Hon cốt Khỉ

 

 

Nui khỉ rừng hoang khỉ đốt nh

Tiếng người lơ lo h u a

Cờ quờ cuốc quốc tườu ch cht

Tam gic vung trn vượn khịt kh

Ngốc dại nghệch ngờ cng nghệ giả

Khng hn ngọng nghệu gio sư ma

La hết về hang hồ pc p

Ln cy chn đ chớ xổng ra

 

 

Bnh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh