Tuyên Cáo lên án Thứ trưởng ngoại giao Việt cộng Nguyễn Thanh Sơn

 

 

http://tienggoicongdan.files.wordpress.com/2013/08/logo_2.jpg

 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

The Vietnamese American Community of USA
P.O. Box 452 Sterling Heights, MI 48311
Website:
http://www.congdongnvqghoaky.org/vn/
http://www.congdongnvqghoaky.org,

 

Email : CDNVQGHOAKY@gmail.com
__________________________________________________________

 

Tuyên Cáo

 

Lên Án Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng
về Lời Tuyên Bố Láo Lếu Vô Căn Cứ

 

Nhận định rằng:

 

- Bản chất của chế độ Cộng Sản là man trá, giảo quyệt và tàn bạo. V́ thế, nơi đâu có chế độ Cộng Sản, người dân phải bỏ nước ra đi t́m tự do và phương sống nơi đất khách quê người.


- Đảng viên Cộng Sản từ bản chất vốn là những người hung ác, gian dối, vô lương, lại được đào tạo để trở nên những tên nói dối chuyên nghiệp một cách trơ trẽn.


- Từ khi Cộng Sản chiếm miền Nam, hàng triệu người đă vượt thoát bằng mọi phương tiện khả hữu để t́m tự do. Họ đă h́nh thành cộng đồng người Việt tại hải ngoại, là những người không liên hệ ǵ đến bạo quyền Cộng Sản Việt Nam.
- Người Việt tị nạn không hề chống lại tổ quốc và đồng bào, mà vẫn luôn ấp ủ ước vọng được thấy quê hương độc lập vẹn toàn, nhân dân hạnh phúc và no ấm. V́ thế, người Việt hải ngoại phải chống bạo quyền Cộng Sản và chống sự lệ thuộc của họ vào Trung Cộng.


- Người Việt Tị nạn biểu t́nh phản đối các nhà lănh đạo Cộng Sản Việt Nam là thể hiện hợp pháp quyền tự do ngôn luận trong một đất nước dân chủ tự do, điều này không hề có trong xă hội Cộng Sản.

 

V́ các lư lẽ trên

 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Long trọng tuyên cáo:

 

- Cực lực phản đối và lên án lời phát biểu lếu láo, vô trách nhiệm của Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng Nguyễn Thanh Sơn khi trả lời phỏng vấn của TV Bolsa, đă nói rằng những người biểu t́nh chống Trương Tấn Sang trong ngày 25-7-2013 là v́ hận thù, v́ được trả tiền.


- Những người Cộng Sản cần phải biết rằng thời đại bưng bít, truyền thông một chiều đă qua từ lâu. Đây là thời đại internet, lúc mà sinh hoạt thế giới được mở rộng ra trước mắt người dân. Cộng Sản phải chấm dứt việc né tránh sự thật bằng những lời tuyên truyền láo khoét ḥng lừa gạt mọi người như khi trong thời chiến tranh.


- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ Kêu gọi đồng bào hải ngoại tiếp tay vạch mặt, lật tẩy những luận điệu man trá của Cộng Sản và bọn Việt gian phản bội.


- Kêu gọi đồng bào hải ngoại tiếp tục giữ sức mạnh đoàn kết, tiếp tay với các đoàn thể, tổ chức chống Cộng để cùng góp phần của ḿnh trong sự nghiệp giải thể chế độ Cộng Sản phi nhân, bán nước.

 

Làm tại Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 8, năm 2013

Hội Đồng Đại Diện – CĐNVQGHK

Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu

Nguyễn Ngọc Tiên

Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành

Huỳnh Thu Lan

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát

Nguyễn Văn Tần

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính