Ác nhân, ai biết?


Người xưa nói:
“Nước có loạn (mới) biết tôi trung
nhà nghèo (mới) biết con có hiếu”
(Quốc loạn tri trung thần
Gia bần tri hiếu tử)

Nhưng tôi trung phải phân định ác nhân
Nó đem quân qua biên giới xâm lăng
Nhưng lúc này nó không cần làm thế
Nó sử dụng những tay sai Thái thú
Những ác nhân giết hại chính đồng bào

Những thái thú lốt người nhưng ḷng thú
Đất nước chung chúng xem riêng của Đảng
Hàng vạn dân oan khiếu kiện quanh năm
Bọn cường hào vơ vét và cướp đi tất cả

Những thái thú lốt người nhưng ḷng thú
Băi Gạc Ma được lệnh không chống cự
Lính giữ đảo chết như những tấm bia
Cuộc chiến biên thùy bị xóa đi tàn nhẫn

Những thái thú lốt người nhưng ḷng thú
Đặc khu kinh tế chúng bán giống như cho
Miễn tiền lại quả chất đầy túi chúng
Mặc dân t́nh ngập ch́m trong đói, bệnh

Những thái thú lốt người nhưng ḷng thú
Giữ đập an toàn kệ dân chúng chết trôi
Cả trăm ngàn mẫu đất ch́m trong băo lụt
Chúng an nhiên tự tại chẳng ngó nh́n

Những thái thú lốt người nhưng ḷng thú
Tô giới giao cho người chúng rải khắp giang sơn
Nhà máy thải độc chúng tùy nghi cấp phép
C̣n những ǵ chúng để lại cho dân...?

Như Nguyễn Trăi đă viết
Trong B́nh Ngô Đại Cáo:
“Hút máu mủ sinh linh, quân tham ác miệng răng nhờn béo
Đủ công tŕnh thổ mộc, chỗ công tư nhà cửa nguy nga
Chốn hương thôn sưu dịch nặng nề
Trong xóm làng cửi canh bỏ phế
Tát cạn nước Đông hải, không rửa sạch tanh hôi
Chặt hết trúc Nam Sơn, khó ghi đầy tội ác
Thần người đều căm giận
Trời đất chẳng dung tha”

Chuyện ngày xưa sao giờ này đúng quá!
Bọn ác nhân bọn thái thú tân thời
Trời đất chẳng dung tha
Thần người đều căm giận

Nhưng ác nhân cũng như là thú dữ
Căm giận chúng muốn triệt tiêu bọn chúng
Đừng giở tṛ “bất chiến tự nhiên thành”
Đừng dùng chiêu bài “bất bạo động” như là sách lược!

Đánh thú dữ phải dùng dao, dùng súng
Đánh ác nhân phải mă tấu dao găm
Khi thế yếu phải dùng du kích chiến (*)
Khi mạnh rồi phải diệt bọn “nợ máu nhân dân”

Chẳng cần mang danh chính đảng
Chẳng cần lực lượng này, Mặt trận kia tuyên bố
Hăy làm đi thế trận đă bày ra
Biết rơ ác nhân là ai và triệt tiêu bọn chúng!

Đặng Quang Chính

 

* Truy ra lư lịch, nơi ở của bọn “côn an” tàn độc, đến nhà chúng cho chúng hửi mùi nước tiểu, phân và những hộp dầu nhớt cặn..v..v..

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính