Tự Ho Ci xe x nghĩa

 

 

X nghĩa nh ta đng tự ho

Tinh hoa thế giới ghp lm sao

Hoa nở cuối thu cười tỏn tẻn

Vượn chuyền ngt ngọn h u ao

My rp chửa xong cn kiếm ốc

Sơn pha sắp đạt đợi tm mu

Thế giới một phen cười tr khỉ

Ngn nghề chm chỉa, ấy của tao

 

 

Bnh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh