Tin Mới Nhận: Chiến Sĩ Nguyễn Hữu Cầu/ SQ/QLVNCH, sau gần 39 năm bị giam cầm vừa được trả tự do...

 


 

 

 

Người T của Thế Kỷ Chiến Sĩ Nguyễn Hữu Cầu / SQ/QLVNCH, sau gần 39 năm bị giam cầm vừa được trả tự do... Đ về đến nh lc 9 giờ tối Thứ Su, 21 thng 3, 2014 (giờ Việt Nam)... Xin chc mừng Chiến hữu Nguyễn Hữu Cầu v gia đnh...

 

Mong CH mau chng khi phục sức khỏe..
 
 BMH
 Washington, D.C.
 


 -----Original Message-----


 From: Ngọc Bch Trần
 To: BMH
 Sent: Fri, Mar 21, 2014 10:42 pm
 Subject: Con bo tin cho Ch
 
 Con cho Ch! Con thưa Ch Ba con đ về với gia đnh con lc 9 giờ tối qua nhưng v Ba con mệt nn giờ con mới bo tin cho Ch biết ạ. Hiện Ba con đang ở nh con tại ấp An Ha - x An Minh Bắc - huyện U Minh Thượng - tỉnh Kin Giang.


 Con Trần Ngọc Bch

 

 

 

Trang Chnh     Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo