Lá Cờ Vàng lịch sử

 

Đặng Chí Hùng

 


Lá Cờ Vàng ba sọc đỏ không những là biểu tượng của cuộc chiến đấu anh dũng của Việt Nam Cộng Ḥa chống lại chế độ cộng sản miền Bắc, hầu bảo vệ cho chính nghĩa tự do dân chủ. Lá cờ này c̣n mang tính dân tộc phát xuất từ thuở xa xăm của lịch sử chống lại sự xâm lăng của giặc Bá Quyền phương Bắc luôn nuôi mộng thanh toán nước ta.

 

 

Cộng sản luôn có một chính sách ngậm máu phun người và xuyên tạc về sự thật lịch sử thật tài t́nh để chống phá tự do, dân chủ. Ngay cả lá Cờ Vàng của dân tộc trải qua rất nhiều thăng trầm lịch sử cũng bị đảng cộng sản bôi nhọ.

 

Cho đến hôm nay, rất nhiều thế hệ người Việt Nam vẫn bị nhầm về lịch sử của lá cờ Việt Nam Tự Do nền Vàng ba sọc đỏ, họ cứ tưởng rằng lá cờ này mới có từ thời chế độ Việt Nam Cộng Ḥa. Và rất nhiều người lầm tưởng như cộng sản tuyên truyền rằng đó là lá cờ “Ngụy”. Nhưng thực chất lá Cờ Vàng 3 sọc đỏ chính là lá cờ xuất phát lâu đời hơn rất nhiều cờ đỏ sao vàng của cộng sản và c̣n là lịch sử của dân tộc.

 

Trong thời Bắc thuộc, khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống quân Tô Định năm 40, Hai Bà Trưng đă mặc áo giáp vàng cưỡi voi ra trận dưới bóng cờ vàng. Suốt gần một ngàn năm Bắc thuộc, lá cờ dân tộc dưới h́nh thức này hay h́nh thức khác vẫn xuất hiện trong những cuộc khởi nghĩa chống lại quân Hán như của Bà Triệu, Lư Bôn, Triệu Quang Phục, nhưng phải đợi đến thời Ngô Quyền đánh tan quân Hán trên sông Bạch Đằng gây dựng nền độc lập năm 938, lá cờ dân tộc mới lại phất phới tung bay. Trải qua các triều đại tự chủ tiếp theo như Đinh, Lê, Lư, Trần, nước ta luôn có quốc kỳ h́nh vuông hoặc chữ nhật gồm có nhiều màu viền quanh theo màu của ngũ hành, ngoài cùng là tua răng cưa và có h́nh con rồng hoặc một chữ Hán chỉ tên triều đại ngay chính giữa. Và tất cả các lá cờ từ Hai Bà Trưng đến nay đều là lá cờ có nền vàng. V́ màu vàng là màu quốc thổ và cũng là màu da của giống ṇi Việt Nam. Theo vũ trụ quan của người Việt, màu vàng c̣n thuộc về hành thổ và có vị trí trung ương, tượng trưng cho lănh thổ và chủ quyền của quốc gia. Chính v́ thế mà vua chúa thời xưa thường xưng là Hoàng Đế và mặc áo có tên hoàng bào.

 

C̣n về sọc đỏ: Màu đỏ thuộc hành hỏa và là màu của phương Nam. Đây là biểu tượng của một dân tộc bất khuất, anh hùng và độc lập trong cơi trời Nam, tách biệt hẳn với nước Tàu ở phương Bắc. Ba Sọc Đỏ c̣n tượng trưng cho ba miền: Bắc, Trung và Nam. Tuy gọi là ba miền (Ba Sọc Đỏ) nhưng chúng có cùng chung một nhà (Nền Vàng). Đó là nhà Việt Nam, con dân muôn đời thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Như vậy là lá cờ có Nền Vàng có nguồn gốc lịch sử lâu đời của dân tộc; thứ hai đó là lá cờ Nền Vàng 3 Sọc Đỏ xuất hiện chính thức lần đầu từ thời vua Thành Thái cho đến Khải Định. Và lần thứ hai th́ lá cờ vàng xuất hiện là thời kỳ Vua Bảo Đại cho đến Đệ I, Đệ II Cộng Ḥa. Nhưng xen lẫn giữa hai thời kỳ đó cũng có một lá cờ vàng 3 sọc h́nh quẻ ly của chính phủ ông Trần Trọng Kim bị cộng sản cướp đoạt trái phép.

 

Màu vàng là da vàng, sọc đỏ là máu đỏ. Màu vàng biểu tượng của vương quyền phương Nam, hành thổ là đất nuôi sống toàn dân. Ba sọc đỏ tượng trưng cho ba tiểu bang (ba kỳ/ba miền) là ba anh em Nam-Trung-Bắc cùng chung sống hài ḥa, an lành trên dăi đất Việt Nam. Ba sọc đỏ song song là biểu tượng của ba anh em đồng hành, đồng quyền, tương kính; không được quyền lấn lướt, hà hiếp, hăm hại nhau, cùng chung nhau xây dựng, phát triển, bảo vệ mảnh đất màu vàng Việt Nam để cùng cộng sinh và cộng hưởng. Ba sọc đỏ c̣n là biểu tượng của tam quyền phân lập (Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp) và là ba biểu tượng của Tự do, Dân chủ, Nhân quyền mà Hoa Kỳ và các quốc gia tự do đang áp dụng, kể cả VNCH.

 

Cờ Việt Nam Tự Do được hun đúc bằng khí thiêng trời đất và tinh thần quật khởi của dân tộc Việt suốt gần hai ngàn năm lịch sử. Nó tượng trưng cho hồn thiêng sông núi, cho vận hội thái hoà, và cho sự thành công vĩnh cửu của giống ṇi Việt Nam. Kể từ năm 40 Tây lịch, thời Hai Bà Trưng, lá cờ Việt Nam Tự Do đă được cải tiến để có h́nh dạng màu sắc như hiện nay. Thật quả là một ư nghĩa cao cả và đáng được hănh diện. Lá cờ Việt Nam Tự Do đă thăng trầm với lịch sử oai hùng của dân tộc, nhuốm khí thiêng sông núi, tượng trưng cho dân chủ - tự do - nhân quyền, cho ư chí kiêu hùng của ṇi giống Việt, cho thái ḥa thịnh trị của muôn dân và cho đoàn kết trong việc dựng nước và giữ nước của tổ tiên ta.

 

Như vậy, Lá Cờ Vàng ba sọc đỏ chính là lá cờ của Việt Nam Tự Do không phải là của riêng một chế độ hay của riêng một chính phủ nào mà là của chung cho cả dân tộc Việt. Lá Cờ Việt Nam Tự Do là linh hồn của cả dân tộc Việt. Lá cờ c̣n, chính nghĩa c̣n. Lá cờ c̣n, tinh thần chiến đấu c̣n, v́ nó là tín bài để chúng ta nhận diện những người Việt Tự Do. Chỗ nào có lá cờ Việt Nam Tự Do th́ chỗ đó có t́nh thương, có dân chủ, có tự do và có nhân quyền. Giờ này, đồng bào yêu tự do dân chủ ở trong nước cũng như ở hải ngoại, mỗi khi nh́n thấy Lá Cờ Việt Nam Tự Do tức là như nh́n thấy vị cứu tinh dân tộc.

 

Lá Cờ Vàng có một ư nghĩa cao cả, đă thăng trầm với lịch sử oai hùng của dân tộc Việt. Nó nhuốm khí thiêng sông núi, tượng trưng cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền, cho ư chí kiêu hùng của ṇi giống Việt, cho thanh b́nh thịnh trị của muôn dân và cho đoàn kết dân tộc trong việc dựng nước và giữ nước của tổ tiên ta. Lá Cờ Vàng Quốc Gia Việt Nam là linh hồn của cả dân tộc Việt. Với ánh sáng của công nghệ thông tin hiện nay, những luận điệu tuyên truyền của cộng sản sẽ ngày càng bị lột trần và ngày tàn của lá cờ đỏ bán nước cũng sắp đến gần để có tự do, dân chủ thực sự cho dân tộc Việt Nam.

 

Đặng Chí Hùng

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo