Thấy ǵ qua những “phát biểu” của “TT” Việt cộng Nguyễn Tấn Dũng.

 

 

Cao Lân

 

 

“Thủ tướng Việt Nam căn dặn ngành công an “cương quyết không để nhen nhóm h́nh thành các tổ chức chính trị đối lập”.

 

Đó là, những lời “phát biểu” của Việt gian Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng của cái gọi là CHXHCNVN. Chúng ta hăy cùng phân tích về tất cả những sự kiện đă xảy ra, kể từ khi tên Nguyễn Tấn Dũng được phân công của đảng CSVN làm “thủ tướng”.

 

“Thủ tướng VN đề ra nhiệm vụ cho công an”. Nên nhớ, những thứ “đề ra” này, nó không phải chỉ mới có hôm nay, mà chắc chắn là đă có, kể từ trước khi Nguyễn Tấn Dũng lên nắm quyền cai trị toàn dân với cái chức “thủ tướng”. Và, không riêng ǵ Dũng, mà những kẻ trước hắn và có thể c̣n có kẻ kế tiếp hắn sẽ được phân công, th́ chúng cũng chỉ luôn phải chấp hành chỉ thị của Ban chấp hành trung ương cái đảng CSVN mà thôi. Chúng ta hăy thử đọc lại đoạn tuyên bố của Dũng: “Tôi cũng không từ chối bất cứ nhiệm vụ ǵ mà Đảng, Nhà nước quyết định phân công, giao phó cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như tôi đă làm trong suốt 51 năm qua”.

 

Và, v́ có cái tài léo lận, gian manh hơn các “đồng chí” của Dũng, mà cũng chính do cái “tài” này, đă qua nhiều phen, cùng những “sự cố” đă qua, và bao nhiêu lần, các “đồng chí” của Dũng phải cuốn gói ra đi; nhưng  “ngài thủ tướng” vẫn được phân công cố thủ trong chức vụ trên của cái “triều đ́nh XHCN”.

 

Những điều đó, đă cho thấy, tại nước Việt Nam Cộng sản, không hề có một “tổ chức đối lập chính trị thật” nào được hoạt động, nếu không được “thủ tướng” và “Bộ Công an” cho phép.

 

“Ông Dũng nói công an cần “tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự xă hội trên mọi lĩnh vực và địa bàn”.

“Đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ư đồ kích động, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, cương quyết không để nhen nhóm h́nh thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước, của nhân dân,” (theo bản tin của BBC Tiếng Việt).

 

“Luật Công an Nhân dân của Việt Nam quy định lực lượng này “đặt dưới sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Giới quan sát cũng nhận định từ khi lên làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng có ảnh hưởng lớn trong ngành công an”.

 

“Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự xă hội trên mọi lănh vực và địa bàn”.

 

Điều này, th́ chính “lănh tụ” Huỳnh Tấn Mẫm, vào ngày 9/12/2012 đă “tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự…”; v́ chính Huỳnh Tấn Mẫm đă viết lời “kêu gọi”: “Chúng tôi đề nghị chính quyền Thành phố có biện pháp giữ ǵn an ninh trật tự … và hỗ trợ”.

Nơi nhận:

- Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy [để thông báo và hỗ trợ.

- Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBNDTP [để thông báo và hỗ trợ”.

 

Như vậy, rơ ràng, Huỳnh Tấn Mẫm đă thi hành những chỉ thị của “thủ tướng” Nguyễn Tấn Dũng, và của đảng CSVN; bởi v́, Huỳnh Tấn Mẫm từng nắm giữ nhiều chức vụ trong đảng CS với thành tích 55 năm hoạt động CS một cách đắc lực, th́ chắc chắn mọi lời nói cũng như hành động, Huỳnh Tấn Mẫm không bao giờ lệch hướng của cái gọi là “định hướng xă hội chủ nghĩa” cả.

 

Huỳnh Tấn mẫm không chống cộng, không phải là thành phần “tổ chức đối lập chính trị”. Điều đó, đă được chính Huỳnh Tấn Mẫm xác định, bằng những lời đă viết:

 

“Chúng tôi đề nghị chính quyền Thành phố có biện pháp giữ ǵn an ninh trật tự … và hỗ trợ”.

Nơi nhận:

- Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy để thông báo và hỗ trợ.

- Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBNDTP để thông báo và hỗ trợ”.

 

Nên biết, một người được gọi là “đối lập chính trị”, th́ không bao giờ lại giăng bẫy, bủa lưới, để đưa những người yêu nước phải đi vào các nhà tù của CS, khi kêu gọi đảng Cộng sản phải có “biện pháp”  mạnh mẽ, biện pháp kịp thời, đối với những người đi biểu t́nh v́ ḷng yêu nước.

 

Nhưng không phải riêng Huỳnh Tấn Mẫm, mà tất cả những người đă và đang phát ra những “lời kêu gọi biểu t́nh chống Tầu”  như HT Thích Quảng Độ, dù “biểu t́nh tại gia”,  tức là kêu gọi mọi người chỉ ở trong nhà không ra đường, để làm “mất an ninh, trật tự xă hội Cộng sản…” chẳng những vậy, mà bao nhiêu năm qua,  HT thích Quảng Độ, người đă được kêu gào là “đang bị Cộng sản quản thúc chặt chẽ”. Quản thúc là ǵ ? là bó buộc, giữ ǵn, theo dơi chặt chẽ. Như thế, mà HT Thích Quảng Độ vẫn thường xuyên gửi những “lời kêu gọi”, những “thông điệp” và những h́nh ảnh ra hải ngoại qua các hệ thống thông tin toàn cầu, mà không hề bị đảng Cộng sản ngăn cấm ǵ cả.

 

Và cũng nên biết, tại Việt Nam cộng sản, nếu là một người chống cộng thực sự, th́ không bao giờ được dùng hệ thống Internet, để gửi ra hải ngoại những lời « kêu gọi có hại cho chế độ cộng sản.

 

Ngoài hai “lănh tụ” là “HT tăng thống” Thích Quảng Độ - Huỳnh Tấn Mẫm, th́ “ngài lănh tụ” Nguyễn Đan Quế của “Cao Trào Nhân Bản” cũng “đang bị quản thúc, quản chế”, mà vẫn thường xuyên lên tiếng qua hệ thống Internet, để kêu gọi: “quên quá khứ, xóa bỏ hận thù, ḥa hợp, ḥa giải, “bỏ điều 4 hiến pháp” theo lệnh của đảng CSVN, cho nên cũng không hề bị đảng CS làm khó dễ ǵ hết, và vợ của Quế, là ca sĩ Tâm Vấn vẫn được hoàn toàn tự do, đi Mỹ để vận động… chống cộng.

 

“Phát biểu với lực lượng được xem là trụ cột bảo vệ chế độ bên cạnh quân đội, ông Dũng khen ngợi công an trong năm 2012 đă “phát huy tốt vai tṛ ṇng cốt trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ ǵn trật tự an toàn xă hội”.

 

“Phát huy tốt vai tṛ ṇng cốt trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ ǵn trật tự an toàn xă hội”. những điều này, th́ mới đây, ngày 9/12/2012, chính “lănh tụ” Huỳnh Tấn Mẫm đă được lệnh của đảng CSVN, nên đă đề nghị chính quyền Thành phố có biện pháp giữ ǵn an ninh trật tự … và hỗ trợ” rồi.

 

Đảng CSVN, đă có rất nhiều những chuyên viên c̣ mồi, lừa bịp, để lùa những người yêu nước thực sự phải vào các nhà tù của chế độ Cộng sản, để cho “đảng ta” yên tâm mà thống trị toàn dân. C̣n những lănh tụ như HT Thích Quảng Độ, Nguyễn Đan Quế, Huỳnh Tấn Mẫm, sau khi  đẩy những người  yêu nước phải đi tù rồi, th́ họ, tất cả đều được hoàn toàn tục do, để trả lời “phỏng vấn” của các “đài” ngoại quốc; đặc biệt, là “đài” RFA (Á Châu tự do). Đài này, chỉ phỏng vấn những người được phép sử dụng công khai hệ thống Internet, và có “môn bài” của Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tức mặt trận phở Ḅ, tức đảng Việt Tân và  Nguyễn Đan Quế, “lănh tụ”  phản chiến, “chống Mỹ Ngụy” trước 1975, của Cao Trào Bất Nhân Bản.

 

Cũng theo bản tin của BBC: “Ông Dũng nói công an cần “tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự xă hội trên mọi lĩnh vực và địa bàn”.

 

“Đấu tranh ngăn chặn kịp thời... “Luật Công an Nhân dân của Việt Nam quy định lực lượng này đặt dưới sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

 

Để thi hành triệt để các mệnh lệnh của “TT” Nguyễn Tấn Dũng, cho nên Huỳnh Tấn Mẫm đă “đề nghị chính quyền có biện pháp”, để  “ngăn chặn kịp thời”, bằng cách bắt giam những người đi biểu t́nh v́ nghe theo những lời “kêu gọi” của Huỳnh Tấn Mẫm. Bởi v́: “Luật Công an Nhân dân của Việt Nam quy định lực lượng này đặt dưới sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

 

Đă biết “luật” của của đảng CSVN là như vậy, cho nên Huỳnh Tấn Mẫm mới nghĩ ra những cách truy bức, và bỏ tù những người yêu nước trong lúc đi biểu t́nh, để loại trừ những nguy hại cho chế độ Cộng sản tại Việt Nam.

 

“Giới quan sát cũng nhận định từ khi lên làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng có ảnh hưởng lớn trong ngành công an.

Trong năm 2011, một số tướng lĩnh Công an đă được cơ cấu sang lănh đạo các cơ quan bộ ngành dân sự và đảng, như tại Ṭa án Nhân dân Tối cao và Thường trực Ban Bí thư”.

 

Như vậy, trong “các cơ quan bộ ngành dân sự và đảng…. Và thường trực ban bí thư” đó, đă có “Mặt trận tổ quốc,  dân sự và đảng”, như Huỳnh Tấn Mẫm “Đại biểu quốc hội- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, Tổng biên tập báo Thanh Niên…”

 

“Thủ tướng VN  đề ra nhiệm vụ cho công an”. Mà trong đó, có cả những “tổ chức” của đảng CS như “Quốc hội”, mà Huỳnh Tấn Mẫm là một “đại biểu” và” Mặt trận tổ quốc” do “Chủ tịch” Huỳnh Tấn Mẫm điều khiển, và “báo Thanh niên” đă do “Tổng biên tập”  Huỳnh Tấn Mẫm điều hành. Chính v́ thế, cho nên mới có cuộc biểu t́nh vào ngày 9/12/2012; do một đảng viênCộng sản khét tiếng “chống Mỹ -Ngụy” vào những năm trước 1975, đă chủ xướng, để rồi sau đó, khi những người đi biểu t́nh, th́ bị công an bắt giam, c̣n Huỳnh Tấn Mẫm, lại được tự do, để trả lời “phỏng vấn” trên “đài” RFA; và b́nh yên vô sự, bên mái ấm gia đ́nh.

 

Chỉ đáng thương và đau xót, v́ hiện giờ những người đă bị Huỳnh Tấn Mẫm đẩy vào lao tù của Việt cộng, có lẽ phải chịu cảnh “đón mừng” một Giáng Sinh và cái Tết Quư Tỵ, 2013, trong bốn bức tường lạnh lẽo giữa mùa Đông giá lạnh; chỉ v́ tấm ḷng nhiệt thành yêu nước!

 

Huỳnh Tấn Mẫm, quả thật, là một trong những đảng viên Cộng sản vô cùng hiểm độc.

 

 

Anh quốc, 18/12/2012

Cao Lân 

----------------------------------------------------------------------

 

Thủ tướng VN đề ra nhiệm vụ cho công an

Cập nhật: 14:52 GMT - thứ hai, 17 tháng 12, 2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói công an cần ngăn chặn tổ chức đối lập.

 

Thủ tướng Việt Nam căn dặn ngành công an “cương quyết không để nhen nhóm h́nh thành các tổ chức chính trị đối lập”.

 

Ông Nguyễn Tấn Dũng đến dự và chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc chiều ngày 17/12 tại Hà Nội.

 

Phát biểu với lực lượng được xem là trụ cột bảo vệ chế độ bên cạnh quân đội, ông Dũng khen ngợi công an trong năm 2012 đă “phát huy tốt vai tṛ ṇng cốt trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ ǵn trật tự an toàn xă hội”.

 

Cũng theo tường thuật của trang web Chính phủ, Thủ tướng Việt Nam nói thách thức nổi lên là “các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua diễn biến ḥa b́nh, chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lư; sự gia tăng về tội phạm h́nh sự, khủng bố…”

 

Ông Dũng nói công an cần “tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự xă hội trên mọi lĩnh vực và địa bàn”.

 

“Đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ư đồ kích động, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, cương quyết không để nhen nhóm h́nh thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước, của nhân dân,” theo bản tin.

 

Luật Công an Nhân dân của Việt Nam quy định lực lượng này “đặt dưới sự lănh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

 

Giới quan sát cũng nhận định từ khi lên làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng có ảnh hưởng lớn trong ngành công an.

 

Trong năm 2011, một số tướng lĩnh Công an đă được cơ cấu sang lănh đạo các cơ quan bộ ngành dân sự và đảng, như tại Ṭa án Nhân dân Tối cao và Thường trực Ban Bí thư.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính