Chạy Tang

 

 

Thng chn ma thu đảng chạy tang

Vung trn cuốc quốc nt vung tn

Bỉnh chc v minh quang tự diệt

Trọng ngn bạc phc sản tất tan

Eng c heo ku mừng thot hoạn

Nghẹn ngo nhựa cạn khc la khoan

Mười năm tưới mu cy thi gốc

Trăm năm xo thịt đảng tan hoang

 

 

Bnh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh