Biển, Đảo nào của Ta, chủ quyền nào không thay đổi?

 

Bảo Giang


 

Vào chiều ngày 18-6-14,  tại Hà Nội có một cuộc hội, gọi là họp cấp cao, giữa Việt Nam và Trung cộng. Sau khi đứng nghe Dương khiết Tŕ, xác định lại lập trường của Trung cộng tại biển đông là không thay dổi và cũng không có ư định thay đổi tiến tŕnh hợp tác song phương toàn diện với đảng và nhà nước Việt cộng. Diễn viên từ phía Việt cộng là Nguyễn phú Trọng, một lăo già đầu bạc trắng, mặt xanh như tàu lá, phát biểu như sau:

 

-                     Chúng tôi đă nghe và hiểu rơ “chủ trương của Trung quốc về biển  đảo là không thay đồi”  đă nghe biết  “Trung quốc khẳng định coi trọng và chưa bao giờ thay đồi phương châm hữu nghị trong quan hệ với Việt Nam”... Chúng tôi cũng thế ” Khẳng định lập trường về chủ quyền của Việt Nam với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trên biển đông là không thay đổi  và không thể thay đổi.” ( VNExpress)

 

-                     Thế nghĩa là ǵ? Người hỏi lớn tiếng.

 

-                     Phát đúng qúa, cương quyết qúa, dứt khoát quá!  Phía ta có kẻ nói thầm trong cổ.

 

Mới nghe qua, nhiều người cho rằng lời tuyên bố của Nguyễn phú Trọng là đanh thép. Là cương quyết, là dứt khoát bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Hoàng Sa và Trường Sa. Và dĩ nhiên, hơn 700 tờ báo đảng và các cơ quan truyền thông, truyền h́nh của nhà nước CS không bỏ lỡ cơ hội để thi nhau thổi phồng lên làm cho người dân Việt Nam hiểu lầm là như thế.

 

Trong thực tế, không phải như vậy, và ư của Nguyễn  phú Trọng đại diện cho hơn 3 triệu đảng viên Việt cộng cũng không phải là như  thế. Trái lại, đó là một câu tuyên bố tồi tệ và rất bi đát. Nó là di căn, là sự công nhận, là sự nhắc lại cái chủ quyền mà công hàm của Phạm văn Đồng đă “ghi nhận và tán thành bản công bố của Trung quốc”  lúc trước. Nó không hề mang ư nghĩa là đanh thép là dứt khoát, báo cho Dương kh́ết Tŕ biết Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt nam. Trái lại, Nó muốn nói toạc ra là: Văn bản của Phạm thủ trưởng c̣n đây, ông ấy viết ra sao th́ nay cũng không có ǵ thay đổi  và không thể thay đổi. Với lời minh xác công khai trước mặt Dương khiết Tŕ, Trung cộng th́ nâng ly hoan hỉ và đưa thêm dàn khoan vào vùng biển đông. Phần Nguyễn phú Trọng có quyền tin tưởng vào sự ổn dịnh cho cái ghế của y thêm một thời gian nữa. Nhưng về phía Việt Nam, tôi cho rằng, Việt Nam coi như đă mất hẳn Trường Sa, Hoàng Sa vào tay Trung cộng rồi, không c̣n cứu gỡ được nữa. Tại sao lại như thế?

 

Rất đơn giản. Bởi v́ trước mặt của Nguyễn phú Trọng và Dương khiết Tŕ, một bên đại diện cho Trung cộng, một bên đại diện cho đảng cộng sản VN ( Xin lỗi qúy độc giả, tôi rất đau ḷng khi phải viết chữ Việt Nam sau cái từ Cộng Sản, nên xin qúy dộc giả thông cảm cho tôi dùng hai chữ Việt cộng để gọi tập thể này cho ngắn gọn và bao hàm đúng cái ư nghĩa của chúng đại điện) là hai bản văn chính làm nền cho mọi thương nghị giữa đôi bên là:

 

a.       Một là của Chu ân Lai đề ngày 4 tháng 9-1958 với nội dung chính là công bố chủ quyền của TC trên biển và trên đảo (Declaration on China’s Territorial Sea) như sau: “ Bề rộng của lănh hải Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa sẽ là 12 hải lư và áp dụng tương tự đối với Đài Loan và các đảo chung quanh quần đảo Bành Hổ, quần đảo Trung Sa (Tungsha), Quần đảo Tây Sa (Hsisha), quần đảo Chungsha, quần đảo Nam Sa (Nansha) và các đảo thuộc Trung Quốc” 

 

b.      Hai là của Phạm văn Đồng đề ngày14 tháng 9-1958, chính thức công nhận chủ quyền của Trung cộng ở trên những quần đảo do Chu ân Lai ghi trong văn bản của họ bằng một câu văn ngắn gọn, đầy đủ, trọn nghĩa là:” ghi nhận và tán thành bản công bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa quyết định về hải phận 12 hải lư của trung Quốc”. Như thế là qúa đủ, qúa rơ ràng, bản văn của Phạm văn Đồng là văn bản chính thức hoá lời tuyên bố của Ung văn Khiêm trưóc đó là “căn cứ vào những tư liệu của Việt Nam và xét về mặt lịch sử, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa là thuộc  về lănh thổ Trung quốc”. Nghĩa là, PV Đồng đă thay mặt nhà nước VNDCCH công khai xác nhận chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Trung cộng, không phải là của Việt Nam. Nói cách khác, nhà nước VNDCCH qua văn bản này đă tự từ bỏ chủ quyền của Việt Nam trên những phần lănh thổ và lănh hải này.

 

Xét về nguyên tắc, lời tuyên bố của Ung văn Khiêm và cái bản văn của Phạm văn Đồng  và của Chu ân Lai không tự nó tạo ra, hay ban cho Trung cộng có chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa theo tính pháo lư. Nó chỉ có khả năng chứng minh rơ ràng cho dân tộc Việt Nam biết đây là một tập đoàn bán nước (bè lũ bán nước, từ ngữ của họ) có chủ đích lợi nhuận của CS mà thôi. Song trong thực tế, Trung cộng đă cậy vào cái xác và dân số đông đảo và bản văn này, lấy thịt đè ngựi và tạo ra thành phố Tam Sa ở trên hai quần đảo của Việt Nam. Từ đây, Trung cộng c̣n muốn biến những đảo hoang này thành những nơi có thể có sự sống tự nhiên hay có lợi ích về kinh tế”, bằng cách đắp thêm đất, sửa chữa, xây dựng những cơ sở, để nó khả dĩ phù hợp với điều kiện của luật biển QT năm 1982 đă quy định cho các quần đảo,và đ̣i được đặc quyền kinh tế 200 hải lư tính từ bờ đất của Hoàng Sa và Trường Sa. Từ bài tính này, Trung cộng đưa đặt giàn khoan HĐ981 vào vùng biển của Hoàng Sa rồi vênh cổ lên tố ngược Việt Nam xâm phạm và quấy rối giàn khoan nằm trong lănh hải của họ. Tại sao lại có chuyện nghịch lư này?

 

Trước hết, v́ Đảo Lư sơn thuộc Quảng Ngăi và Hoàng Sa cách nhau khoảng 135 hải lư. Theo đó trong vùng tiếp giáp, Trung cộng muốn được chia hai, mỗi bên một nữa, vào khoảng 68-70 hải lư mỗi phía. Nếu tính bằng con số này, th́ cái dàn HD981 của Trung cộng đặt trong vùng nước thuộc đặc khu kinh tế Hoàng Sa mà họ nhận là của họ, và Việt cộng cũng đă công nhận như thế vào ngày 14-9-1958 theo bản văn của Phạm văn Đồng. Kế đến, chừng nào cái công hàm của PVĐ chưa bị tiêu hủy, chưa bị vô hiệu hóa th́ Trung cộng c̣n làm tới và Việt cộng không bao giờ dám kiện Trung cộng ra trước toà án quốc tế. Bởi lẽ, họ không thể đi kiện cái hậu quả do chính bản văn của ḿnh đă viết ra. Nếu họ muốn đi kiện th́ phải t́m cách tiêu hủy, vô hiệu hóa cái bản văn của PVD  trước đă.

 

Đó là những khó khăn nhà nước Việt cộng không thể bước qua và cũng chính là lư do tại sao tôi viết bài “ Việt Nam Cộng Hoà, một giải pháp cho Việt Nam- Biển Đông”. Trong đó, tôi cũng đă đề cập đến sự kiện cái dàn khoan HD 981 sẽ không nằm ở đó lẻ loi một ḿnh. Nhưng sẽ c̣n nhiều cái khác đến tiép sức với nó và chúng sẽ cắm dàn khoan xuống ḷng đất, ḷng biển để xẻ thịt mẹ Việt Nam nữa.  Và nay, Nguyễn phú Trọng tựa vào hai bản văn ấy để xác định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa là không thay đổi th́ nó có  nghĩa là NPT dă xác nhận lại cái có của Trung cộng và cái không có chủ quyền của VN trên những vùng lănh thổ, lănh hải này. Chuyện như thế, có ǵ là đanh thép, phản kháng đâu?

 

Lẽ dĩ nhiên, tôi không cho rằng những kẻ lănh đạo thuộc tập đoàn bán nước Việt cộng ở Hà Nội hôm nay không nh́n biết điều này, Trái lại, tôi cho rằng họ đă được học tập và quán triệt đường lối chủ  trương của Trung cộng không phải chỉ có ở trên biển đông, nhưng c̣n là ở trên đất liền của Việt Nam nữa. Chủ trương này không phải đến hôm nay mới có. Trái lại, nó đă có từ khi Hồ chí Minh ( Hồ tạp Chương) xuất hiện. Đây chính là cái nguyên nhân, là tai hoạ, là điạ ngục, là cái mồ Trung cộng muốn đào ra để chôn vùi Việt Nam. Tiếc rằng VC lại cho đó là 16 chữ vàng và 4 tốt, nên những thành phần lănh đạo hôm nay chỉ là những kẻ nhai lại và tiếp tục công việc đào cho cái mồ ấy lớn rộng thêm ra mà thôi.  Bằng chứng là:

 

Với Trương tấn Sang, theo Vnexpress, Sang tuyên bố “Chủ quyền lănh thổ quốc gia là bất khả xâm phạm! Quả là cái miệng vô thường. Nói như con vẹt học nói như thế th́ đứa trẻ lên năm cũng biết nói. Hỏi thừ xem, chủ quyền ấy là từ đâu đến đâu, bao gồm những vùng lănh thổ và lănh hải nào?  Nó có bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam không? Nếu có th́ tại sao không nêu tên ra trong những tranh chấp? Nếu không th́ tại sao và từ bao giờ? Ai, kẻ nào dám loại trừ hai vùng lănh thổ và lănh hải ấy ra khỏi chủ quyền của Việt Nam?  Nếu Hoàng Sa, Trường Sa bị loại ra khỏi chủ quyền của Việt Nam từ bản văn của PV Đồng theo lệnh của Hồ chí Minh th́ những thành phần này sẽ bị xử trí ra sao? Liệu những tên phản quốc, bè lũ bán nưóc này có bị đưa ra xét sử v́ câu tuyên bố “ lẫy lừng”  trên hay không? Hay đây chỉ là tiếng kêu của con vẹt học nói và không có hiểu biết ǵ?

 

Đến Nguyễn tấn Dũng cũng không một  điều ǵ khá hơn. Cũng theo VNexpress, một loại báo mạng khá nổi tiếng do Việt cộng điều hành, th́ trong cuộc gặp Dương khiết Tŕ vào sáng ngày 18-6, sau khi nghe Dương khiết Tŕ bảo vệ lập trường của Trung cộng về biển dông, NT Dũng “ yêu cầu Trung quốc rút giàn khoan cùng tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam…” Quả thật, đây là câu nóí nghe ra đầy bóng bẩy, viễn vông và mạnh miệng hơn Trương tấn Sang. Tuy nhiên, thử hỏi xem. Vùng biển nào là vùng biển của Việt Nam mà Dũng định nghĩa? Vùng biển mà Dũng nói đến có bao gồm vùng biển thuộc Hoàng Sa và Trường Sa hay không?  Nếu có, tại sao Dũng không hề nhắc đên chữ Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam?  Nếu có, tại sao Dũng lại ra lệnh bắt và giam giữ, tù đày những người dân lên tiếng Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam?

 

Sở dĩ tôi phải nhắc lại câu hỏi này một lần nữa là v́ như ở trên tôi đă viết. Đảo Lư Sơn của Quảng Ngăi cách Hoàng Sa vào khoảng 135 hải lư. Theo đó dựa theo luật biển QT vào năm 1982,  vùng tiếp giáp này có thể được phân chia ra làm hai, mỗi bên một nửa. Một nửa khoảng 68 hải lư thuộc đặc khu kinh thế của Lư Sơn. Một nửa khác cũng khoảng 68 hải lư thuộc đặc khu  kinh tế Hoàng Sa. Theo đó chúng ta sẽ có bài toán như sau:

 

1.      Trường hợp Hoàng Sa và Lư Sơn là của Việt Nam theo lịch sử và được công nhận trong Hội Nghị Quốc Tế tại san Francisco vào năm 1951 th́ Trung cộng đă hoàn toàn sai trái khi đặt cái giàn khoan HD981 vào vùng biển của Việt Nam. Quốc tế không để yên và toàn dân Việt Nam sẽ lấy máu xương của ḿnh để bảo vệ tiền đồ do cha ông để lại. Đây chính là việc làm mà quân dân Việt Nam Cộng Hoà đă làm khi Trung cộng lấn chiếm Trường Sa vàog năm 1974. Công cuộc chiến đấu tuy gặp thất bại, nhưng đó chính là danh tính của những anh hùng bảo vệ chủ quyền truyền đời và vĩnh viễn trên lănh thổ và lănh hải của dân tộc Việt Nam. 

 

2.      Tuy nhiên, cái nh́n từ lịch sử và thực tế sinh hoạt cũng như theo hội nghị San Francisco bảo quản Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam đă bị tập đoàn Việt cộng bán nước làm cho thay đồi trái chiều bằng cái công hàm của Phạm văn Đồng kư theo lệnh của Hồ chí Minh vào ngày 14-9-1958. Bản văn này đă đưa ra một dấu mốc khác, hoàn toàn trái ngược với ḍng lịch sử của Việt Nam và của hội nghị QT san Francisco. Cộng sản đă công nhận chủ quyền lănh hải, lănh thổ của Hoàng Sa và Trựng Sa thuộc về Trung cộng. Từ cái văn bản này, tập đoàn cộng sản đă trở thành bè lũ bán nước. Họ không c̣n tư cách để tranh căi với Trung cộng về chủ quyền trên Hoàng Sa và Trụng Sa nữa.

 

3.      Rồi từ cái văn bản này, nó trở thành bằng cớ cho một kẻ to bụng tham lam, muốn nuốt trửng cả biển đông, nên họ đă tự vẽ ra cái đuờng luỡi ḅ. Và từ đó, có thêm bằng chứng để chứng thực Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung cộng. V́ chính đối tác quan trọng nhất trong cuộc tranh chấp, nếu có, là Việt Nam cũng đă nh́n nhận như vậy. 

 

4.      Bằng vào cái nh́n chia cắt này, Trung cộng tự ban cho ḿnh có chủ quyền trên Hoàng Sa, nên có ư đ̣i vùng tiếp giáp giữa Lư Sơn và Hoàng Sa là 135 hải lư phải được chia ra làm hai, mỗi bên một nửa. Một khi vùng tiếp giáp được chia ra làm hai th́ cái giàn khoan HĐ981 kia c̣n đặt sâu trong ḷng đặc khu kinh tế thuộc phạm vi 68 hải lư của Hoàng Sa, nó không hề lấn qua vị trí của Lư Sơn, thuộc chủ quyền của Việt Nam, nên Việt Nam không  thể khiếu nại. 

 

Theo đó, câu nói của Nguyễn tấn Dũng phải được hiểu là điều viễn vông, ấm ớ, và y cũng chẳng biết  vùng biển của Việt Nam là vùng nào, ở đâu. Nó trực thuộc Hoàng Sa của Việt Nam trước khi có công hàm của Phạm văn Đồng hay là sau đó? Nếu là trước 1958, th́ y là kẻ thừa kế chính thức từ cái nhà nước VNDCCH do PVĐ để lại, Y phải biết xé bỏ cái công hàm kia đi rồi hăy yêu cầu. Trường hợp Y không dám xé bỏ cái công hàm kia đi th́ nên im miệng đi th́ hơn. Bởi lẽ, đây chính là cốt lơi của vấn đề và Trung cộng bắt nguồn từ cái văn bản ấy, họ đă chứng minh là có chủ quyền theo lịch sử và thực tế ở trên Hoàng Sa, Trường Sa. Đây cũng chính là điểm tựa để Trung cộng cương quyết duy tŕ chủ trương hội nghị song phương với các bên tranh chấp. Và cũng từ điểm cốt lơi này, họ đặt gian khoan HD981 trong vùng đặc khu kinh tế Hoàng Sa v́ tự tin đó là phần lănh hải của họ. Từ đó, họ có toàn quyền để bảo vệ nó, cũng như đem đến thêm những cái khác nữa..

 

Thế là ta mất nước rồi! Việt Nam c̣n nằm trong tay Việt cộng th́ Hoàng Sa, Trường Sa sẽ phải nằm trong tay Trung cộng. Nằm v́ những kẻ bán nước và nằm v́ cứt trâu để lâu hóa bùn, sau này cũng chẳng có ai xét đến nữa. Trừ khi Trung cộng bị vỡ ra thành nhiều mảnh và bè lũ bán nước cũng không c̣n hiện diện trên đất Việt.

 

Từ đó, sẽ chẳng lạ ǵ khi Dương khiết Tŕ kinh lưọc đất bắc, Nguyễn phú Trọng, Trương tấn Sang Nguyễn tấn Dũng… và tập đoàn cộng sản bán nưóc không có một lời nào nhắc nhở cho DK Tŕ biết Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam theo lịch sử, thực tế quản lư và theo hội nghị ở San Francisco năm 1951. Trái lại, chỉ thấy quanh co, dối trá, mờ ám, thay nhau tựa vào hai bản văn này để lừa bịp người dân bằng những câu tuyên bố ỡm ờ, vớ vẩn  ” xác định lập trường về chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, Trựng Sa là không thay đổi và không thể thay đổi”.  Nghĩa là trươc đây PVD đă xác định như thế nào th́ nay cũng không thay đổi và không thể thay đổi!  Nói toạc ra rằng, Nguyễn phú Trọng, Trương tấn Sang, Nguyễn tấn Dũng đă bám vào cái công hàm ấy để tái xác nhận chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung cộng, không phải là của Việt Nam để sống c̣n. ( nếu không sẽ bị loại ra ngoài cho những Hoàng Trung Hải, Uông chung Lưu, Phạm vũ Luận… thế chỗ.) Ngoài ra không có một tư duy, một lối thoát nào khác. Có chăng là một toan tính ỡm ờ để bịp lừa người dân mà thôi. Đó chính là cái bi đát của những kẻ bán nước, nhưng cũng là một thảm họa cho Việt Nam.

 

Đứng trước cơn quốc nạn hôm nay, tôi cho rằng, đă đến lúc tất cả mọi ngựi Việt Nam yêu nước, từ vị trí cá nhân hay đứng chung trong các tổ chức dân sự, chính trị, nếu c̣n nghĩ đến tương lai sinh mệnh của đất nước Việt Nam, phải cùng nhau lên tiếng khẳng định rằng:

 

1.                 Chủ quyền về lănh thổ, lănh hải của Việt Nam bao gồm đất liền từ ài Nam quan đến mũi Cà Mau và các biển đảo ngoài khơi, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về dân tộc Việt Nam. Phần lănh thổ, lănh hải này không phải là của tập đoàn Việt cộng ( CSVN)

 

2.                 Phần  lănh thổ, lănh hải kể trên không thuộc chủ quyền của tập đoàn Việt cộng, nhưng  đất nưóc Việt Nam hiện bị tập đoàn cộng sản chiếm đóng. Theo đó, người dân và các tổ chức dân sự và chính trị của ngườiViệt Nam hoàn toàn bác bỏ, không công nhận bất cứ loại văn bản nào do tập thể này kư kết với ngoại bang nhằm phân rẽ, cắt chia bất cứ một phần lănh hải, biển đảo hay lănh thổ nào kể trên ra khỏi chủ quyền của Việt Nam.

 

3.                 Vận động, kêu gọi tất cả các quốc gia tây phương, các quốc gia yêu chuộng ḥa b́nh trên thế giới hăy hỗ trợ cho một chính thể Việt Nam không cộng sản trong công cuộc bảo vệ toàn bộ lănh thổ và lănh hải của ḿnh theo Công Pháp Quốc Tế.  

 

4.                 Sau cùng, kêu gọi toàn thể mọi người Việt Nam hăy sẵn sàng làm cuộc tổng nổi dậy để diệt cộng cúu nước. 

 

Có cương quyết, dứt khoát như  thể, chúng ta mới khả dĩ bảo vệ được chủ quyền của đất nước từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau và bảo vệ được toàn bộ lănh hải bao gồm cả Hoàng Sa Trựng Sa là của Việt Nam. Mới có cơ hội xây dựng lại một xă hội Việt Nam trong Nhân Bản, Độc Lập và Tự Do.

 

Bảo Giang

24-6-4014

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo