Khôn nhà, dại chợ !

 

Việt gian đảng! Khi toàn dân cùng chống

Đỡ thế nào sức mạnh của dân ta

Bao năm qua, nhẫn nhịn măi vẫn là:

Lừa, phỉnh, gạt, cướp, tù đày, giết hại…

 

Ngày mai tới, Khải Hoàn ca nắng chói

Rực Vàng tươi, cờ chính nghĩa tự do

Dân chủ về, nhà nhà lại ấm no

Việt gian đảng, lũ bay làm phân bón

 

Trong đại nghĩa vẫn rền câu chính khí

Thế quật cường tiền nhân tấm gương chung

Giặc ngoại xâm dù gian hiểm tàn hung

Bao lần đă tan tành không manh giáp

 

Giờ phương Bắc, chúng trở mầm phiến loạn

Cùng nội thù, thân khuyển mă ngoại bang

Nhượng biển, đất dâng, gục mặt quy hàng

Bầy nhâng nháo, chỉ khôn nhà dại chợ

 

Ḍng Lạc Việt, há sờn ḷng khiếp sợ

Tuy hiếu ḥa, nhưng nhịn măi sao cam

Vùng đứng lên diệt gọn lũ Việt-gian

Rồi chung sức ngăn đuổi thù phương Bắc.

 

Dân Nam

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]