Cười chút chơi

 

Đảng CSVN và Lão Nông

 


Đây là những mẩu chuyện đối thoại giữa 1 kư giả “nhà nước” và 1 cụ già nông dân nghèo nàn, rách nát, suốt đời cuốc đất trồng khoai:


1)
Kư giả:

- Thưa cụ, năm nay đảng ta lại nói đến chuyện chống tham nhũng, nhưng coi bộ năm nay là thiệt đấy! Cụ nghĩ thế nào?


Cụ già:

- Ông nói vậy, th́ ra, mấy năm trước cũng nói chống tham nhũng là nói láo à?


2)
Kư giả:

- Bây giờ đảng kêu gọi mọi người học tập noi gương bác, Cụ nghĩ sao?


Cụ:
- Ối hổng được đâu, làm thế là chống phá nhà nước!


Kư giả (sợ thất sắc): Ấy sao cụ nói thế?


Cụ:
- Th́ hồi đó, để t́m chân lư, Bác phải đi lậu qua bên tận Thực Dân Tây để t́m cơ mà! - Đâu được!


3)
- Kư Giả: Nếu có 2 mẫu đất, Cụ có chịu dâng 1 nửa cho đảng không?

- Cụ: Chịu.


- Kư Giả: Nếu có 2 ṭa biệt thự, Cụ nghĩ sao?

- Cụ: Tui dâng 1 ṭa liền.


- Kư giả: Nếu có 2 chiếc “ô-tô-con” th́ sao?

- Cụ: Dâng 1 liền.


- Kư Giả: Nếu Cụ có 2 tỷ bạc th́ sao?

- Cụ: dâng 1 tỷ ngay.


- Kư giả: Cụ có 2 con trâu th́ sao?

- Cụ: Không chịu.


- Kư giả: Ruộng đất, nhà cửa, “ô-tô”, tiền bạc đều chịu, sao 2 con trâu lại không chịu?
- Cụ: Tui có 2 con trâu thiệt mà!


4)
- Kư giả:

Thưa cụ, đồng chí bí thư thành phố bị bắt cóc, chúng nó đ̣i chuộc đến 100 tỉ, nếu không nộp, chúng nó bắn tiếng là sẽ tưới xăng thiêu sống. Bây giơ đảng đang động viên nhân dân quyên góp, Cụ tính quyên góp bao nhiêu?


- Cụ: 10 lít đủ không?


5)
- Kư giả: Thành phố ta đang chi vài chục tỷ để xây nghĩa trang cách mạng, chỉ dành chôn các cán bộ, đảng viên, Cụ nghĩ sao?


- Cụ: chôn sống th́ tui hoan nghênh hết ḿnh...?


6) Một chiếc máy bay công vụ chở đầy lănh đạo các cấp gặp không nạn, đâm xuống đất, các lănh đạo trên đó “hy sinh” ṭan bộ.


Kư giả đến nơi, phỏng vấn 1 cụ đang làm ruộng ở gần đó, cụ có tham gia t́m kiếm xác đem chôn: Bộ lúc đó không c̣n 1 ai sống sót hay sao?


- Cụ nhà quê: Th́ cũng có đứa nói vậy.


Kư giả: sao không thấy đưa tin?


- Cụ:

Lúc ấy có 1 đứa nó ôm chân tui, nói rằng hắn chưa chết. Nhưng, mấy Ông biết đó, đám lănh đạo th́ có khi nào nói sự thật bao giờ đâu? Nên dù có nghe nói thế, tui đâu dám tin, nên cũng đem chôn luôn!

 


Sưu tầm trên Net

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính