Nguyễn Gia Kiểng, anh là ai?

 

Bằng Phong Đặng văn Âu

 

 

Sau khi ông Nguyễn Gia Kiểng cho chào đời cuốn “Tổ Quốc Ăn Năn”, th́ có một số người viết bài phê b́nh, như giáo sư Nguyễn Khánh Do (bút hiệu Thiện Nhân), nhà văn Trần Thị Bông Giấy. Nhận thấy sự phê b́nh nghiêm túc của hai tác giả nêu trên, tôi có email cho ông Nguyễn Gia Kiểng để yêu cầu ông nên trả lời để giải thích, bởi v́ ông lập ra tổ chức “Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên” có mục đích đối thoại giữa những người trí thức khác chính kiến để nâng cao dân trí và thực tập dân chủ.

 

 

 

Ông Nguyễn Gia Kiểng đă im lặng.

 

Sau khi đọc bài của ông Nguyễn Gia Thưởng tố cáo ông Nguyễn Xuân Nghĩa cái tội đạo văn bằng những dẫn chứng hết sức rơ ràng, tôi cũng viết email cho ông Nguyễn Gia Kiểng, khuyên ông lên tiếng. Nếu những điều ông Nguyễn Gia Thưởng tố cáo là đúng sự thật th́ ông Nguyễn Gia Kiểng phải xin lỗi, v́ đó là sự lương thiện của người cầm bút. Nếu những điều ông Nguyễn Gia Thưởng tố cáo là sai sự thật, ông Kiểng phải chứng minh và phản bác để độc giả c̣n tin vào những bài nghị luận mà ông Nguyễn Gia Kiểng sẽ viết sau này.

 

Ông Nguyễn Gia Kiểng trả lời email yêu cầu của tôi: “Nguyễn Gia Thưởng là người làm việc trong nhóm Thông Luận của tôi (tức là Nguyễn Gia Kiểng) trước kia, tôi không cần phải trả lời”.

 

Qua cái email của ông Nguyễn Gia Kiểng trả lời tôi, tôi nhận thấy Nguyễn Gia Kiểng không lương thiện để đứng đầu một tổ chức đấu tranh.

 

Nhà trí thức (!) Nguyễn Gia Kiểng cũng giống như Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đều thiếu sự lương thiện của một người làm chính trị dấn thân v́ đất nước, của một vị Tướng lănh xứng đáng trong Quân Lực VNCH.

 

Cho nên, dần dần đoàn viên của Nguyễn Gia Kiểng bỏ tổ chức, v́ nhận ra con người thật của Nguyễn Gia Kiểng. Mặt Trận của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh cũng tan hoang. V́ nhờ tiền đóng góp của đồng bào, Mặt Trận HCM hóa thân thành một tổ chức chính trị công khai bị Việt Cộng giựt dây, sai khiến. C̣n ông Nguyễn Gia Kiểng không có tiền đóng góp của đồng bào, th́ viết báo với luận điệu khiến cho độc giả nghi ngờ ông là người của phía Việt Cộng.

 

Một người bạn gửi cho tôi đọc bài “Những tiết lộ của Donald Trump” do Nguyễn Gia Kiểng viết. Đọc xong, tôi tự hỏi Nguyễn Gia Kiểng là người a dua theo luận điệu của bọn truyền thông thiên tả của Âu Châu và của Hoa Kỳ. Mặc dầu chỉ sao chép luận điệu của bọn chạy theo “Xă Hội Chủ Nghĩa”, nhưng cách viết của Nguyễn Gia Kiểng tỏ ra cao ngạo. Cái cao ngạo giống như những thằng ngu dốt Việt Cộng tự phong ḿnh là “đỉnh cao trí tuệ loài người”. 

 

Nguyễn Gia Kiểng rời đất nước Việt Nam sang Pháp, không phải để tị nạn cộng sản. V́ Nguyễn Gia Kiểng được đảng Việt Cộng tiễn chân ở phi trường Tân Sơn Nhất, giống như kinh tế gia (!) Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư đảng Việt Cộng cũng được đảng tiễn chân ra ngoại quốc rất đàng hoàng.

 

Nguyễn Gia Kiểng rất giống Nguyễn Xuân Nghĩa ở chỗ im lặng trước những người đặt cho ḿnh một cách nghiêm chỉnh, đứng đắn để hỏi anh là ai. Quốc Gia hay Cộng Sản?

 

Điều đó cho phép tôi nghi ngờ Nguyễn Xuân Nghĩa và Nguyễn Gia Kiểng đều là những người được đảng Việt Cộng gửi ra hải ngoại để làm công tác trí vận nhằm gây chi rẽ cộng đồng tị nạn.

 

Sự nghi ngờ của tôi có căn cứ (base):

Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp ở Pháp, bỏ Pháp sang Hoa Kỳ, gia nhập Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến Bịp Hoàng Cơ Minh, giữ vai tṛ Tổng Tuyên Huấn để hướng dẫn tư tưởng của tổ chức. Tôi gọi Nguyễn Xuân Nghĩa là bịp, v́ cái chết của Hoàng Cơ Minh từ năm 1987, mà Nguyễn Xuân Nghĩa ra lệnh đoàn viên phải giữ im lặng để tiếp tục quyên tiền. Là Tổng Tuyên Huấn, chắc chắn Nguyễn Xuân Nghĩa là người “chỉ đạo” cho tờ báo Kháng Chiến đăng những bức thư của chiến hữu Chủ tịch từ chiến khu quốc nội gửi ra hải ngoại thăm đồng bào và các cháu nhi đồng, mà chiến hữu Chủ tịch đă chầu Diêm Vương từ khuya!

 

V́ vậy, phải chăng Nguyễn Xuân Nghĩa là người chỉ đạo đoàn viên của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ở Houston khủng bố tinh thần tôi, v́ tôi đăng trên giai phẩm Lư Tưởng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của ông Đào Vũ Anh Hùng tố cáo Mặt Trận lừa đảo?

 

Nguyễn Gia Kiểng th́ lập ra nhóm Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, có tờ báo Thông Luận làm cơ quan tuyên truyền, chủ trương ḥa hợp ḥa giải với Việt Cộng.

 

Tôi đọc bài viết “Những tiết lộ của Donald Trump” của Nguyễn Gia Kiểng mà có cảm tưởng như ḿnh đang đọc một bài báo của Ban Tuyên giáo Trung Ương Việt Cộng.

 

Tôi rất ghét sự chụp mũ cộng sản cho ai. Tôi nói lên sự nghi ngờ của tôi để mọi người cảnh giác. V́ người tị nạn cộng sản không thể viết một bài nhận định như Nguyễn Gia Kiểng về TT Donald Trump.

 

Ở Mỹ những loại viết báo như Tú Gàn Nguyễn Cần chống những thành quả của Tổng thống Donald Trump giống như bọn Dân Chủ đang cổ súy Xă Hội Chủ Nghĩa, th́ tôi nghi Tú Gàn hoặc ăn tiền của bọn George Soros, hoặc làm theo lệnh của đảng Việt Cộng. Bởi v́ Tú Gàn Nguyễn Cần và Nguyễn Gia Kiểng không ngu tới độ không nh́n thấy những việc của Tổng thống Donald Trump là nhằm triệt hạ Trung Cộng. Việt Cộng là tai họa cho dân tộc Việt Nam. Trung Cộng là tai họa cho toàn thể nhân loại. Chỉ có Hoa Kỳ mới đủ sức trừng trị Trung Cộng, nếu cả thế giới mệnh danh tự do mà đoàn kết, cũng không đủ sức mạnh để chống Trung Cộng, huống chi chia rẽ như hiện nay. Một người có tầm nhận thức trung b́nh phải nh́n thấy điều đó.

 

Tôi sẵn sàng trả lời hai ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Gia Kiểng về mối nghi ngờ của tôi, nếu hai ông lên tiếng! Hai ông trả lời thông suốt th́ mối nghi ngờ không những của riêng tôi, mà c̣n là của mọi người Quốc Gia chống Việt Cộng được giải tỏa.

 

Tôi cám ơn chị Tôn Nữ Hoàng Hoa đă cất công phân tích bài viết của Nguyễn Gia Kiểng để độc giả thấy ông Nguyễn Xuân Nghĩa không phải là người tị nạn cộng sản. Giống như ông Nguyễn Xuân Nghĩa tham gia Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cũng không phải là người Việt tị nạn cộng sản. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa đồng lơa với Hoàng Cơ Định, em Hoàng Cơ Minh, nhằm hủy hoại Niềm Tin của đồng bào vào chính nghĩa quang phục quê hương Việt Nam.

 

Nếu hai không có điều ǵ khuất tất, thầm kín th́ hai ông không giữ thái độ im lặng trước sự thắc mắc của quần chúng.

 

Nên nhớ người xưa đă dạy: “Cái kim trong bọc, lâu ngày cũng sẽ ḷi ra”. Trước sau ǵ âm mưu của hai ông sẽ được giải mă.

 

 

Bằng Phong Đặng văn Âu

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính