LTS Tạp Chí Dân Văn: Thi Sĩ Bùi Giáng, người Quảng Nam nhưng không có từ ngữ nào sai “hỏi ngă”, thật đáng khen ngợi và ca tụng, riêng bài thơ “ĐÁNH CHO CHẾT MẸ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM” là một TUYỆT TÁC PHẨM - Tạp Chí Dân Văn xin được giới thiệu đến độc giả khắp 5 CHÂU 4 BIỂN.

 

Lại một Tháng Tư Đen trở về; đă 46 năm biền biệt trôi qua mà sao cứ ngỡ mới như hôm nào đây??!!! 

 

Kính mời nghe lại bài thơ ứa máu này của thi sĩ Bùi Giáng!!!

 

Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam

 

thơ Bùi Giáng

 

 

Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào,

Đánh cho chết mẹ đồng bào Miền Nam.

 

Đánh cho khoai sắn thành vàng,

Đánh cho dép lốp phải mang thế giày.

 

Đánh cho Nam Bắc đọa đày,

Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.

 

Đánh cho cả nước Việt Nam,

Áo ôm khố rách, xếp hàng xin cho.

 

Đánh cho hết muốn tự do,

Hết mơ dân chủ, hết lo quyền người.

 

Đánh cho dở khóc dở cười,

Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.

 

Đánh cho hai nước Việt Tàu,

Không c̣n biên giới cùng nhau đại đồng.

 

Đánh cho ḍng giống Tiên Rồng,

Osin, nô lệ, lao công xứ người.

 

Đánh cho chín chục triệu người,

Thành dân vô sản, thành người lưu vong.

 

Đánh cho non nước Lạc Hồng,

Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.

 

Đánh cho cả nước chết chùm,

Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau.

 

Đánh cho bác, đảng, Nga, Tàu,

Hết quần hết áo thì tao ở truồng!

 

 

Thơ Bùi Giáng.

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính