Người viết văn....
thế kỷCó người hỏi anh phải là văn sĩ
Không...
Tôi trả lời tôi chỉ viết văn

Anh là người viết văn... nhưng anh viết cái ǵ?
Tôi viết lên sự thật muôn đời của đất nước.
Hễ dân c̣n khổ đau ng̣i viết tôi c̣n mực
Từng tấc đất mất đi ng̣i viết biến thành gươm
Nhưng vũ khí kia cũng cần có tấm ḷng
Lương tâm đó ngàn năm dân tôi có

Một ngày kia bao con người tâm huyết
Đồng một ḷng cùng lật sử sang trang
Họ sẽ là người viết văn thế kỷ
Cũng như tôi anh hỏi chẳng ích ǵ!....

Hăy cùng nhau xông ngay vào cuộc chiến
Đừng nghi ngờ đừng thắc mắc không đâu
Trận chiến này chẳng c̣n được bao lâu
Người viết sử tương lai là anh đó.


Đặng Quang Chính

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính