Gánh hàng rong

 

 

 

 

Chàng tù em bán gánh hàng rong

Nuôi dạy con thơ tiếp tế chồng

Chẳng quản gian nan ngày chợ ế

Không màng vất vả buổi đ̣ đông

Khi th́ tạm bợ rau dằn bụng

Lúc lại qua loa cháo đỡ ḷng

Mẹ yếu cha đau nhà hết gạo

Tai trời ách nước kiếp long đong

 

Chinh Nhân

August 22, 2020

 

 

 

Gánh hàng rong

 

Quảy gánh chè xôi em bán rong
Nuôi con thơ dại tiếp tay chồng
Than thời covid đường khuya vắng
Khó bữa mưa dầm khách chẳng đông
Gạo chợ nước sông mà chắc dạ
Nhà che mái dột chẳng thay ḷng
Mồ hôi đổi chén cơm manh áo
Nỗi khổ dân nghèo khó đếm đong !

 

Chu Hà

 

 

 

Gánh gạo nuôi chồng

 

Đường lên dốc núi đá rêu rong

Dắt díu con thơ cơng mẹ chồng

Lội suối băng rừng khi nắng hạ

Leo đèo vượt thác lúc mưa đông

Anh c̣n cải tạo không hàng địch

Em vẫn trung trinh chẳng đổi ḷng

Giặc bắt lưu đày kinh tế mới

Thù nầy mấy biển mấy sông đong

 

Trương  Gia Cát

Aug 23rd 2020

 

 

 

Thăm Chồng “Cải Tạo”

 

Túng quẩn nên tần tảo chạy rong

Bán buôn kiếm chút đỉnh thăm chồng

Đây quần ống ngắn cho mùa hạ

Nọ áo tay dài để tiết đông

Mấy lít cơm khô không đỡ dạ

Đôi xâu bánh tét chẳng no ḷng

Nh́n anh ốm đói thân tiều tụy

Nước mắt tuôn trào mấy đấu đong

 

Bích Trân

Aug 27, 2020

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính