Kẻ thù trong hàng ngũ chúng ta

 

C. Krauthammer

(Tường Giang chuyển ngữ)

 

 

Krauthammer                                                                             Obama

 

 

Tôi không hiểu làm thế nào sống trong một xứ sở với một nền dân chủ được thiết lập từ trên 200 năm qua, bỗng bây giờ, lần đầu tiên trong lịch sử, một trong những cựu tổng thống của chúng ta lại thành lập một tổ chức có tên gọi là "Organizing for Action" (OFA). (Tạm dịch là “Dàn Đội Ngũ để Hành Động”).

OFA là một lực lượng hùng hậu có trên 30,000 hội viên có khả năng phá vỡ những ǵ mà tổng thống đương nhiệm của chúng ta đang cố gắng làm cho xứ sở này. Tổ chức này đi ngược lại truyền thống Dân Chủ của chúng ta và là một chiến dịch nhằm phá đổ cách mà chúng ta điều hành một xứ sở có pháp quyền. Nó đi ngược lại Hiến Pháp, các luật lệ, và các tiến tŕnh điều hành quốc gia đă có từ trên 200 năm trước. Nếu tổ chức này được cho phép hoạt động như trong t́nh trạng hiện nay, th́ tất cả chúng ta sẽ sống trong điều kiện tao loạn không khác chi một nước đệ tam quốc gia nghèo đói dưới ách độc tài trên thế giới ngày nay. Có tốt lành ǵ đâu khi xứ sở của chúng ta với một chính phủ được vững lập trên nền dân chủ, nhưng lại không được tôn trọng để điều hành đất nước theo luật pháp như đă có từ trước ?

 

Nếu bạn có một đội quân hùng mạnh trên 30 ngàn người và một hệ thống ṭa án từ nhiều thập niên qua có những thẩm phán cho phép bạn phạm luật tùy hứng, th́ sự hủy hoại bạn có thể gây ra cho xứ sở này là biết bao nhiêu ? Chúng ta sắp khám phá ra điều không may ấy trên xứ sở Hiệp Chủng Quốc này !

 
Ông cựu tổng thống (Obama) của chúng ta tuyên bố sẽ nhúng tay vào mọi lănh vực, các tổ chức cộng đồng và gióng lên tiếng nói trong mọi vấn đề, và điều đó có vẻ như là một lời hứa về hành động của ông ta sau khi măn nhiệm, và ông ta quyết tâm thực hiện lời hứa đó.  Ông ta đă đưa nhiều viên chức cao cấp của chính phủ của ông ta trước đây vào tổ chức “Organizing for Action” (Dàn Đội Ngũ để Hành Động) này.


Tổ chức OFA đang đứng đàng sau điều khiển mọi chiến lược và chiến thuật nhằm chống lại chính phủ của tổng thống Donald Trump như chúng ta đă thấy xuyên suốt nước Mỹ, và những ṭa án bị giật dây bởi thế lực chính trị đă là đ̣n bẩy cho phong trào chống chính phủ này.


Tổ chức OFA chuyên tâm vào sự tổ chức các cộng đồng nhằm thay đổi theo chủ trương “cấp tiến” (progressive) của họ.  Những vấn đề trong chương tŕnh hành động của họ là kiểm soát súng đạn, đưa y tế về phương thức xă hội chủ nghĩa, tự do phá thai, b́nh đẵng các giới tính, thay đổi khí hậu, và dĩ nhiên, thay đổi luật về di dân.

 

Các thành viên của “Organization for Action” được chống lưng bởi sứ điệp từ bóng tối của ông cựu tổng thống: "Dàn Đội Ngũ là bước khởi đầu cho mọi sự vĩ đại mà chúng ta đă tạo được. Các thành viên trên toàn Hiệp Chủng Quốc đang chiến đấu cho một sự Thay Đổi trong cộng đồng của họ và tổ chức “Dàn Đội Ngũ để Hành Động” là một trong những tổ chức ở tuyến đầu. Hăy dấn thân vào công việc này trong năm 2017 và những năm tới".


Website của tổ chức nói rằng những tài liệu của họ có được đă lấy từ kho dữ liệu của ông cựu tổng thống trong thời khoảng cuộc vận động để tái đắc cử những năm trước, và ông cựu tổng thống này là một cảm hứng dẫn đến phong trào “Dàn Đội Ngũ để Hành Động”. Nói tóm lại, chính cái “nhà nước trong bong tối” của Obama này là tổ chức nhằm chống lại và xé toang bản Hiến Pháp Cộng Ḥa mà chúng ta được biết đó chính là hiện thân của AMERICA – một Nước Mỹ dân chủ Pháp Trị.

 
Paul Sperry, viết cho tờ New York Post, nói rằng, “Tổ chức OFA sẽ đánh vào Tổng Thống Donald Trump ở bất cứ ngỏ ngách nào. Và ông cựu tổng thống (Obama) sẽ điều khiển từ một bunker kiên cố chỉ cách Bạch Cung chừng 2 miles mà thôi".


Sperry viết rằng, “Ông cựu tổng thống đang dựng lên một chính phủ trong bóng tối để nhằm phá vỡ chính phủ Trump qua một số cơ quan bất vụ lợi được cầm đầu bởi tổ chức “Dàn Đội Ngũ để Hành Động”, với ngân sánh cho chiến tranh (hơn 40 triệu dollars) và khoảng hơn 250 văn pḥng trên toàn Hiệp Chủng Quốc”.

 

Hồ sơ thuế vụ của OFA theo bài viết của Sperry cho biết là có 32,525 (và sẽ tăng thêm) những t́nh nguyện viên trên toàn quốc. Obama và vợ sẽ cùng lo điều khiển đạo binh này từ Nhà (cũng là Văn pḥng của họ) ở Washington DC.


Hăy nghĩ đến hậu quả của những điều này ra sao. Thí dụ khi Trump ban hành một Executive Order về Di Dân th́ tổ chức “Dàn Đội Ngũ để Hành Động” sẽ ra lệnh cho những cuộc biểu t́nh ồ ạt, những phản đối từ các tổ chức tự do di dân; các luật sư của tổ chức thiên tả ACLU sẽ đi kiện ở những nơi có những thẩm phán thiên tả đang sẵn sàng ngăn chận luật pháp, sẽ có biểu t́nh ở phi trường, những buổi meetings cấp quận và cả hệ thống truyền thong thiên tả sẽ đưa tin yểm trợ cho những biến cố này do OFA giật dây. Các truyền thong xă hội sẽ đầy dẫy các sứ điệp chống chính phủ và bạo động sẽ xảy ra. Tất cả những điều này xảy ra từ tổng hành dinh của Obama, v́ ông cựu tổng thống rất vui long thấy những biến động chống chính phủ này.

 

Nếu Barack Obama chưa làm đủ để phá hoại đất nước này trong 8 năm ngồi ở Bạch Cung th́ điều đang hiển hiện là những chương tŕnh tương lai của ông ta đang phá vỡ nền móng mà Hoa kỳ đă điều hành lư tưởng dân chủ pháp quyền trong 241 năm qua...


Nếu điều này không làm bạn sợ hăi, th́ chúng ta đang ở trong t́nh trạng tệ hại hơn là những ǵ bạn biết.


Vậy hăy làm phần vụ của ḿnh. Bạn đă đọc những điều này, vậy th́ hăy chuyển tới những người khác để cho họ biết những điều tệ hại mà tất cả chúng ta đang đối diện. Chúng ta đang mất dần cái xứ sở này, bởi chúng ta cúi đầu vâng theo những áp đặt tệ hại của đám thiên tả. Và chúng ta đă trở thành là một cái đích toàn hảo cho những làn tên của kẻ thù.

 

 

C. Krauthammer

 

******************************

 

The Enemy Amongst Us

(C. Krauthammer)

 

An article from the New York Post:

I do not understand how living in a country with its democracy established over 200 years ago, and now, for the first time in history, suddenly we have one of our former presidents set up a group called 
"Organizing for Action" (OFA).

OFA is 30,000+ strong and working to disrupt everything that our current president’s administration is trying to do. This organization goes against our Democracy, and it is an operation that will destroy our way of governing. It goes against our Constitution, our laws, and the processes established over 200 years ago. If it is allowed to proceed then we will be living in chaos very much like third world countries are run. What good is it to have an established government if it is not going to be respected and allowed to follow our laws?

If you had an army some 30,000 strong and a court system stacked over the decades with judges who would allow you to break the laws, how much damage could you do to a country? We are about to find out in America!

Our ex-president said he was going to stay involved through community organizing and speak out on the issues and that appears to be one post-administration promise he intends to keep. He has moved many of his administration's top dogs over to Organizing for Action.

OFA is behind the strategic and tactical implementation of the resistance to the Trump Administration that we are seeing across America, and politically active courts are providing the leverage for this revolution.

OFA is dedicated to organizing communities for "progressive" change. Its issues are gun control, socialist healthcare, abortion, sexual equality, climate change, and of course, immigration reform.

OFA members were propped up by the ex-president's message from the shadows: "Organizing is the building block of everything great we have accomplished Organizers around the country are fighting for change in their communities and OFA is one of the groups on the front lines.  Commit to this work in 2017 and beyond."

OFA's website says it obtained its "digital" assets from the ex-president's re-election effort and that he inspired the movement In short, it is the shadow government organization aimed at resisting and tearing down the Constitutional Republic we know as AMERICA.

Paul Sperry, writing for the New York Post, says, 
“The OFA will fight President Donald Trump at every turn of his presidency and the ex-president will command them from a bunker less than two miles from the White House."

Sperry writes that, 
“The ex-president is setting up a shadow government to sabotage the Trump administration through a network of non-profits led by OFA, which is growing its war chest (more than $40 million) and has some 250 offices nationwide. The OFA IRS filings, according to Sperry, indicate that the OFA has 32,525 (and growing) volunteers nationwide The ex-president and his wife will oversee the operation from their home/ office in Washington DC.

Think about how this works.. For example: Trump issues an immigration executive order; the OFA signals for protests and statements from pro-immigrant groups; the ACLU lawyers file lawsuits in jurisdictions where activist judges obstruct the laws; volunteers are called to protest at airports and Congressional town hall meetings; the leftist media springs to action in support of these activities; the twitter sphere lights up with social media; and violence follows. All of this happens from the ex-president's signal that he is heartened by the protests.

If Barack Obama did not do enough to destroy this country in the 8 years he was in office, it appears his future plans are to destroy the foundation on which this country has operated on for the last 241 years..
If this does not scare you, then we are in worse trouble than you know.

So, do your part. You have read it, so at least pass this on so others will know what we are up against. We are losing our country and we are so compliant. We are becoming a "PERFECT TARGET" for our enemy!

Charles Krauthammer

 

 

***

BARACK HUSSEIN OBAMA
(by The Vietnamese Conservative)

 

 

Chính là ông: Barack Hussein Obama - Tổng thống vĩ đại nhứt của Hợp chúng quốc Hồi giáo.

 

* Chính ông đă nói những lời này trong một bữa dạ tiệc Hồi giáo - “Tôi là một trong số các bạn.”

 

* Chính ông trên ABC News đă tham chiếu đến “ đức tin Hồi giáo của tôi.

 

* Chính ông đă lấy 100 triệu USD tiền ngân sách quốc gia để đài thọ cho việc xây cất những thánh đường Hồi giáo nước ngoài.

 

* Chính ông đă viết rằng trong trường hợp xảy ra xung đột - “Tôi sẽ sát cánh cùng người Hồi giáo.”

 

* Chính ông đă khẳng định với Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập rằng - “Tôi là một tín đồ Hồi giáo”.

 

* Chính ông là người cúi đầu khuất phục trước Quốc vương Ả Rập.

 

* Chính ông đă có 20 năm miệt mài trong một Giáo hội Thần học Giải phóng lên án nước Mỹ và tuyên xưng chủ nghĩa Mác.

 

* Chính ông đă miễn trừ cho người Hồi giáo trong việc mua bảo hiểm Obamacare trong khi phần c̣n lại của nước Mỹ bị buộc phải chi trả.

 

* Chính ông đă cố t́nh cắt xén đoạn “được ban cho bởi Đấng Tạo Hóa của chúng ta” khi trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập.

 

* Chính ông đă chế nhạo Kinh Thánh và Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu Kitô trong khi liên tục nhắc đến 'HOLY' Qur'an.

 

* Chính ông đă làm một tour xin lỗi thế giới Hồi giáo và chê bai Hoa Kỳ ngay sau khi nhậm chức.

 

* Chính ông là người đă ngay lập tức dành sự hỗ trợ của chánh quyền cho việc xây cất thánh đường Hồi giáo Ground Zero Victory nh́n thẳng ra nơi sụp đổ của Trung tâm Thương mại Thế giới hồi sự kiện 11/9.

 

* Chính ông đă từ chối tham dự Bữa sáng cầu nguyện quốc gia, nhưng lại vội vàng tổ chức bữa sáng cầu nguyện Hồi giáo tại Ṭa Bạch Ốc.

 

* Chính ông đă yêu cầu Đại học Georgetown và nhà thờ Notre Dame che giấu tất cả các dấu tích của Chúa Giêsu Kitô TRƯỚC KHI ông đồng ư đến đó diễn thuyết, nhưng ngược lại, ông KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu các nhà thờ Hồi giáo mà ông ghé thăm phải điều chỉnh việc trang trí của họ.

 

* Chính ông là người đă chỉ định những kẻ chống Kitô giáo cực đoan làm cố vấn thân tín.

 

* Chính ông là người đă chỉ định những tín đồ Hồi giáo điên cuồng vào Bộ An ninh Nội địa.

 

* Chính ông đă nói rằng “sứ mệnh quan trọng nhất” của NSA là tiếp cận cộng đồng Hồi giáo.

 

* Chính ông trên cương vị Thượng nghị sĩ bang Illinois là kẻ DUY NHẤT phát biểu ủng hộ hành vi bức tử trẻ sơ sinh.

 

* Chính ông là Tổng thống đầu tiên không đưa ra lời chúc Giáng sinh, và đă đi xa đến mức treo tấm h́nh của Mao Trạch Đông trên cây thông Ṭa Bạch Ốc.

 

* Chính ông là người đă ngăn chặn việc đưa các tên khủng bố Hồi giáo ra ṭa án quân sự để xét xử (thay v́ vậy, ông muốn chúng được xét xử ở ṭa án dân sự).

 

* Chính ông đă từ chối lên án tên sát thủ Ft. Hood là một kẻ khủng bố Hồi giáo.

 

* Chính ông đă từ chối bày tỏ quan ngại về những vụ hành quyết phụ nữ khủng khiếp của các quốc gia Hồi giáo, tuy nhiên, đă đệ tŕnh bang Arizona lên Liên Hiệp Quốc để điều tra các hành vi vi phạm nhân quyền giả định.

 

* Chính ông là người khi bị truy vấn ở Ấn Độ đă từ chối thừa nhận mức độ cực đoan thực sự của những tên thánh chiến Hồi giáo toàn cầu, nhưng thay vào đó lại hết sức ca ngợi Hồi giáo. Ông làm điều đó ở một đất nước có 82% dân số theo Hindu giáo và thường là nạn nhân của nhiều vụ tấn công khủng bố Hồi giáo.

 

* Chính ông đă chuyển 900 triệu USD tiền thuế của dân Mỹ cho Hamas.

 

* Chính ông đă yêu cầu Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ tôn vinh ngày lễ của Hồi giáo bằng cách phát hành một con tem kỷ niệm mới.

 

* Chính ông đă chỉ đạo Ṭa đại sứ Mỹ tại Anh quốc tiến hành tiếp cận để giúp đỡ cộng đồng Hồi giáo ở Anh.

 

* Chính ông là người đă đài thọ cho các khóa nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập bắt buộc trong các trường học trên khắp nước Mỹ.

 

* Chính ông là người tuân theo phong tục Hồi giáo và không đeo bất kỳ loại trang sức nào trong tháng Ramadan.

 

* Chính ông là người khởi hành đến Hawaii trong mùa Giáng sinh để tránh những lời chỉ trích như trong quá khứ v́ KHÔNG tham gia Sự kiện tôn giáo thường niên của Ṭa Bạch Ốc..

 

* Chính ông là người đă nhanh chóng tham gia dàn hợp xướng của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo để phế truất Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, người trước đây là đồng minh mạnh mẽ nhất của Hoa Kỳ ở Bắc Phi; nhưng hoàn toàn im lặng và không có phản ứng ǵ khi Huynh đệ Hồi giáo tàn sát các Kitô hữu Ai Cập.

 

* Chính ông đă bổ nhiệm Valerie Jarrett làm cố vấn trưởng của ḿnh. Valerie là một người Iran, là thành viên của tổ chức Tỷ muội Hồi giáo, một cánh tay của Huynh đệ Hồi giáo.

 

* Chính ông đă từng khẳng định Hoa Kỳ không phải là một quốc gia Kitô giáo.

 

“Một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra rằng Barrack Obama là phi vụ lừa đảo lớn nhất từng xảy ra đối với người dân Mỹ.” - Nam tài tử nổi danh Clint Eastwood từng nhận định.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính