Chân dung mấy đứa bỏ phiếu Vinaxỉn

 


Trịnh Tiến (danlambao) – Dạ thưa bà con cô bác – Trước tiên Tiến tui xin lỗi đă phải dùng từ đứa. Bởi v́ bà con ta thường gọi thiên lôi là thằng. Không lẽ gọi bằng ông!  Đây nè, đủ bộ:

Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Quang Nghị, Trần Đại Quang, Ṭng Thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc.

 


 


Đó là 14 thiên lôi, h́nh nguyên xi lấy từ báo điện tử đảng CSVN. Chắc cú là trên thế giới này, không ở đâu t́m ra được một bộ sậu thiên lôi như thế.

14 thiên lôi này tự cho ḿnh sứ mạng “quyết” hết mọi chuyện. Vinaxỉn cũng do 14 thiên lôi quyết. Lúc bỏ phiếu nh́n tới nh́n lui, nh́n qua nh́n lại, đứa nào là ra nông nỗi này th́ cũng là thiên lôi ta. Chết cha! Đám chúng ta vừa ăn cướp vừa làm quan ṭa. Sao kỳ vậy ta!

Trong cái đám thiên lôi này, có 2 đứa chịu trách nhiệm trực tiếp vụ ch́m xuồng Vinashỉn. Đứng đầu là thiên lôi chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Lếch thếch bơi theo là phó thiên lôi Nguyễn Sinh Hùng. Chẳng biết mỗi thiên lôi bầu b́ ra sao nhưng đảm bảo phải trên 7 đứa nghí ngoáy 3 chữ “cho ch́m xuồng” lên phiếu. Đảm bảo thiên lôi Dũng nắm đầu được BCT.  Đây là kết quả thấy được sau kỳ đấm đá nội bộ, u đầu sức trán của đại hội đảng XI.

  


Nợ 80 ngàn tỉ đồng, 4,5 tỷ USD, thiệt hại tới 20% tổng thu nhập cả nước. Chuyện nhỏ! Đếch phải tiền chúng ông!

500 đứa đại biểu quốc hội có vài đứa đặt vấn đề: nhằm nḥ ǵ! Mấy đứa đó sẽ về vườn tuốt luốt.

87 triệu dân đen: cứ ngồi đó làm chủ, chúng ông lănh đạo sự nghiệp phá. Chúng ông nắm quyền lănh đạo, chúng ông quyết mọi thứ, chúng ông kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm, đút vào rút ra kinh nghiệm, chúng ông quyết định đếch xử lư kỷ luật thằng nào của chúng ông. Làm ǵ được nhau!?

Chúng ông là 14 thiên lôi, đụng đâu đánh đó. Kỷ luật chúng ông th́ lấy ai lănh đạo dân đen, để tiếp tục sự nghiệp đánh, đập, phá? Hăy nh́n rơ mặt chúng ông. Có đám lănh đạo nào trên thế giới như chúng ông? Nhất là tên trùm c̣n đảng c̣n ḿnh này của chúng ông:

 


 


Liệu hồn! Ở đó mà kỷ luật! Nên nhớ Vinashin là chuyện nhỏ. Thiên lôi Dũng xỉn đă nắm đầu nhiều đứa về một mối (dù đầu láng cở Sinh Hùng). Quốc hội sẽ im re. Hăy mở mắt mà xem chúng ông phá tiếp!

Trịnh Tiến

Dân Làm Báo

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính