Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm “Đàn áp Phật giáo hay không”?

 

Đặng Minh Tâm

 

 

Nhân có một Cựu Quân Nhân người Mỹ đă từng tham chiến tại VN đang nhờ t́m giúp tài liệu của LHQ điều tra về vụ đàn áp Phật giáo, tôi lại có dịp lùng sục nguồn tiếng Anh, và may quá đă t́m ra cho ông ấy và cho trang ḿnh. Xin đăng lại đây bài cũ của anh Vô Vi (Vi Vô). Bài đầu tiên, anh đăng vào năm 2015, bài thứ nh́, anh đăng vào năm 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Thế là 5, 6 năm sau và có thể là nhiều năm sau nữa, vẫn có người muốn t́m hiểu CÓ THẬT LÀ TỔNG THỐNG NGÔ Đ̀NH DIỆM ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO HAY KHÔNG? Nếu có th́ tại sao chính Tổng Thống c̣n viết thư mời Ủy Ban LHQ đến VNCH để điều tra hư thực thế nào, và TT c̣n muốn Ủy Ban đi bất cứ nơi nào họ muốn, hỏi han bất cứ người dân nào.

 

Có một b́nh luận rất hay rằng: “Chính Phật giáo đàn áp chính phủ, chứ không phải chính phủ đàn áp Phật giáo.”

 

Khi chính phủ biết rằng cộng phỉ trà trộn vào dân, lợi dụng tôn giáo, và các tăng ni chứa chấp VC và vũ khí trong chùa, th́ chẳng lẽ chính phủ ngồi yên nh́n?!

 

Khi chính phủ muốn văn hồi trật tự trong xă hội và ngoài đường phố mà tăng ni, Phật tử, SVHS cứ biểu t́nh dai dẳng nhiều ngày liên tiếp, yêu sách này nọ vô lư, chẳng lẽ chính phủ ch́u theo mặc dù sai Hiến Pháp?!

 

Quả thật, phong trào PG đă tiếp tục quấy rối trật tự xă hội MNVN nhiều năm sau khi không c̣n TT Diệm nữa! Giờ đây th́ người ta đă biết có bàn tay CSVN nhúng vào, chỉ cần tài liệu và h́nh ảnh để chứng minh. Xin hăy ǵn giữ những tài liệu này nhé.

.......................................

 

Bản phúc tŕnh cuộc điều tra của phái đoàn LHQ xác nhận: TT NĐD & CPVNCH không có đàn áp Phật giáo

 

Report of the United Nations Fact-finding mission to South Vietnam Published by The Committee of Judiciary United States, 88th Congress, 2nd Sessions. US Government Printing Office, 1963.

 

Sự việc khởi đầu khi một số quốc gia Hội viên LHQ nhận được những báo cáo của vị Đại Sứ Gunewardene, Tích Lan, nói rằng: “Đă có vấn đề đàn áp Phật Giáo tại Việt Nam, nên số quốc gia nầy yêu cầu đưa vấn đề đàn áp Phật Giáo của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và chính phủ Việt Nam Cộng Ḥa vào chương tŕnh nghị sự của Hội Đồng LHQ.”

 

VNCH trước 1975 chưa có tư cách hội viên, mà chỉ được có tư cách là Quan Sát Viên Thường Trực mà thôi. Ngay khi được tin ĐHĐ/LHQ sẽ đưa vấn đề đàn áp Phật Giáo vào chương tŕnh nghị sự, th́ CPVNCH đă chỉ thị cho vị đại diện của VNCH tại 5 quốc gia ở Phi Châu, bác học Bửu Hội, tiếp xúc với Hội Đồng để giải quyết vấn đề này.

 

Trước HĐ/LHQ, Đại Sứ Bửu Hội tuyên bố:

 

“VNCH có chủ quyền nên không chấp nhận bất kỳ một phái đoàn nào của ngoại quốc đến điều tra hay can thiệp vào nội t́nh của VNCH, tuy nhiên, để làm sáng tỏ vấn đề CPVNVH có đàn áp Phật Giáo hay không, CPVNCH chính thức mời một phái đoàn của LHQ sang t́m hiểu t́nh h́nh Phật Giáo tại Việt Nam. Để được vô tư và minh bạch trong vấn đề t́m hiểu điều tra Chính Phủ Việt Nam Cộng Ḥa cam đoan thi hành những điều sau đây:

 

1)- Việt Nam Cộng Ḥa bảo đảm phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc rằng: họ có thể đi khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào mà họ muốn. Họ có thể thăm hỏi, phỏng vấn, điều tra bất kỳ một ai nếu họ muốn, ngay cả những vị sư săi, và một số thành phần dân sự hiện đang bị Chính Phủ Việt Nam Cộng Ḥa tạm giữ để điều tra v́ can tội phá rối trị an.

 

2)- Chính quyền Việt Nam Cộng Ḥa sẽ trịnh trọng chấp nhận kết luận và lời khuyến cáo của phái đoàn, và nếu có lỗi, sẽ đồng ư sửa sai những lỗi lầm đó.

 

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chấp nhận lời mời của Đại sứ Bửu Hội. Ngày 24 tháng 10 năm 1963 một phái đoàn điều tra của LHQ gồm đại diện các quốc gia như Afghaniatan, Brazil, Costa Rica, Nepal Ceylon, Dahomey đến Sài G̣n để điều tra sự việc. Tại Sài G̣n, phái đoàn LHQ đă mở cuộc họp báo và họ tuyên bố với báo chí Việt Nam và quốc tế rằng: “Phái đoàn sẽ điều tra tại chỗ, nghe ngóng, tiếp xúc, phỏng vấn và tiếp nhận thỉnh nguyện thư để t́m sự thật và báo cáo các sự kiện lên ĐHĐ/LHQ”.

 

Hai ngày đầu Phái đoàn gặp các viên chức chính quyền như ông Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Bùi văn Lương, ông Đại Biểu Chính Phủ Tại Trung Nguyên Trung Phần, ông Tỉnh trưởng Tỉnh Thừa Thiên và Thị xă Huế, và nhiều giới chức khác. Phái đoàn cũng đă đi thăm 3 chùa và gặp đại diện Phật giáo. Sau đó phái đoàn tự ư chủ động thực hiện cuộc điều tra. Phái đoàn đă tự do đến nơi giam giữ các các tu sĩ Phật giáo, các thành phần dân sự như học sinh, sinh viên, thành phần trí thức.

 

Phái đoàn cũng đi ra Huế đến chùa Từ Đàm và các chùa khác gặp rất nhiều các tu sĩ Phật giáo và Phật tử, ngoại trừ Thích Trí Quang hiện đang trốn tránh trong ṭa Đại Sứ Mỹ, mặc dầu có lời yêu cầu của Đại Sứ Hoa Kỳ Cabot Lodge nhưng phái đoàn vẫn từ chối không tiếp xúc với Thích Trí Quang.

 

Ngay cả phía Hoa Kỳ, chính Đại Sứ Cabot Lodge trong bản phúc tŕnh của ông ta gởi về BNG/HK cũng phải xác nhận rằng: Chính quyền Nam Việt Nam đối xử rất đàng hoàng với phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc, chính phủ Nam Việt Nam đă cho phép phái đoàn gặp mọi người kể cả các tu sĩ phật giáo đang bị giam giữ.

 

Phái đoàn điều tra LHQ tiếp xúc và phỏng vấn những người tố cáo TT Ngô Đ́nh Diệm và chính phủ của Ông đàn áp Phật giáo.

 

Có hai thành phần tố cáo Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và chính phủ của ông ta đàn áp Phật Giáo đă được Phái Đoàn điều tra của LHQ tiếp xúc, phỏng vấn gồm có:

 

1- Các tu sĩ trong hàng ngũ Phật Giáo Hoà Thượng Hội Chủ Thích Tịnh Khiết. Thích Hộ Giác. Thích Thiện Minh. Thích Đôn Hậu. Thích Tâm Châu. Thích Thiện Hoa. Thích Huyền Quang. Thích Đức Nghiệp. Thích Mật Nguyện. Thích Thiện Siêu. Thích Quảng Liên. Thích Chánh Lạc. Thích Quảng Độ. Thích Chánh Lạc. Thich Giác Đức. Thích Thể Tịnh. Thích Thiên Thăng. Thích Tâm Giao. Ni cô Nguyễn Thị Lợi. Ni cô Tịnh Bích. Ni cô Diệu Khuê. Ni cô Diệu Không, Pháp Tri. Ông Mai Thọ Truyền.

 

2) Các giáo sư Đại Học Huế, Sài G̣n, trí thức khoa bảng, chính trị gia, sinh viên học sinh

 

Giáo sư Bùi Tường Huân, Khoa Trưởng Đại Học Luật Khoa Huế, bác sĩ Lê Khắc Quyến, Khoa Trưởng Đại Học Y khoa Huế, kiêm Giám Đốc Bệnh Viện Trung Ương Huế, giáo sư Nghiêm Xuân Thiện, ông Trần Quốc Bửu, ông Trần văn Đỗ, ông Phan Huy Quát, ông Lê Quang Luật, ông Hồ Hữu Tường.

 

Bên cạnh đó, phái đoàn LHQ cũng đă tiếp xúc với một số người đă báo cáo rằng họ bị bắt giam, bị đánh đập, bị thương, hay thân nhân của những người báo cáo đă bị giết chết, các người chuẩn bị tự thiêu, các sinh viên và phật tử bị bắt v.v…

 

Kết quả vấn đề đán áp Phật giáo: Bản phúc tŕnh của Ủy Ban điều tra LHQ về vấn đề kỳ thị, đàn áp Phật giáo của Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm & CP VNCH.

 

Sau một thời gian 2 tuần điều tra, phái đoàn điều tra của LHQ đă phúc tŕnh với kết luận như sau:

 

1)- CPVNCH đă tận t́nh hợp tác với phái đoàn; phái đoàn có thể đi bất cứ nơi đâu mà họ muốn. Phái đoàn cũng đă tiếp xúc và lấy lời khai tất cả các nhân chứng mà họ thấy cần thiết.

 

2)- Đây là lần đầu tiên mà LHQ thực hiện một cuộc điều tra tại chổ về một chính phủ bị tố cáo vi phạm nhân quyền, nhưng không phải là do yêu cầu của LHQ, mà lại do lời mời của chính phủ đó.

 

3)- Chính phủ của TT. NĐD đă tạo cho phái đoàn điều tra một cảm tưởng rằng chính phủ sẵn sàng sửa chữa những sai lầm nếu đă phạm phải, cũng như chính phủ của TT Diệm tin chắc rằng những sự kiện căn bản sẽ chứng minh rằng chính phủ không có lỗi.

 

4)- Ông Đại Sứ Volio phái đoàn điều tra của LHQ đă kể lại một số chi tiết khi nghe lời khai của một người dự định t́nh nguyện tự vận bằng cách tự thiêu như sau:

 

“Có một vị sư trẻ mới 19 tuổi, khai với phái đoàn điều tra rằng, ông ta được một số sư săi khuyến khích tự thiêu v́ Ḥa Thượng Hội Chủ Phật Giáo Thích Tịnh Khiết đă bị giết, hằng trăm Phật tử đă bị chính quyền d́m chết dưới sông Sài g̣n, nhiều ni cô đă bị mổ bụng, và chùa Xá Lợi đă bị đốt cháy. Nhà sư 19 tuổi nầy được yêu cầu t́nh nguyện hy sinh tự vận v́ Phật giáo, và được bảo đảm rằng ông ta sẽ được cho uống thuốc để không bị đau đớn, ngoài ra ông ta cũng được đưa 3 bức thư tuyệt mệnh đă được viết sẵn để cho ông ta kư vào.

 

Ông ta bị cảnh sát bắt, ngăn chận cuộc tự thiêu của ông ta và cũng là kịp lúc nhà sư trẻ 19 tuổi nầy biết được những ǵ mà ông ta đă nghe các nhà sư kia kể cho ông chỉ là những chuyện láo khoét bịa đặt, độc ác và hoàn toàn thất thiệt. Tất cả chỉ là để kích động ông mà thôi.”

 

5)- Phái Đoàn cũng đă t́m gặp được một số nhà sư lănh đạo Phật Giáo và thanh niên phật tử mà theo những báo cáo trước đây mà phái đoàn đă nhận được rằng những người nầy đă bị chính quyền của Tổng Thống Diệm giết chết, nay hóa ra đó chỉ là những báo cáo khống, không đúng sự thật.

 

6)- Phái Đoàn không t́m thấy bằng chứng nào xác nhận những báo cáo đă dược công bố nói rằng, có những nhà sư đă bị ném từ trên các tầng lầu cao xuống đất vào đêm Thiết quân luật 20/8/1963 khi lực lượng quân đội của chính quyền Tổng Thống Diệm mở cuộc hành quân lục soát chùa Xá Lợi.

 

7)- Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Dodd cũng gởi những báo cáo lên Thượng Nghị Sĩ James E. Eastland Chủ Tịch Nội An Thượng Viện ngày 17 tháng 2 năm 1964 những tin tức mà ông ta đă nhận được:

 

“Chúng ta đă nhận được những báo cáo rằng, chính phủ Diệm đă khủng bố tôn giáo một cách tàn nhẫn đến nỗi những người vô tội đă bị dồn vào thế phải tự vận để phản đối. Nhưng nay ta thấy sự thật không phải như vậy, mà sự thật là không hề có vấn đề khủng bố ai cả, và cuộc khuấy động nầy căn bản mang tính cách chính trị”.

 

Ngoài ra, Lời tuyên bố của Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Dodd như sau:

 

“Những lời buộc tội chế độ Diệm tại Liên Hiệp Quốc không có căn bản, và không chấp nhận được.” Theo ông ta, “những tài liệu tố cáo chất đống, quá nhiều, nhưng tất cả đều không chứng minh được đă có sự kỳ thị tôn giáo hay xâm phạm tự do tôn giáo”.

 

Tóm lại Bản Phúc Tŕnh của Liên Hiệp Quốc đă chính thức kết luận rằng:

 

1)- Tại Việt Nam hoàn toàn không có chính sách kỳ thị áp bức hay khủng bố đối với Phật giáo trên căn bản tôn giáo.

 

2)- Những người khai báo cho phái đoàn biết về vụ nầy thường là chỉ nghe nói lại và tŕnh bày một cách mơ hồ, tổng quát.

 

3)- Mỗi nhân chứng đều cố gắng t́m một bằng chứng cụ thể để tŕnh với phái đoàn, nhưng rốt cuộc chỉ thấy có một vài hành vi lẻ tẻ, nhỏ nhặt, mang tính cách cá nhân mà thôi.

 

4)- V́ vậy căn cứ trên những sự kiện, bằng chứng đưa ra từ các người được phái đoàn phỏng vấn, phái đoàn đi đến kết luận rằng: Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm và chính quyền của ông ta không chủ trương chính sách chống Phật Giáo v́ lư do tôn giáo.

 

Chính Dân Biểu Sablocki của Đảng Dân Chủ thuộc Tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ, vào ngày 13 tháng 11 năm 1963 tại Hoa Thịnh Đốn đă tuyên bố rằng:

 

“Dù rằng vụ đảo chánh đă đem lại một đổi thay cho hiện trạng Việt Nam, thế nhưng bản trường tŕnh của Phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc vẫn có giá trị lịch sử trong việc giải minh vấn đề Phật giáo.”

 

 

Đặng Minh Tâm

 

http://www.congsanlathamhoa.com/ban-phuc-trinh-cuoc-dieu.../

Nguồn tiếng Anh 91 trang.

https://digitallibrary.un.org/record/729703...

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính