TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

Federation Of Association Of Former Vietnamese Political Prisoners

62 W. Kingsbridge Rd, Bronx, Newyork 10468. Tel (718) 364-3673

"Nguyen Trung Chau" tonghoictnctvn@yahoo.com

Số: 4/10/TH/CTNCT/VN

  

BẢN TUYÊN BỐ SỐ 2

  

      v/v : BCH Tổng Hội Ngưng  những Chương Tŕnh Phát Thanh trên Hệ    Thống Truyền Thanh Hải Ngoại.

 

 

·        Chiếu CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ của TH/CTNCT/VNHN năm 1989, trong công cuộc đấu tranh nhằm giải thể chế độ bạo quyền CS Hà Nội, chủ trương không chấp nhận "Ḥa hợp & Ḥa giải" với CSVN dưới bất cứ h́nh thức nào.

·        Chiếu Biên bản cuộc họp mở rộng của BCH/THCTNCT bằng điện thoại trên hệ  thống online vào lúc 9:30 tối, giờ NewYork ngày 05/3/2010

 

            Tiếp theo Bản Tuyên Bố số 1,  ngày 2-2-2010, Tổng Hội CTNCT/VN đă  đưa ra bản tuyên bố nhận xét về việc Hệ Thống Truyền Thanh Hải Ngoại tiếp xúc với cán bộ cộng sản.  Vào thời điểm đó, Tổng Hội CTNCT đă dè dặt theo dơi hành động giải quyết nội vụ của Ban Điều Hành Hệ Thống Truyền Thanh.

 

             Vào tối ngày 7-2-2010 , trong chương tŕnh trả lời thư tín, ông Ngô Ngọc Hùng, Tổng Giám Đốc Hệ Thống Truyền Thanh Hải Ngoại đă nói :  “Nên tiếp xúc với cán bộ cộng sản,đài đă đầu tư nhiều tiền bạc tiếp xúc với ṭa đại sứ việt cộng,nên mới biết được chuyện  các cán bộ ṭa đại sứ bị cấm không được có con”.

 

             Qua câu trả  lời công khai với thính giả khắp nơi, chứng tỏ ông Ngô Ngọc Hùng, Tổng Giám Đốc Hệ Thống Truyền Thanh Hải Ngoại đă chủ trương tiếp xúc và quan hệ với cán bộ CSVN.    

 

Những sự kiện trên, Tổng Hội CTNCT/VN long trọng tuyên bố:

1.     Tổng Hội CTNCT/VN luôn trung thành và thực hiện Cương Lĩnh  của Tổng Hội, đó là đấu tranh cho một Nước Việt Nam Tự Do, Dân Chủ Nhân Quyền và cương quyết không chấp nhận: hợp tác hoac hoà hợp hoà giải với CSVN.  

 2.      Lập Trường hiện nay của Ông Ngô Ngọc Hùng, Tổng Giám Đốc Hệ Thống Truyền   Thanh Hải Ngoại, không  phù hợp với lập trường của Tổng Hội CTNCT/VN. 

 

 Trong 11 năm qua,Tổng Hội đă thực hiện nhiều chương tŕnh phát thanh trên Hệ Thống Truyền Thanh Hải Ngoại v́ nghĩ rằng đây là một Hệ Thống Truyền Thông của Người Việt Quốc Gia chống cộng ở hải ngoại. Nay lập trường của ông Ngô Ngọc Hùng đă thay đổi, nên Tổng Hội CTNCT/VN quyết định ngưng tất cả những chương tŕnh phát thanh của Tổng Hội kể từ ngày công bố bản Tuyên Bố này.     

                                           

                                                    NewYork ngày 9-3-2010.

                                                    TM/BCH/TH/CTNCT/VN

                                                        Nguyễn Trung Châu 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sao Kính Gởi:  Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn, Ban Giám  sát. Quí Khu         và  Phân Khu Hội

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]