“Hữu nghị viễn vông” hay cúc cung phục vụ tỉnh Quảng Đông?

 

B.T

 

 

Sau chuyến thăm của Bí thư Quảng Đông, đây là 16 công việc mà các Bộ và tỉnh thành Việt Nam “phải làm”. Công văn của Bộ ngoại giao.

 

Công văn Bộ ngoại giao VN gửi các Bộ và UBND tỉnh, thành phố:

“Hữu nghị viễn vông”

 

Hay


cúc cung phục vụ tỉnh Quảng Đông?

 

Chúng tôi vừa nhận được, từ ba bạn đọc ở Hà Nội và Sài G̣n, bản chụp công văn số 1832/BNG/ đề ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ ngoại giao, do thứ trưởng Hồ Xuân Sơn kư tên, đóng dấu, liên quan đến “danh mục các công việc cần làm sau chuyến thăm Việt Nam của Bí thư tỉnh Quảng Đông Hồ Xuân Hoa”.

 

 

Công văn nay được gửi cho: một là, “Các Bộ Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch”; hai là, “Ủy ban nhân dân các tỉnh / thành phố: Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh; Quảng Ninh; Hải Pḥng; Quảng Nam; Đà Nẵng”.


Đính kèm công văn (1 trang) này là “Danh mục công việc phải làm sau chuyến thăm Việt Nam của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa (13 – 17/4/2014)”

 

 

Dưới đây là toàn văn bản công văn:

 

“Ngày 20/5/2014, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc gửi Bộ Ngoại giao bản Danh mục các công việc cần làm sau chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa (13 -17/4/2014).

 

“Để triển khai tốt các chương tŕnh hợp tác giữa các Bộ/ngành, địa phương ta với tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Bộ Ngoại giao xin chuyển đến Quư Cơ quan Danh mục này để tham khảo, đưa vào chương tŕnh hợp tác của Quư Cơ quan với tỉnh Quảng Đông.

 

“Bộ Ngoại giao xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quư Cơ quan./.”

Kèm theo là danh mục (hai trang) 16 “công việc phải làm” (xem h́nh kèm theo)

 

 

 

Để có một ư niệm cụ thể về công văn kư tên Hồ Xuân Sơn nhằm thực hiện ư muốn của Hồ Xuân Hoa, bí thư (hay tổng đốc?) Quảng Đông, chỉ cần chép lại nguyên văn hai “công việc phải làm” số 1 và số 2:

 

“1. Thúc đẩy Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải thăm Quảng Đông.

 

“2. Trong khuôn khổ bồi dưỡng đào tạo cán bộ giữa hai Đảng Trung Việt, triển khai công tác đào tạo cho cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Kế hoạch trong 05 năm đào tạo 300 cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam; trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mỗi địa phương 100 cán bộ, 100 cán bộ của các tỉnh thành có quan hệ hợp tác với Quảng Đông nhiều như TP. Hải Pḥng, Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, Quảng Nam”.

 

Thiết tưởng mọi b́nh luận là quá thừa. Câu hỏi duy nhất đáng đặt ra: đây là công văn của “Bộ ngoại giao Việt Nam” hay là của Sở nội vụ tỉnh Quảng Đông của Tầu cộng?

 

29/6/2014

B.T

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo