LTS: Sau khi đăng bài: "Chân dung mấy đứa bỏ phiếu Vinaxỉn" của tác giả Trịnh Tiến. Hôm nay Hồn VIệt UK online nhận được email ư kiến của một bạn đọc và đề nghị về các dùng chữ, cụm từ để chỉ rơ ràng, rành mạch và đích danh bọn việt-gian cộng-sản với đúng bản chất cùng tội danh của chúng đă và đang gieo rắc cho dân tộc và đất nước Việt Nam.

Trân trọng kính gửi tới quư bạn đọc để chia xẻ.

 

----- Original Message -----

From: Dunghoob@xxx
Sent: Wednesday, March 30, 2011 2:20 AM
Subject: gg

 
Chao ong,
 
ong Trinh Tien goi 14 ten vgcs trong bo chinh tri la thien loi? (con troi?). no la viet gian cong san thi goi viet gian cong san sao lai choi chu o day, ko thich hop 1 ti nao het. Cach nay lam chau nho lai truoc day may ten co moi goi cuoc bieu tinh cua nguoi Viet o My chong vgcs NMTriet la "dan chao" vay.
 
Tien o day chau co y kien dung ve tu viet gian cong san. Viet tat bon tu vgcs chi nen dung trong email hay tai lieu rieng. Con da post bai tren he thong truyen thong thi chung ta khong nen viet tat nhu vgcs. Vi du ong VT khi thu am noi ve vgcs thi ong luc nao cung noi ro viet-gian-cong-san chu khong noi v-g-c-s. Hay may video tren youtube cua nguoi Viet bieu tinh chong HDH, ho ho to viet-gian-hoan duy hung; khong ai noi v-g HDH. Ong xem tat ca cac tai lieu tuyen truyen cua vgcs chong lai vnch chung khong dung nhung cum tu o dang viet tat. Vi du: chinh quyen nguy saigon, chung khong viet cqnsg; che do Thieu-Ky chung khong viet cdtk; che do bu nhin My-Diem cung khong viet tat. Viet tat cum tu pho bien trong english khi cum tu duoc lap di lap lai o duoi bai. Hon nua nguoi My co thoi quen dung tu tat nhu dung VC de chi Viet Cong. Tuy nhien trong hoan canh dau tranh vach mat viet gian cong san chung ta khong nen dung tu viet tat vgcs.
 
Chau co y kien vay vi nhieu bai tren hv dung viet tat vgcs. Hon nua doi voi nhung nguoi thuong xuyen theo doi thi cum tu do rat doi quen thuoc, nhung doi voi nhung nguoi lan dau nghe, lan dau doc thi no khong ro rang.
 
Chau
 
----------------------------
 
Hồn Việt UK online bỏ dấu:
 
Chào ông,
 
ông Trịnh Tiến gọi 14 tên vgcs trong bộ chính trị là thiên lôi? (con trời). nó là việt gian cộng sản th́ gọi việt gian cộng sản sao lại chơi chữ ở đây, không thích hợp một tí nào hết. Cách này làm cháu nhớ lại trước đây mấy tên c̣ mồi gọi cuộc biểu t́nh của người Việt ở Mỹ chống vgcs NMTriết là "dàn chào" vậy.
 
Tiện ở đây cháu có ư kiến dùng về từ việt gian cộng sản. Viết tắt bốn từ vgcs chỉ nên dùng trong email hay tài liệu riêng. C̣n đă post bài trên hệ thống truyền thông th́ chúng ta không nên viết tắt như vgcs. V́ dù ông VT khi thu âm nói về vgcs th́ ông lúc nào cũng nói rơ việt-gian-cộng-sản chứ không nói v-g-c-s. Hay mấy video trên youtubecủa người Việt biểu t́nh chống HDH, họ hô to việt-gian-hoang duy hùng; không ai nói v-g HDH. Ông xem tất cả các tài liệu tuyên truyền của vgcs chống lại vnch chúng không dùng những cụm từ ở dạng viết tắt. Ví dụ: chính quyển ngụy sàig̣n, chúng không viết cqnsg; chế độ Thiệu-Kỳ chúng không viết cdtk; chế độ bù nh́n Mỹ-Diệm cũng không viết tắt. Viết tắt cụm từ phổ biến trong english khi cụm từ được lập đi lập lại ở dưới bài. Hơn nữa người Mỹ có thói quen dùng từ tắt như dùng VC đả chỉ Việt Cộng. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đấu tranh vạch mặt việt gian cộng sản chúng ta không nên dùng từ viết tắt vgcs.

Cháu có ư kiến vậy v́ nhiều bài viết trên hv dùng viết tắt vgcs. Hơn nữa đối với những người thường xuyên theo dơi th́ cụm từ đó rất đỗi quen thuộc, nhưng đối với những người lần đầu nghe, lần đầu đọc th́ nó không rơ ràng.

Cháu

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Chân dung mấy đứa bỏ phiếu Vinaxỉn

 


Trịnh Tiến (danlambao) – Dạ thưa bà con cô bác – Trước tiên Tiến tui xin lỗi đă phải dùng từ đứa. Bởi v́ bà con ta thường gọi thiên lôi là thằng. Không lẽ gọi bằng ông!  Đây nè, đủ bộ:

Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Quang Nghị, Trần Đại Quang, Ṭng Thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc.

 


 


Đó là 14 thiên lôi, h́nh nguyên xi lấy từ báo điện tử đảng CSVN. Chắc cú là trên thế giới này, không ở đâu t́m ra được một bộ sậu thiên lôi như thế.

14 thiên lôi này tự cho ḿnh sứ mạng “quyết” hết mọi chuyện. Vinaxỉn cũng do 14 thiên lôi quyết. Lúc bỏ phiếu nh́n tới nh́n lui, nh́n qua nh́n lại, đứa nào là ra nông nỗi này th́ cũng là thiên lôi ta. Chết cha! Đám chúng ta vừa ăn cướp vừa làm quan ṭa. Sao kỳ vậy ta!

Trong cái đám thiên lôi này, có 2 đứa chịu trách nhiệm trực tiếp vụ ch́m xuồng Vinashỉn. Đứng đầu là thiên lôi chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Lếch thếch bơi theo là phó thiên lôi Nguyễn Sinh Hùng. Chẳng biết mỗi thiên lôi bầu b́ ra sao nhưng đảm bảo phải trên 7 đứa nghí ngoáy 3 chữ “cho ch́m xuồng” lên phiếu. Đảm bảo thiên lôi Dũng nắm đầu được BCT.  Đây là kết quả thấy được sau kỳ đấm đá nội bộ, u đầu sức trán của đại hội đảng XI.

  


Nợ 80 ngàn tỉ đồng, 4,5 tỷ USD, thiệt hại tới 20% tổng thu nhập cả nước. Chuyện nhỏ! Đếch phải tiền chúng ông!

500 đứa đại biểu quốc hội có vài đứa đặt vấn đề: nhằm nḥ ǵ! Mấy đứa đó sẽ về vườn tuốt luốt.

87 triệu dân đen: cứ ngồi đó làm chủ, chúng ông lănh đạo sự nghiệp phá. Chúng ông nắm quyền lănh đạo, chúng ông quyết mọi thứ, chúng ông kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm, đút vào rút ra kinh nghiệm, chúng ông quyết định đếch xử lư kỷ luật thằng nào của chúng ông. Làm ǵ được nhau!?

Chúng ông là 14 thiên lôi, đụng đâu đánh đó. Kỷ luật chúng ông th́ lấy ai lănh đạo dân đen, để tiếp tục sự nghiệp đánh, đập, phá? Hăy nh́n rơ mặt chúng ông. Có đám lănh đạo nào trên thế giới như chúng ông? Nhất là tên trùm c̣n đảng c̣n ḿnh này của chúng ông:

 


 


Liệu hồn! Ở đó mà kỷ luật! Nên nhớ Vinashin là chuyện nhỏ. Thiên lôi Dũng xỉn đă nắm đầu nhiều đứa về một mối (dù đầu láng cở Sinh Hùng). Quốc hội sẽ im re. Hăy mở mắt mà xem chúng ông phá tiếp!

Trịnh Tiến

Dân Làm Báo

 

 

Tin Tức - B́nh Luận      Vinh Danh QLVNCH    Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính