Tuyên giáo là ǵ?Chữ “Tuyên giáo” là ǵ…?
Có ai thấu hiểu…?

Cứ từ từ thong thả ta thấy ra
Người viết lên sự thật bao giờ cũng thấy

Hôm trước tôi có viết:
“Có bọn người khoe mẽ trí thức
Có bọn hay tung tóe văn chương
Lại có bọn chính anh chính chị
Hếch mặt khoe khoang ta thông thái hơn người
nh́n sự thật khách quan và sáng suốt”

Hôm nay anh nhắn hỏi:
“Bọn anh kể trên tuy không nhiều lắm
Có phải con sâu làm rầu cả nồi canh
Anh muốn gọi con gịi trong đám phân cũng được
hay là con ḅ bị người ta dắt mũi
Nó là con người bị tẩy năo mà thôi!

Nó chẳng bị tẩy năo, nó làm cho Ban tuyên giáo
Nói sai nói đúng nó cứ nói can
Nói đi nói lại nói măi nói hoài
Thay đổi đề tài như con cắc ké
Tủ “qui-ki-bế-đia-à” (1) nó xài thoải mái
Sự đời hai mặt đối đăi với nhau

Hai mặt phải trái ai mà không biết
Nhưng nó cứ “lề trái” đi hoài đi măi
Nó viện lẽ rằng đang ở nước Anh
Thật ra nó cũng biết rằng chẳng ḷe ai được
Chỉ trông vào đám nhỏ chẳng biết chi
Đám già chết rồi bọn nhỏ tịt câm!

Tṛ tuyên giáo là như thế đó
Có người đă nắm “thóp” của nó (2)
Nói một bề kệ xác tụi bây
Nhưng có người không cho làm quay
“Đả” tận nơi chúng chạy ḷng ṿng
Hết đạo học phương Đông, chuyện luân lư Tây Phương

Thôi từ nay....anh cứ làm như thế
Chuyện “lề phải” anh cứ duy tŕ nhé
Mặc chúng hay rông rống kêu to
Thế gian này hai mặt đối đăi
Mật ước Thành đô có ai thấy rơ
Bán nước đâu nào, nước vẫn cứ i x́!

Đấy!... tuyên giáo là thế
Nó chỉ đưa ra “mặt phải” của Đảng ta.Đặng Quang Chính
17.08.2018

 

 

* Wikipedia

** Nói tếu là “Nắm ngay phần sọ ở trên đầu”, nói đơn giản là “biết cái mánh lới” của một người.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính