là hoàn toàn hợp lư và đúng nghĩa v́ anh Nguyễn mạnh Quang  đă dùng từ “những nguời  “vô tu””, mà  rơ anh Trần chung Ngọc cũng “vô tu”, th́ ắt cũng “ác”, cũng “bất ngh́” theo như ư "tướng số" của anh Nguyễn mạnh Quang đấy!)( Hết trích)

 

Tôi lật lại bài của Gs. NMQ. Đoạn trích dẫn trên là lời mở đầu trong bài Ngô Đ́nh Diệm: Con Người Và Tội Ác. Nguyên văn như sau:

“Thông thường, người Việt Nam đều biết rằng:

1.- Đàn ông mà có cặp  mắt “trắng bệch” là hạng người gian tham và ác độc, và những nguời  “vô tu” là hạng người “bất ngh́”,

2.- Bất kỳ người nào có cặp mắt hay “nh́n trộm”, “tṛng trắng nhiều hơn  tṛng đen”, “láo liên” hay “tṛng đen chạy long x̣ng xọc trong tṛng trắng” hoặc mắt “chớp chớp” khi nói chuyện với một người nào, th́ nhiên là người đó là quân lưu manh gian ác, tàn ngược và có bản chất phản trắc.” (Hết trích)

 

Vậy, đây là một nhận xét chung chung, thông thường của người VN chúng ta, có thể đúng và cũng có thể sai, được viết ở phần nhập đề như là một tiền đề cần được chứng minh ở phần thân bài. Tác giả NMQ đă không dựa vào nhận xét đó để kết luận chắc nịch về ông Ngô Đ́nh Diệm (NĐD). Một đọc giả với tŕnh độ trung b́nh cũng có thể nhận ra ngay rằng, những sự kiện tŕnh bày trong phần thân bài, để chứng minh cho tiền đề nằm ở phần nhập đề, về một nhân vật lịch sử, ông NĐD, mới là những điểm chính yếu cần phản bác.

 

Và những sự kiện đó là ǵ? Tác giả NMQ đă tŕnh bày ngay sau đó rằng:

“Căn cứ vào sách sử,  ông Ngô Đ́nh Diệm đă phạm tội ác chống lại tổ quốc, chống lại dân tộc Việt Nam bằng những hành động “cơng rắn cắn gà nhà” và bạo ngược đối với nhân dân khi làm quan trong chính quyền bảo hộ Pháp - Vatican trong những năm 1922-1933 và khi được Hoa Kỳ và Vatican cho nắm giữ các chức vụ thủ tướng và tổng thống ở miền Nam trong thời gian 1954-1963 ở miền Nam. Dưới đây là một số  bằng chứng về những hành động tội ác của ông ta:” (Hết trích)

 

Và tiếp ngay sau đó, ở phần thân bài, tác giả NMQ đă tŕnh bày chi tiết các bằng chứng về những hành động tội ác của ông NĐD.

 

Trong dân gian VN, chúng ta không có lạ ǵ với những kiểu cách nhận xét chung chung như vậy. Chẳng hạn, người ta vẫn bảo: người mà ti hí mắt lươn, trai th́ trộm cướp gái buôn chồng người. Hoặc người ta cũng hay bàn về tướng ngũ đoản của ông NĐD. Chẳng phải v́ thế mà chúng ta mạt sát nhau là “súc vật” hay “nhà tướng số hàm hồ”.

 

Vậy khi ông ĐT viết về Gs. TCN như thế th́ ông cần phải đưa ra những sự kiện cụ thể để chứng minh, như Gs. NMQ đă chứng minh về ông NĐD. Tôi nghĩ chẳng có đọc giả nào lại hàm hồ như ông ĐT chỉ dựa duy nhất vào một lời nhận xét chung chung, có thể đúng và cũng có thể sai, để gán cho một người cụ thể (Gs. TCN) là “ác” hay “bất ngh́”. Vậy, trọng điểm của vấn đề là trưng ra bằng chứng để chứng minh khi kết án, việc mà Gs. NMQ đă làm, c̣n ông ĐT th́ tuyệt đối chưa làm.

 

Do đó, khi ông ĐT viết:

“Qua phân tích trên, nên một khi anh Nguyễn mạnh Quang đă viết: “những nguời  “vô tu” là hạng người “bất ngh́”…”, để “khẳng định” về “bản chất” một nhân vật lịch sử. Th́ chính anh Quang đă tự thú: Nguyễn mạnh Quang chỉ là kẻ “hàm hồ, kém cỏi, đần đần…” mà thôi.” (Hết trích)

 

th́ có nghĩa là ông đang xuyên tạc và vu khống Gs. NMQ cho mục đích mạt sát, mạ lị, bởi v́ Gs. NMQ đă không dựa vào lời nhận xét chung chung của ông thày bói để “khẳng định về bản chất của một nhân vật lịch sử”, nhưng ông đă hoàn toàn dựa vào những sự kiện mà ông đă tŕnh bày và dẫn chứng ở phần thân bài. Phần nhập đề chỉ là một tiền đề bỏ ngỏ cần phải được chứng minh, điều mà Gs. NMQ đă làm rất chi tiết và rất thuyết phục ở phần thân bài. Trích dẫn, cắt xén một câu văn ra ngoài văn cảnh mà không hiểu sự khác biệt khi nó nằm ở phần nhập đề hay thân bài để rồi tùy tiện diễn dịch theo ư của ḿnh, đó là một xảo thuật ngụy biện thường bắt gặp ở những bài viết của ông ĐT.

 

Một việc làm hợp t́nh, hợp lư và rất b́nh thường của Gs. NMQ đă bị ông ĐT vu khống, xuyên tạc, suy diễn hàm hồ thành một việc làm sai trái cho mục đích mạt sát Gs. là “Giáo Sư Súc Vật Nguyễn Mạnh Quang”“Giáo Sư Sử Học Tướng Số Hàm Hồ”. Tôi tự hỏi không biết đó là phản biện hay mạt sát biện.

 

Vậy, so sánh cách viết và lập luận giữa hai ông ĐT và Gs. NMQ, ai mới là “súc vật, tướng số hàm hồ” th́ xin để công luận phán xét.

 

 

2.     Vấn đề “Giáo Sư ‘nhổ rồi liếm’ Trần Chung Ngọc”

 

Cũng bằng cách đó, ông ĐT tiếp tục mạt sát, chửi rủa Gs. TCN “nhổ rồi liếm”, một câu chửi rủa, mạ lị thường xuyên của ông ĐT đối với nhiều tác giả, kể cả kẻ đang viết bài này, dựa trên cách bắt bẻ một vài từ ngữ bằng cách diễn dịch theo thành kiến chủ quan mà không chịu hiểu theo văn cảnh của một đoạn văn. Ông ĐT viết trong bài Người “Công Giáo” Trần Chung Ngọc?:

“Anh Trần tiến Long th́ “đă” không có “lư trí”, thành thử hẳn đă "tâm đắc" đồng dạng  “ngớ ngẩn”, không “lư trí” như nhau:

 

A- Anh Trần chung Ngọc viết trong bài “Chống Công giáo….”:

 

“Mỗi khi nghe đến mấy từ “Chống Công Giáo”, bất cứ từ miệng lưỡi của ai, tôi lại bật cười, thương hại cho đầu óc của những người phát ra những lời này.  Tại sao?  Bởi v́ họ không hiểu rằng “Chống Công Giáo” chỉ là một vũ khí để tự vệ khi Công Giáo ở trong thế yếu, không đủ khả năng đối thoại.  Hơn nữa, suy nghĩ cho cùng, chẳng có ai “chống Công Giáo” cả mà chính Công Giáo đă chống Công Giáo……(Trần chung Ngọc viết – bài kèm đưới)”(Hết trích)

 

Và ông ĐT đă trích dẫn câu kế tiếp để cố chứng minh mỉa mai Gs. TCN nhất định phải là người “Công Giáo” (CG) v́ chính Gs. TCN đă xác định ông đang chống CG.

 

Tôi đă đọc hết bài đó của ông ĐT nhưng không thấy ông bàn đến bất cứ một điều nào trong 7 điều mà tôi đă tô màu vàng trong bài Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang: Nạn Nhân Của Nền Đạo Lư Thiên La - Đắc Lộ của Gs. TCN, những điều mà tôi xác định là rất tâm đắc với tác giả. Mặc dù là ông ĐT gọi tên tôi sai, nhưng chẳng ai đi bắt bẻ ông điều này. Điều tôi muốn thắc mắc là không lẽ tôi không có quyền tâm đắc, đồng ư hay không đồng ư về bất cứ một điều ǵ với bất cứ tác giả nào? Nếu tâm đắc th́ tôi phải là người “không có lư trí”, “ngớ ngẩn”? C̣n chỉ những người tâm đắc với ông ĐT th́ mới có lư trí? Nhưng đó là chuyện nhỏ. Điều tôi muốn bàn ở đây là, thêm một lần nữa, ông ĐT đă cố t́nh không hiểu theo văn cảnh của một bài viết. Thực ra, câu trên chỉ có nghĩa tương đối là tuyệt đại đa số những người chống CG đều là những người CG. Bởi v́, nếu đọc những trích dẫn của Gs. TCN, chúng ta nhận ra ngay rằng những điều ông trích dẫn phần đông đều là của những người CG, bao gồm những giám mục, linh mục, giáo sư thần học, v/v… Và ngay sau câu ông ĐT trích dẫn ở trên th́ Gs. TCN cũng đă liệt kê những ǵ mà ông gọi là “những thực tế chống Công Giáo mạnh mẽ nhất” ở đoạn văn sau:

“Thật vậy, chính cái lịch sử ô nhục, đẫm máu của Giáo hội Công Giáo trong 2000 năm nay mà Giáo Hoàng John Paul II đă phải lên tiếng xưng thú 7 núi tội lỗi của Giáo hội ngày 12.3.2000 tại Vatican; chính những triều đại dâm loạn của một số không ít Giáo hoàng; chính cái định chế độc tài buôn thần bán thánh của Giáo hội;  chính cái chính sách liên kết của Giáo hội với các chế độ thực dân để đi truyền đạo ở các nước nghèo yếu; chính sự suy sụp đạo đức của giới chăn chiên, điển h́nh là các vụ đồi bại như Linh mục hiếp dâm một số nữ tu trong 23 quốc gia trên thế giới, Linh mục loạn dâm nổ ra ở Boston năm 2002 v..v.., đă là những thực tế “chống Công Giáo” mạnh mẽ nhất mà người Công Giáo không bao giờ nh́n thấy và chấp nhận v́ đầu óc đă bị điều kiện hóa từ khi c̣n nhỏ, và những kẻ hoạt đầu chính trị dựa hơi Công Giáo cũng không nghĩ đến.  Có phải là họ thật đáng thương hay không?” (Hết trích)

Như vậy, chính những “thực tế” Gs. TCN liệt kê ở trên tự chúng đă là những thứ “chống Công Giáo mạnh mẽ nhất”, chứ chẳng cần phải chờ đến ai để chống CG.

 

Thực ra, nếu chúng ta có một tâm hồn rộng răi, không nhỏ nhặt bắt bẻ nhau để gây thù hận, th́ những cách viết như vậy là chuyện rất b́nh thường. Chẳng hạn, như tôi vừa mới viết ở đoạn trên rằng chẳng ai đi bắt bẻ ông điều này (mặc dù có thể vẫn có người bắt bẻ). Hoặc người ta cũng thường nói: chẳng có ai ngu dại đi làm chuyện điên rồ như vậy (mặc dù đă có rất nhiều người từng làm chuyện điên rồ như vậy); hoặc: chẳng có ai lại không muốn đi học (mặc dù đă có rất nhiều người thực sự không muốn đi học). Câu “chẳng có ai” trong đoạn văn trên chỉ mang một ư nghĩa tương đối, chứ không tuyệt đối theo nghĩa hết mọi người ở trong toàn cơi vũ trụ như ông ĐT đang cố gán ghép. Vậy Gs. TCN không phải là người CG nhưng vẫn chống CG. Đó là một biệt lệ có thể gọi là hiếm hoi.

 

Nhưng nếu chúng ta đọc các bài của Gs. TCN, chúng ta sẽ nhận ra ngay cách hiểu về vấn đề “chống Công Giáo” của ông hoàn toàn khác với cách hiểu của những con chiên CG khi họ gán cho ông cái nhăn hiệu “chống Công Giáo”. Vậy Gs. TCN có chống CG hay không là tùy cách hiểu chống như thế nào. Nếu hiểu chống CG là cứ húc bừa, húc càn, chống vu vơ, cứ thấy CG là chống, như nhiều con chiên CG đang hiểu, kể cả ông ĐT, th́ Gs. TCN không phải là người chống CG. C̣n nếu hiểu chống CG là chống những sai lầm trong đường lối, chủ trương, tín lư, giáo lư của một định chế tôn giáo đă từng gây biết bao hệ lụy cho một dân tộc th́ đúng Gs. TCN đang chống CG. Đó là điều cần thiết phải chống như Gs. đă xác nhận: “Tôi không phủ nhận là tôi ‘Chống Công Giáo’, không phải là chống lơ tơ mơ, mà chống triệt để. Tại sao? V́ tôi cho đây là điều cần thiết trong thời đại ngày nay.” (Trần Chung Ngọc, nguồn: http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN57.php)

 

Như vậy, cứ đem một chữ, một câu văn ra ngoài văn cảnh để giải thích theo cách hiểu tuyệt đối (cho dù chẳng có điều ǵ là tuyệt đối) và đơn giản như ông ĐT đang làm là một thủ đoạn vu khống, xuyên tạc, bóp méo hoàn toàn ư nghĩa nguyên thủy những ư tưởng tác giả muốn gửi gấm. Vấn đề chỉ đơn giản như vậy mà ông ĐT không hiểu nên đă mạt sát Gs. TCN là “nhổ rồi liếm” trong suốt bài có cái tựa rất bẩn: Giáo Sư “Nhổ Rồi Liếm” Trần Chung Ngọc.

 

3.     Những lập luận ngớ ngẩn

Tôi c̣n nhận thấy nhiều chỗ ông ĐT đă có những lập luận rất là ngớ ngẩn, chẳng có sự liên hệ tương quan trong cấu trúc của lập luận. Chẳng hạn như ông viết, cũng trong bài Người “Công Giáo” Trần Chung Ngọc?:

“Vậy “ông BN587 đă nhận xét rất chính xác về ông nhà văn lưu manh di truyền Chu Tất Tiến. (lời của anh Trần chung Ngọc)”, Chả lẽ tôi (ông BN587) lại không nhận xét đúng về “giáo sư sử học tướng số hàm hồ” Nguyễn mạnh Quang sao!” (Hết trích)

 

Đọc một câu văn như vậy, chúng ta nhận ra ngay hai sự việc chẳng có liên hệ ǵ với nhau. Cho dù ông ĐT nhận xét đúng về ông Chu Tất Tiến là “nhà văn lưu manh di truyền” đi nữa th́ cũng không phải là đương nhiên ông sẽ có nhận xét đúng về Gs. NMQ, bởi v́ ông không phải là một siêu sinh vật toàn năng, toàn trí, có thể nhận xét đúng về tất cả mọi người hay tất cả mọi sự việc. Có thể ông đúng ở chỗ này nhưng lại sai ở chỗ khác, cho dù là nhận xét về chỉ một người; huống hồ đây lại là sự nhận xét về hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Ở phần trên, như tôi đă chứng minh là nhận định của ông TĐ về Gs. NMQ th́ hoàn toàn sai, mặc dù ông đă nhận định đúng về ông Chu Tất Tiến.

 

C̣n có nhiều chỗ khác ông đă lập luận theo kiểu căi chày căi cối, không mấy thuyết phục. Chẳng hạn, ông cố gắng biện minh cho quyết định sai trái của ông NĐD khi ông bảo rằng vào thời điểm đó không ai biết về sự tác hại của chất độc da cam (orange agent). Ông ĐT đă không hiểu rằng mặc dù không biết th́ cũng không phải là không có trách nhiệm cho những quyết định sai trái của ḿnh. Hăy nh́n xem những bồi thường thiệt hại của những hăng bào chế dược phẩm cho những nạn nhân có những biến chứng bên lề (side effects) sau khi dùng thuốc của họ đang được phép bán trên thị trường. Không phải cứ không biết là không có tội. Hoặc nữa, ông ĐT c̣n biện minh cho việc sử dụng chất độc da cam v́ đó là vấn đề binh pháp. Đồng ư là dụng binh bất kể yếm trá; hoặc chính trị th́ cần phải có thủ đoạn, cho dù là thủ đoạn tàn ác nhất. Tuy nhiên, cũng có những thứ chính trị bá đạo hoặc vương đạo. Chẳng lẽ chúng ta theo đường lối bá đạo, lấy mục đích biện minh cho phương tiện như người Cộng Sản? Như vậy th́ đạo đức của chúng ta có ǵ hơn họ? Chính nghĩa của chúng ta nằm ở chỗ nào? Những chỉ trích xưa nay của chúng ta về những việc làm tàn ác của người Cộng Sản đă trở thành vô nghĩa, bởi v́ tất cả đều đă có cứu cánh biện minh rồi.

 

Tóm lại, những ǵ chúng ta tưởng đúng nhưng thường chưa chắc là đúng; do đó, trong khi phản biện, chúng ta nên tự chế, không nên dùng những ngôn từ quá xúc phạm. Bá nhân bá tính, bất đồng quan điểm là chuyện b́nh thường. Nếu đă có hàng trăm tác giả viết bài ca ngợi chế độ NĐD th́ cũng đă có hàng trăm tác giả khác trưng ra trước công luận vô số tội ác của chế độ đó. Và cũng nếu đă có những con chiên Công Giáo La Mă viết hằng trăm ngàn bài ca tụng công đức của quốc gia Vatican th́ cũng đă có những con chiên khác vạch trần 7 núi tội ác phạm đến đồng loại của quốc gia đó núp dưới chiêu bài tôn giáo. Đó là các sản phẩm của sinh hoạt văn hóa ở những đất nước có tự do, dân chủ. Hiểu được vậy th́ tâm hồn chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn để có thể bao dung với những quan điểm đối nghịch.

 

Như vậy, những bài “mạt sát biện” của tác giả Đặng Thúy BN587 như đă tŕnh bày ở trên chỉ có giá trị xác nhận lại lời nhận xét của ông Nguyễn Hữu Ba, ngày 23/5/2011, là rất chính xác, rằng:

“Trước đây có lần tôi đă nói: "Tôi đọc Giao Điểm đă gần 20 năm. Tôi chưa thấy một bài phản biện nào từ phía những người TCG cho ra hồn. Tất cả những bài phản biện của họ đều viết theo cái lối "Không đá banh mà chỉ đá vào chân của đối thủ". Tại sao lại như vậy? Có phải v́ phía Công Giáo thiếu nhân tài ??? Thưa không phải như vậy. Mà lư do duy nhất là v́ những tài liệu mà Giao Điểm dẫn chứng đều là sự thật, không ai có thể chối bỏ được sự thật”. Cho đến hôm nay tôi vẫn tin chắc chắn 100% như vậy.


Những ngày gần đây, tất cả mọi độc giả đều thấy những cây bút từ phía Ca-Tô Rô-Ma Giáo đă hoàn toàn đuối lư. Cho nên họ toàn móc ra những chuyện râu ria để đánh trống lảng. Họ cố t́nh dẫn dắt chúng ta sang những đề tài ngoài lề, không cần thiết.” (Hết trích)

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính