Nh́n lại 25 năm Phong Trào Hướng Đạo Trưởng Niên tại Pháp

 

Ḅ rừng năng-nổ / Bùi Dzũng

 

 


ACE Làng BH Nam-Quan và Rhône-Alpes, Trại Hướng Nguồn 9 Kỷ niệm 100 năm HĐTG và 77 năm HĐVN tại Jassans-Riottier 2007

 

 Để có một nhận xét tương đối đúng đắn, tổng quát về Phong Trào HĐ Trưởng Niên HĐVN trên đất khách quê người, người viết xin được tŕnh bày tóm tắt dưới đây những tâm tư cùng suy nghĩ của một mơ làng suốt 25 năm từ ngày thành lập ra mắt làng BH vùng Rhône-Alpes 08/4/1996 tại thành phố Lyon và là thành viên làng BH Nam-Quan ngay từ lúc thành lập và ra mắt dịp Tết Ất-Dậu ngày 09/02/2005 tại thị xăWissous, ngoại ô Paris nuớc Pháp.

 

SỰ THÀNH H̀NH PHONG TRÀO TRƯỞNG NIÊN HĐVN

 

 Hẳn tất cả ACE c̣n nhớ khởi đầu từ khái niệm “ái hữu “ của nhóm tinh thần BiPi của một số cựu hướng đạo trong ban sáng lập tờ Liên-Lạc tại Canada.Các trưởng lảo đă có ư tưởng thực hiện một giải pháp kết hợp những cựu đoàn sinh trưởng thành và cựu huynh trưởng đă gián đoạn hoạt động,cùng với những trưỏng “hiện dịch” tự nguyện tham gia vào một h́nh thức hội “Ái Hữu HĐ”.Đây không phải là môt sự kiện mới lạ trong thế giới HĐ v́ trước khi phong trào Hướng Đạo Trưởng Niên VN ra đời ở Hải ngoại,trước đó tại một số nước Âu châu như Pháp, Bỉ, Đức,Ư... mà hội HĐ quốc gia hoạt động đă có những hội ái hữu HĐ của họ được thành lập. 

 

 Phong trào HĐ Trưởng Niên VN đă ra đời từ trại họp bạn Thẳng Tiến IV năm 1993 tổ chức Le breuil-Pháp, nhằm thực hiện nhiệm vụ huy động nguồn nhân lực gồm các thành phần vừa kể trên để hổ trợ cho các đơn vị Hướng đạo trẻ đang hoạt động tại các nước tự do có cộng đồng người Việt tị nạn CS cư ngụ.

 

 

Lễ tuyên hứa thành người HĐ Trưởng Niên.

(buổi sáng bên bờ thượng nguồn sông Seine, Anh Nguyễn Đức Diên tuyên hứa tại trại Nguồn sống4, Troyes 8/2008)

 


Kỷ niệm lễ tuyên hứa HĐTN, trại Nguồn sống 4 tháng 8/2008 tại Troyes gần Paris với trưởng niên hai làng BH Nam-Quan và Paris.

 

 

Dựa theo Hương Ước tiên khởi lập ngày 15/8/1993 tại trại họp bạn TT 4 (Le Breuil-Pháp) năm 1993 và có sửa đổi, bổ túc lần lượt tại các kỳ họp bạn trại TT 5 (Sydney-Australia) năm 1995, tại trại họp bạn TT 6 (Virginia Hoa Kỳ) ngày 29/6 năm 1998 và quan trọng nhất là nội dung Biên Bản phiên họp Đại Hội Trưởng Niên ngày 02/7/2002 tại trại họp bạn TT 7 -Houston 2002 đă ghi nhận và chấp thuận ư kiến của Tr. Vĩnh Đào: « HĐVN là một phong trào và HĐTrN nằm trong phong trào nên không dùng danh xưng là Phong trào HĐTrN mà chỉ dùng HĐTrN mà thôi » (trích Báo LL số 43 trang 18 phát hành tháng 9-2002). Ngoài ra trong Biên bản c̣n khuyến khích các đơn vị HĐTrN nên hợp thức hoá với chánh quyền sở tại bằng h́nh thức Hội Bất Vụ Lợi (Non-Profit Organization) có ghi danh với sở thuế để có thể được miễn thuế khi nhận các nguồn tài chánh hổ trợ tù bên ngoài, danh xưng thống nhất từ đây là làng bách Hợp, điều kiện thành lập phải có từ 3 người trở lên.

 

 Phong trào HĐ Trưởng Niên trước đây ngoài các cựu HĐS nay theo điều 2 được mở rộng thêm cho gia đ́nh và thân hữu từ 26 tuổi trở lên (21 tuồi trở lên nếu không là tráng sinh đang sinh hoạt trong một đơn vị HĐ). Các đơn vị thành lập theo mô h́nh các làng xóm trong xă hội VN và có tên gọi chung là Làng Bách-Hợp Hướng đạo Trưởng niên.

 

 Hương Ước (Quy ước HĐTrN) ghi ở điều 1 có 3 mục tiêu:

 

1/-Giữ chặt t́nh thân trong đại gia đ́nh Hướng đạo.

2/-Phục vụ phong trào Hướng đạo.

3/-Góp phần phục vụ xă hội.

 


Làng BH RA, ra mắt tại Lyon 8/4/1996

 

 

Tại nước Pháp, theo tŕnh tự thời gian với sự quảng bá của trưởng Trần Công Lao nguyên phó TUV Hội ASGVN / HĐVN kiêm uỷ viên phát triển PT/ HĐTrN.

Ngày 08/4/1996 nhân dịp lễ Phục Sinh Làng Bách Hợp vùng Rhône-Alpes đă được thành lập sau một cuộc họp gồm 13 người trong khuôn viên nhà thờ Saint Sacrément số 251 rue André Philip thuộc quận 3 TP Lyon.Ban hương sự đầu tiên ra mắt gồm các trưởng niên:

 

 - Lư trưỏng Nguyễn Kim Doanh là một Hướng Đạo Sinh kỳ cựu đă từng dự trại họp bạn Kẻ-Sặt, Hải Dương năm 1940. 

 - Mơ làng Bùi Dzũng nguyên cựu HĐS thuộc đạo B́nh-Định.

 - Hương Bổn Đào Quốc Thắng nguyên HĐS đạo Đông-Thành.

 

 Làng BH RA bắt tay ngay vào công tác yểm trợ LĐ Thăng-Long một đơn vị trẻ đang hoạt động ở Lyon.

 


Trại Hiệp Lực Jambville 4/2002 với hai LĐ Văn-Lang, Thăng Long và làng BH RA

 

 

Năm 2002, trại Hiệp -lực tổ chức tại trại trường Jambville (nơi đây tổ chức trại họp bạn Thẳng Tiến lần thứ nhất năm 1985) thành phần tham dự ngoài Hội đồng quản trị Hội HĐVN tại Pháp c̣n có các trưởng niên làng BH RA và hai LĐ Văn-Lang Paris và Thăng-Long Lyon.Trong dịp này ACE có dịp trao đổi t́m hiểu kinh nghiệm tổ chức nhân sự và điều hành làng, xóm trưởng niên HĐVN, các trưởng niên tại Paris đă có ư muốn thành lập thêm một làng Bách Hợp sau kỳ trại này.

 


Làng BH Paris ra mắt tại Antony 3/2003

 

 

 Ngày 22/3/2003 một buổi hội ngộ trưởng niên tại thị xă Antony, ngoại ô Paris nhằm chuẩn bị văn nghệ Tết Quư-Mùi cho LĐ Văn-Lang.ACE hiện diện nơi đây đă bàn việc thành lập làng trưởng niên và sáng ngày 23/3/2003 ban hương sự làng Bách Hợp Paris đă ra mắt: 

 

 - Tiên chỉ: Trưởng Nghiêm Văn Thạch cố vấn Hội ASGVN/HĐVN.

 - Lư trưởng: Châu Văn Lộc 

 - Thủ quỹ: Trần Thị Vân Hạc.

 

 Làng thực hiện việc yểm trợ cho LĐ Văn-Lang ở Antony ngay lập tức và chẳng bao lâu sau LĐ Thuận Hoá vùng Marne La vallée ra đời năm 2004.

 

Tiếc thay vừa mới mừng thôi nôi ngày 23/3/2004 th́ làng BH Paris đă phải chính thức ngừng hoạt động v́ những bất đồng nội bộ đă phát sinh đă bắt nguồn từ sau Đại Hội Đồng Hội HĐVN tại Pháp ngày 14 tháng 12 năm 2003! (Tr. Vĩnh Đào trước đó đă bác bỏ Nội lệ năm 1988 cuả HộI ASGVN quy định về thể thức bầu cửa ĐHĐ và thay thế một cách bầu cử mới, không có phiếu bầu của đại diện đơn vị hai làng BH Paris và RA, kết quả trưởng VĐ đắc cử là chủ tịch Hội HĐVN tại Pháp nhiệm kỳ 2003- 2005. Phải chăng việc truất quyền bầu cử của các đơn vị HĐTrN đă đi ngược lại việc xem các đơn vị HĐTrN là thành phần của Phong trào HĐVN tại Hải ngoại?!).

 


Làng BH Nam-Quan ra mắt tại Wissous 10/10/2004

 

 

Mặc dù làng BH Paris đă ngừng hoạt động nhưng một số dân làng củ vẩn c̣n nặng t́nh HĐ muốn tiếp tục cuộc chơi HĐTN và một Làng Bách Hợp mới được thành lập vào ngày 10/10/2004 gọi là Làng BH Nam-Quan, có tư cách pháp nhân giống như Hội ASGVN- HĐVN tại Pháp,Làng BH Nam-Quan c̣n có danh xưng A.D.S.V(Ancien de Scouts Vietnamien) được thành lập theo đạo luật năm 1901 quy định về quyền hội đoàn tại nước Pháp.Làng BH Nam-Quan ra mắt dịp Tết Ất-Dậu 2/2005 tại hội trường thị xă Wissous ngoại ô Paris với ban hương sự nhiệm kư đầu tiên gồm các trưởng niên như sau:

 

- Hội đồng Tiên chỉ: - Châu văn Lộc - Nguyễn Hửu Đồng và Ngô Tất Thái.

- Lư trưởng: - Trương Hữu Ngọ (nguyên HĐS Đạo An-Hải)

 - Lư phó: - Nguyễn Hữu Xương (nguyên HĐS Đạo An-Hải).

 - Thư kư: - Ngô Đ́nh Trí.

 - Thủ quỹ: - Phạm Đức Long.

 

Từ đây Làng BH Nam-Quan chính thức hoạt động với những chức năng đầy đủ như một hội đoàn phục vụ công ích xă hội theo luật nước Pháp.

 


Làng BH Nam-Quan 2015 một Hội đoàn theo Luật 1901 của nước Pháp.

 

 

NHU CẦU THÀNH LÂP LÀNG, XÓM BÁCH HỢP HĐ TRƯỞNG NIÊN 

 

Theo suy nghĩ của ACE dân làng Bách Hợp tại nước Pháp th́ việc thành lập các Làng Bách Hợp HĐ Tr Niên được tán đồng bởi ư niệm ban đầu là lập một hội Ái Hữu để tạo điều kiện cho các cựu HĐS VN c̣n sống và đinh cư tại nước Pháp trở lại tham gia sinh hoạt HĐ nhằm đáp ứng hai nhu cầu sau:

 

1/- Phục vụ cộng đồng: PT HĐTrN thể hiện lư tưởng phục vụ công ích “vô vị lợi”, tạo cơ hội cho ACE muốn tham gia giúp ích các đơn vị trẻ đang có hoạt động tại xứ người, ở tầm mức của người lớn.Áp dụng nguyên lư và phương pháp giáo dục HĐ là trách nhiệm huấn luyện của các trưởng hiện dịch đơn vị là chính, trưởng niên là phụ nên dành việc giáo dục truyền thống văn hoá VN cho một số trưởng niên hiểu biết có khả năng đăm nhiệm, đây chính là lảnh vực đặc biệt của người HĐ Trưởng niên đối với tất cả các ngành trong nhũng ngày trại chung.

 

Công tác yểm trợ cho các đơn vị trẻ thực hiện các chiến dịch phát động bởi HĐTƯ và chi nhánh HĐ tại các nước sở tại chỉ có tính cách hạn hẹp, trưởng niên giúp việc vận chuyển và cắm trại, đây là cơ hội để một số ACE ôn tập dạy kỷ năng HĐ như nút giây, sémaphore, morse, lều trại, nấu ăn và bày các tṛ chơi cho trẻ... tàn lửa trại là tan hàng “nhà ai nấy về”.

 

 

Trại Hướng Nguồn 3 tại Lac des sapins 1997.Ảnh lưu niệm làng BH RA và LĐ Thăng Long Lyon.

 

 

2/- Giúp ích cá nhân: Tự nguyện sống đời Hướng đạo với việc cho phép mặc lại đồng phục HĐVN khi tham gia vào việc làng, mọi người đến sinh hoạt thích hợp hoàn cảnh và sức khoẻ, không đ̣i hỏi thời giờ và sự dấn thân như các trưởng hiện dịch.Trong sinh hoạt làng BH,giữa những người  HĐS mới và củ ACE tập trung vào việc xây dựng t́nh thân để đoàn kết tương trợ lẩn nhau trong các việc quan,hôn, tương,tế và nếu có thể giúp giải quyết những vấn đề khó khăn của từng cá nhân tại địa phương,tất cả công việc đó đă đáp ứng nguyện vọng đa số ACE.

 


 Tŕnh bày Hương ước HĐTN, (mơ làng Bùi Dzũng) trong buổi họp làng tại Trại họp bạn Nguồn Sống 4 tháng 8/2008.

 

 

Nhận xét chung cơ cấu môt đơn vị HĐVN hải ngoại chỉ tổ chức được ở cấp Liên đoàn, hai đơn vị hợp lại chẳng hạn như LĐ Thăng-Long tại Lyon: - một Toán tráng + một Thiếu đoàn, hoặc một Thanh đoàn + Thiếu đoàn hay với một bầy Ấu.... Khó khăn lắm mới có đủ ba ngành Ấu, Thiếu và Tráng kết hợp thành một Liên đoàn ở nơi cộng đồng người VN đông đúc như tại Paris với hai LĐ Thuận-Hoá và Văn-Lang. 

 

 Từ khi định cư tại Pháp, tôi đă trở lại sinh hoạt trong phong trào HĐVN với Hội HĐVN tại Pháp và làng HĐTr Niên Rhône-Alpes từ năm 1996 cho đến hôm nay qua thời gian phục vụ phong trào tại địa phưong muốn nhắn nhủ cùng ACE trưởng niên HĐVN bốn phương xa gần rằng: “Hướng đạo trưởng niên” tuy không phải là một phong trào HĐ chính thống, việc tự nguyện tham gia sinh hoạt với các làng Bách Hợp Trưởng Niên vẫn luôn cho mỗi cá nhân chúng ta có điều kiện và cơ hội để tiếp tục sống với lư tưởng giúp ích, phục vụ xă hội, tuân theo 3 lời hứa và 10 điều luật HĐ, ngay cả khi không c̣n công tác yểm trợ các đơn vị trẻ hoạt động tại địa phương v́ “Hướng đạo một ngày, một đời HĐ”.

 

 

 

Chào TABTT

Ḅ rừng năng-nổ / Bùi Dzũng

Lyon 01/12/2021

Mơ làng BHRA 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính