Duyên Lăng Hà Tiến Nhất KHÔNG phải là truyền nhân của Việt Thường ?

 

Châu Văn Thịnh

 

 

Chúng tôi mới đặt câu hỏi cho tựa đề của bài số 1: Duyên Lăng Hà Tiến Nhất có phải là truyền nhân của Việt Thường ?, có dấu hỏi chấm đàng hoàng, thế mà đă bị ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất có phản ứng dữ dội, nhưng tiếc rằng, ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất không kêu đích danh tôi, mà lại nhè ông Nguyễn Đức Chung mà réo, mà kết tội. Chúng tôi thấy “lời b́nh”, ư kiến độc giả trên Diễn đàn Ba Cây Trúc của tác giả Trường Sơn có tính thuyết phục. Xin được trích đoạn: “Lời bàn của độc giả”: của tác giả Trường Sơn như dưới đây:

 

“…Bài đăng tải trên, trong phần thư của ông Nguyễn Đức Chung không đề cập ǵ đến việc đă đặt “biệt danh” cho nhà văn Duyên Lăng Hà Tiến Nhất là “Truyền Nhân của Việt Thường”, ông chỉ đề cập đến việc loại trừ ông Việt Thường ra khỏi web Hồn Việt mà thôi.

 

C̣n trong phần thư của ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất th́ lại nói đến theo kiểu “dư biết” Ông Nguyễn Đức Chung là chính phạm đă gán cho ông danh hiệu đó. Đáng ra th́ ông Duyên Lăng cần kèm theo những ǵ ông Nguyễn Đức Chung đă viết để làm bằng chứng giúp cho hắc bạch được phân minh như lời đề nghị rất hữu lư của Duyên Lăng là cho hai bên “đấu khẩu” để ḷi ra sự thật. Đằng này ông DL chẳng khai ra sự thật ǵ cả mà chỉ viết rằng : “Cho đến hôm mới rồi có người bạn cho biết Hồn Việt tố cáo tôi là “truyền nhân” của Việt Thường” khiến cho độc giả cảm thấy thắc mắc v́ Duyên Lăng chỉ nghe người bạn nói thôi, chưa trực tiếp đọc được bằng mắt của ḿnh mà đă viết thư với lời chưởi khéo rằng: “tôi hiểu ra rằng lập trường chính trị của Anh và của tôi không c̣n giống nhau như trước nữa. Anh không đăng là đúng thôi, v́ bài đó tôi chửi vào mặt lũ dân chủ cuội, chầu ŕa và nịnh bợ bọn VGCS” có nghĩa rằng Nguyễn Đức Chung chính là bọn nịnh bợ VC cho nên đă không dám đăng những lời chửi VC của Duyên Lăng. Như vậy là minh bạch hay sao ? Mới bị không cho đăng bài mà đă cho rằng chủ Web không cùng lập trường với ḿnh tức là kẻ địch của ḿnh, cho nên ḿnh chửi kẻ không chịu đăng bài của ḿnh như chửi địch vậy !”

 

Làm ǵ có chuyện “Hồn Việt tố cáo” ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất là truyền nhân của Việt Thường, mà chính tôi, là tác giả bài viết đó, nhưng không phải “tố cáo”, mà chỉ đặt câu hỏi, có dấu hỏi chấm đàng sau mà. Chúng tôi không hiểu tại sao, khi mới bị đặt dấu hỏi, mà lại có phản ứng theo cái “liên hệ hữu cơ” (chữ của ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất) với Việt Thường, mà chính ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất đă viết “… lâu nay  tôi vẫn coi Việt Thường là một người bạn đồng chí hướng…”

 

Và chúng tôi cũng nghe ông Việt Thường nói chuyện vừa qua, được gọi là “Trả lời Thế Huy…”. Mặc dù như vậy, nhưng ông Việt Thường lại không trả lời câu hỏi của nhà báo Thế Huy đă viết như sau:

 

“Chuyện Thâm Cung Dưới Triều-Đại HCM” ở trang 47 rằng ông Ngô-đ́nh-Diệm nghiện món chim bồ câu nhồi yến và có tư-chất như một tù-trưởng bộ-lạc!. Ngoài ra, Việt Thường c̣n thấy sau khi nghe Việt-Phương, Vụ Trưởng Vụ-Tổng-Hợp kiêm thư-kư riêng của Phạm-văn-Đồng tŕnh bày về việc TT Ngô-đ́nh-Diệm cải-tổ chính-phủ và loại bỏ ông Nguyễn-văn-Thoại, “HCM vỗ đùi đen đét, ngửa mặt lên trời cười ba tiếng như Lưu-Bang nghe tin Hạng-Vơ đuổi Phạm-Tăng không dùng nữa...”

 

Xin quư vị hăy nhớ cho rằng, nhà báo Thế Huy đă trích ở trong cuốn “sách” của Việt Thường rằng:

 

“Việt Thường  c̣n thấy sau khi nghe Việt-Phương, Vụ Trưởng Vụ-Tổng-Hợp kiêm thư-kư riêng của Phạm-văn-Đồng tŕnh bày về việc TT Ngô-đ́nh-Diệm cải-tổ chính-phủ và loại bỏ ông Nguyễn-văn-Thoại, “HCM vỗ đùi đen đét, ngửa mặt lên trời cười ba tiếng như Lưu-Bang nghe tin Hạng-Vơ đuổi Phạm-Tăng không dùng nữa...”

 

Thiệt hay, thiệt giỏi cho Việt Thường, v́ Việt Thường đă có mặt trong văn pḥng của Hồ Chí Minh, để sau này, viết về Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, mà chính Việt Thường đă nghe, đă thấy “Hồ Chí Minh vỗ đùi đen đét, ngửa mặt lên trời cười ba tiếng như Lưu-Bang nghe tin Hạng-Vơ đuổi Phạm-Tăng không dùng nữa...”

 

Nên nhớ, là chính Việt Thường, đă tai nghe, mắt thấy, Hồ Chí Minh vỗ đùi đen đét, ngửa mặt lên trời cười ba tiếng như Lưu Bang nghe tin Hạng Vơ đuổi Phạm Tăng không dùng nữa…” Việt Thường đă nghe, thấy, nhớ và viết “Hồ Chí Minh vỗ đùi đen đét, ngửa mặt lên trời cười đúng ba tiếng, chớ không phải là hai hay bốn tiếng đâu nghe. Nhưng c̣n nữa, chính Việt Thường đă “thấy”, v́ không thấy, th́ làm sao Việt Thường viết: Hồ Chí Minh ngửa mặt lên trời cười TT. Ngô Đ́nh Diệm đúng ba tiếng”  về “việc ông Ngô Đ́nh Diệm cải tổ chính phủ và loại bỏ ông Nguyễn Văn Thoại”  th́ Hồ Chí Minh đă “ngửa mặt lên trời mà cười lên đúng ba tiếng, không cười bốn tiếng, không cười hai tiếng, và đă ngửa mặt lên trời khi cười TT Ngô Đ́nh Diệm, chớ không nh́n thẳng, không nh́n xuống, không nh́n trái, không nh́n phải! Chúng tôi cũng có cuốn “sách” đó của Việt Thường, đúng là ở trang số 47, Việt Thường đă viết như vậy.

 

Đấy, đấy, sao Việt Thường không trả lời nhà báo Thế Huy về những điều này ?

 

Trở lại với bài viết của ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất có phải là truyền nhân của Việt Thường ?. Một lần nữa, chúng tôi xin trích thêm một đoạn khác, của tác giả Trường Sơn như dưới đây:

 

“… Ngoài ra trong thư của Duyên Lăng cũng tự xác nhận ḿnh là: “lâu nay tôi vẫn coi VT là một người bạn đồng chí hướng trên vấn đề lập trường về VGCS. Đă tự nhận ḿnh là đồng chí hướng với Việt Thường th́ tại sao lại phản ứng quá mạnh khi người khác gọi ḿnh là “Truyền nhân của Việt Thường” ?

 

Đọc qua bài của Duyên Lăng Hà Tiến Nhất chúng tôi nhận thấy bài này chỉ là một sự hằn học chứ không có nhiều lư lẽ để biện minh cho sự khao khát sự thật của một người chống Cọng chân chính. Nó nặng về phần moi móc và đả kích người bạn cũ chứ chẳng cố gắng t́m hiểu để hàn gắn. Lời đề nghị có một sự đối chất giữa Việt Thường và Nguyễn Đức Chung của Duyên Lăng có thể chỉ nhắm vào một mục đích là muốn mượn tay của Nguyễn Đức Chung để nhờ đó mà khẳng định lại ḷng tin của ḿnh vào Việt Thường … v́ ḷng tin đó hiện nay đang bị lung lay qua những đàm tiếu của bạn bè về “ông thầy” (chữ Duyên Lăng dùng trong bài) của ḿnh.

 

Chúng tôi đọc sao th́ hiểu như vậy chứ không bênh vực ai hoặc bài bác ai một cách thiếu căn bản.

 

Ước mong rằng những chiến sĩ chống Cọng hăy có cái nh́n sáng suốt hơn về các chiến hữu của ḿnh, đừng để tự ái đè lên cái khôn làm mờ con mắt để bắn bừa băi vào chiến tuyến của ḿnh. Tuy nhiên khi thấy chiến hữu của ḿnh làm sai một cách hiển nhiên không thể chối cải th́ cũng phải có can đảm cầm ba-tong gỏ lên đầu nó để nó đừng làm thiệt hại đến đồng đội”.

 

Trường Sơn (Hết trích)

 

Thật ra, ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất đă “minh định lập trường”  v́ đă “quán triệt” theo cái “liên hệ hữu cơ” nên ông đă viết một cách “đại trà”  như câu này, một lần nữa chúng tôi xin trích dẫn:

 

“… lâu nay tôi vẫn coi Việt Thường  là một người bạn đồng chí hướng trên vấn đề lập trường về VGCS”. (Duyên Lăng Hà Tiến Nhất)

 

Có một điều ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất đă “quên” rằng, chính ông Việt Thường đă từng tuyên bố: “Tôi không chống Cộng…”, vậy th́ làm sao có cái chuyện “… lâu nay tôi vẫn coi Việt Thường  là một người bạn đồng chí hướng trên vấn đề lập trường về VGCS”.

 

Hay ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất cho rằng “VGCS” khác với bản chất của đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất, đă phân biệt Cộng sản Việt Nam có hai loại khác nhau, một là “Việt Ngay Cộng Sản” và hai là “Việt Gian Cộng sản”; bởi v́ có Chính th́ phải có ; có Đúng th́ phải có Sai, và có Gian th́ phải có Ngay !

 

Câu nói (viết) này là do ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất đă viết ra. Do đó, chúng tôi xin trích một đoạn ư kiến của ông/bà Trác Nguyễn như sau đây:

 

“… DL. Hà Tiến Nhất đă công khai viết …” từ lâu tôi vẫn xem ông Việt thường là người bạn cùng chí hướng…”.

 

Đồng nghĩa là Cùng; và Cùng nghĩa là Đồng.

 

Như vậy, ông Duyên Lăng  Hà Tiến Nhất tất nhiên là ĐỒNG CHÍ = Đồng Chí Hướng của Việt Thường, tức Trần Hùng Văn rồi. Do đó, một người ĐỒNG CHÍ của Việt Thường Trần Hùng Văn là Duyên Lăng. Hà Tiến Nhất không có tư cách để xía vô chuyện giữa ông Việt Thường Trần Hùng Văn và ba ông Ngô Ngọc Hiếu, ông Nguyễn Đức Chung và ông Ngô Đ́nh Thiện, tức Lư Tuấn. Những chuyện ẩn khuất giữa bốn người này tại nước Anh, th́ bốn người này, phải chịu trách nhiệm, mà hiện nay trách nhiệm của bốn người này, là phải làm sáng tỏ ngay tại nước Anh”.

 

Chúng tôi rất đồng ư với ông/bà Trác Nguyễn. NHƯNG, chúng tôi vô cùng tiếc cho một Duyên Lăng Hà Tiến Nhất, bởi không hiểu v́ những lư do ǵ, mà ông đă trở thành một con người khác ?!  Vậy từ nay, bắt buộc chúng tôi phải gọi ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất là ĐỒNG CHÍ của Việt Thường; nhưng biết đâu, sẽ có một ngày ông DLHTN không c̣n là ĐỒNG CHÍ của Việt Thường nữa. Đó là khi ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất quay đầu trở về với ĐỒNG ĐỘI, quay về phía bờ Nam của gịng sông Bến Hải !

 

Và cuối cùng, v́ chúng tôi không thể tự trả lời cho câu hỏi như tựa đề của bài số 1. Do vậy, chúng tôi xin dành câu trả lời cho quư độc giả. C̣n chúng tôi, xin tạm kết thúc ở bài này rằng:

 

Duyên Lăng Hà Tiến Nhất KHÔNG phải là truyền nhân của Việt Thường ?

 

 

Huntington Beach, CA 92649,

Ngày 5/9/2014

Châu Văn Thịnh

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo