St chuồng

 

 

B đảng hiếm khi được st chuồng

Giẫm đạp hc nhau chm mu tun

Ch trắng ch đen nhe nanh sủa

B vng b đỏ khớp mm chuồn

Tư tưởng mao hồ quần o tuột

Tinh thần l mc t hĩm truồng

Một bầy th dại cn đi bo (*)

Sao vng cờ đỏ nt như tương

 

 

Bnh Dương Nguyễn Thị Ngoan

(*) Bng đ l trn hết

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh