PHÂN ƯU

 

Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn

 

Cháu GIUSE NGUYỄN MINH HUY

 

Trưởng Nam của Anh Chị Nguyễn Điềm và Hồng Mai

Cựu Đại Úy Trưởng Pḥng Tâm Lư Chiến Tiểu Khu Quảng Nam

Cựu Tù Nhân Chính Trị, Trại Tù Tiên Lănh Quảng Nam Đà Nẵng

Đă được Chúa gọi về lúc 9,14 giờ tối, ngày 24 tháng 12 năm 2014

(nhằm ngày 03tháng 11 năm Giáp Ngọ)

Tại bệnh viện Providence Holy Cross, Mission Hills, Cali, Hoa Kỳ

 

Hưởng Dương 46 tuổi

 

Linh cữu được quàn tại Bastian & Perrott, Oswald Mortuary

18728 Parthenia Street, Northridge, CA 91324, Tel (818) 886-8600

 

Chương Tŕnh Cầu Nguyện,Thăm Viếng, Tưởng Nhớ

 

Dành chung cho Cộng Đoàn, Đoàn Thể, Thân Bằng Quyến Thuộc

Từ 6:00- 9:00 tối thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2014

Từ 6:00- 9:00 tối thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2014

Tại Bastian & Perrott, Oswld Mortuary

 

Thánh Lễ An Táng

 

Từ 10:00 giờ sáng thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2014

Tại Thánh Đường Saint Joseph The Worker, CĐ Đức Mẹ La Vang

19855 Sherman Way, Canoga Park, CA 91306-Tel (818)341-6634

 

Nơi An Nghỉ

 

Westminster Memorial Park

14801 Beach Blvd, Westminster, CA 92683, Tel (714) 893-2421

 

Chúng tôi các chiến hữu CTNCT – QNĐN và Gia Đ́nh

Xin thành thật chia xẻ sự mất mát lớn lao, nỗi đau buồn thương tiếc này, cùng Anh Chị Nguyễn Điềm & tang quyến.

 

Nguyện cầu Linh Hồn cháu Giuse NGUYỄN MINH HUY

Sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

TM. HỘI CTNCT – QNĐN

HỘI TRƯỞNG TẠ MỘNG TÂN

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

* Xin thông báo cho tất cả Quư Anh Chị Em CTNCT – QNĐN, tùy hoàn cảnh, điều kiện đến thăm viếng, chia buồn và tiễn đưa linh cữu người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày giờ và địa điểm nói trên.

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính