Biệt Kích Lê Văn Ngung - gởi Hồng phúc - VNHN

về pv Hà văn Sơn biệt kích giả.

 

 

LTS- Chúng tôi lưu giữ tài liệu này cho thế hệ đời sau hiểu biết về tinh thần bất khuất, chiến đấu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân Miền Nam của những người chiến sĩ  QLVNCH không phải để mua, để bán, không phải là món hàng để trao đổi (200 triệu đô la) như việc làm của Hà văn Sơn, chủ nhiệm báo Chính nghĩa  giả biệt kích, lừa bịp Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 19-06-1996 và lừa bịp lịch sử chiến tranh Việt Nam.  Chúng tôi xin ghi nhận lời chống đối của ông Hoàng hoa Cung sau đây xin trích đoạn cuối cùng: 

 


http://groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/92646
Cuong Hoang  
Hoanghoacung


Đă bao lần bọn dốt nát ngu đần chuyên nghề vu chụp, bịa đặt nhao nhao như một lũ chó mà có làm ǵ được ông Kim Âu đâu. Khách quan thấy ông Kim Âu khinh bỉ coi bọn này chỉ là loại chó sủa trăng. 


Bọn tiểu nhân đê hèn “dao nguyen, hatien” này thêm được “Van Tran, Dangphuc” đă nói th́ phải làm nếu không th́ đọc xong nên câm mơm lại cho bớt nhục.


Một lũ ăn nhờ, ở đậu thuộc loại di dân mạt hạng mà đ̣i gặp Ủy Ban T́nh Báo Quốc Hội Hoa Kỳ (bộ phận kiểm soát mọi hoạt động của Cộng Đồng T́nh Báo Hoa Kỳ). Hăy sờ lên gáy, tự tát vào mặt cho tỉnh lại xem bản thân ḿnh và đồng bọn là ai?.(ngưng trích) 


 

BK-Lê Văn Ngung-gởi Hồng phúc -VNHN về pv Hà văn Sơn biệt kích giả.

 

http://www.youtube.com/watch?v=t0fcEqzygUM

 

 

 

 

From: Bong Sung <singodu@gmail.com
Subject: [diendanquocgia] Bie^.t Ki'ch Gia? - Bie^.t Ki'ch Tha^.t 
Date: Friday, May 19, 2006, 6:46 AM

ĐÀI TRUYỀN H̀NH VÀ TRUYỀN THANH VIỆT NAM HẢI NGOẠI  
ĐĂ PHỎNG VẤN ĐẠI DIỆN BIỆT KÍCH GIẢ VÀ ĐẠI DIỆN BIỆT KÍCH THẬT 

Lê Văn Ngung 
Đại Diện Gia Đ́nh Biệt Kích  

Trong cuộc phỏng vấn truyền thanh số 140 ngày 18-12-2005, và cuộc phỏng vấn Truyền H́nh trước đó của Hệ Thống Truyền Thanh Và Truyền H́nh Việt Nam Hải Ngoại, xướng ngôn viên của Đài đă long trong giới thiệu ông Hà Văn Sơn là đại diện của gia đ́nh Biệt Kích nhẩy Bắc, và cũng rất long trọng trích dẫn lời tuyên bố mang đầy tính chân lư khi phê phán chính phủ Hoa Kỳ của ông Hà Văn Sơn như sau:  
"Không thể có thứ công lư nào được dựng nên bằng dối trá, phản bội, và cũng không có sự dối trá phản bội nào có thể vĩnh viễn dấu kín"  

Chân lư đó đă bị chính ông Hà Văn Sơn phản bội một cách vô cùng liều lĩnh - tới mức độ điên cuồng ngay trong buổi phỏng vấn, khi ông Sơn tuyên bố ông là đại diện chính thức của gia đ́nh Biệt Kích, cầm đầu vụ kiện chính phủ Hoa Kỳ, ngày 19-6-1996 vào Quốc Hội điều trần để đem lại danh dự cho Biệt Kích và làm cho Quốc Hội Hoa Kỳ lần đầu tiên phải vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và các lực lượng đồng minh tham chiến tại Việt Nam.  

Gia đ́nh Biệt Kích chúng tôi vô cùng kinh ngạc trước thái độ "lộng ngôn" của một người mạo danh đại diện Biệt Kích, nên chúng tôi vội gửi ngay tới ông Hồng Phúc, giới chức đă phỏng vấn ông Hà Văn Sơn một tập hồ sơ gồm 52 trang, 1 DVD thâu lại hầu hết các chương tŕnh truyền h́nh và báo chí cuả Hoa Kỳ đă tường thuật và loan tin về vụ Biệt Kích được bồi thường tiền lương trong thời gian bị cấm tù ngoài Bắc, 1 DVD thâu lại các hoạt đông của gia đ́nh Biệt Kích về vấn đề nói trên, hoàn toàn không có mặt ông Hà Văn Sơn, kể cả các cuộc tiếp xúc với bà Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez về việc vận đông Hạ Viện vinh danh Biệt Kích, và quan trọng hơn cả là "Tập Biên Bản" dày 66 trang của buổi điều trần tại Thượng Viện ngày 19-6-1996 mang danh hiệu:  

 

UNITED STATES SENATE  
 
TRANSCRIPT OF PROCEEDINGS BEFORE THE  
SELECT COMMITTEE ON INTELLIGENCE  
 
VIETNAMESE COMMANDOS  
WEDNESDAY, JUNE 19, 1996  

 
Chúng tôi đă đề nghị ông Hồng Phúc mở lại cuộc phỏng vấn về vấn đề này để chúng tôi đem sự thật về vị trí của nó. Chúng tôi đă mời ông Sedgwick Tourison, người nắm giữ mọi chi tiết về vấn đề biệt kích, ông Nguyễn Văn Chiến, cùng bị bắt trên lănh thổ Lào, và cùng bị giam giữ chung với ông Hà Văn Sơn tại miền Bắc để tham dự buổi phỏng vấn này. Để vắn tắt, chúng tôi chỉ tŕnh bầy ba điểm chính yếu:  

Một là ông Hà Văn Sơn không phải là Biệt Kích nhẩy Bắc.  

CHỨNG MINH:  Ông Nguyễn Văn Chiến xác nhận ông Hà Văn Sơn cùng một đơn vị Lôi Hổ với ông Chiến tại Phú Bài, cùng bị bắt trong chuyến công tác tại Lào. Biên Bản buổi điều trần tại Thượng Viện ghi lại lời khai của ông Hà Văn Sơn là ông đi công tác và bị bắt tại Lào (trang 24, ḍng thứ hai). Ông Sơn nói rằng ông đi cùng với người Mỹ để giải cứu chiếc Phantom bị bắn rơi tại vùng Nghệ An - Quảng B́nh là những lời hoàn toàn bịa đặt. V́ không phải là biệt kích nhẩy Bắc nên ông Sơn không hiểu biết ǵ về những quy luật tiếp tế và trang bị của chúng tôi. Khi xâm nhập miền Bắc, tuyệt đối không ai được mang một vật dụng ǵ có chữ USA, kể cả vũ khí đạn dược cũng do người Mỹ mua từ các nước trung lập. Việc đưa bộ binh Mỹ vào lănh thổ Bắc Việt, dù chỉ một người thôi, cũng là vấn đề cực kỳ hệ trọng, không bao giờ có thể xảy ra. Người Mỹ vô cùng thận trọng yếu tố pháp lư (Quốc Tế) này.  

Hai là Ông Hà Văn Sơn "tự nhận là đại diện Gia Đ́nh Biệt Kích, cầm đầu vụ kiện chính phủ Hoa Kỳ để vào Quốc Hội điều trần, đ̣i danh dự cho Biệt Kích, làm cho Quốc Hội Hoa Kỳ phải lần đầu tiên vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và các lực lượng đồng minh tham chiến tại Việt Nam". Chúng tôi không thể hiểu v́ sao ông Sơn lại làm cái việc dối trá dại dột như vậy.  

a/ Đại diện: Như trên đă tŕnh bày, ông Hà Văn Sơn không phải là Biệt Kích Nhẩy Bắc, th́ làm sao ông Sơn lại có thể là đại diện của gia đ́nh Biệt Kích được. Hơn thế nữa, trong tập tài liệu đă chuyển tới ông Hồng Phúc, có thư của Luật Sư John Mattes gửi toàn thể Gia Đ́nh Biệt Kích thông báo rằng Biệt Kích Lê Văn Ngung là Đại Diện chính thức của Gia Đ́nh Biệt Kích, và một DVD thâu lại các buổi họp của gia đ́nh Biệt Kích, đă nêu rơ vai tṛ đại diện của Biệt Kích Lê Văn Ngung.  

b/ Cầm đầu vụ kiện chính phủ Mỹ: Chúng tôi xin xác định rằng không hề có vụ Biệt Kích chúng tôi kiện chính phủ Hoa Kỳ, mà chỉ có vụ ông Tourison điều trần trước Thượng Viện về 80 thùng hồ sơ về Biệt Kích vừa được giải mật để chứng minh trách nhiệm hành chánh của chính phủ Mỹ đối với chúng tôi. Việc kư kết hợp đồng với Luật Sư để vận động cho việc bồi thường tiền cho Biệt Kích được hoàn tất sáu tháng trước khi ông Sơn tới Mỹ. Như vậy, không có vụ kiện nào để ông Sơn cầm đầu hết. Nhờ có Thượng Nghị Sĩ John Kerry, Đảng Dân Chủ và Thượng Nghị sĩ John McCain, Đảng Cộng Hoà bảo trợ nên cuộc vận động đă đem lại kết quả, và toàn thể Biệt Kích đă được bồi thường tiền lương trong suốt thời gian bị cầm tù ngoài Bắc.  

c/ Ông Sơn điều trần trước Quốc Hội: Ngày 19-6-1996 có 14 Biệt Kích được Luật Sư John Mattes và ông Tourison đưa vào Thượng Viện, trong đó có ông Hà Văn Sơn, để chứng minh rằng họ c̣n sống, và họ có thật, không phải là họ đă chết hết như đă báo cáo. Vai tṛ của ông Sơn được Thượng Nghị Sĩ Arlen Specter, Chủ Tịch Uỷ Ban T́nh Báo Thượng Viện xác định như sau:
 "Ông Sơn, hôm nay chỉ cần ông xác nhận một tài liệu gọi là tiền tử tuất. Tài liệu đó viết rằng: Tôi là Hà Văn Cẩu, Căn Cước số 06935, nhận của văn pḥng liên lạc số tiền là 61,200 đồng Việt Nam" (Biên Bản, trang 25, từ ḍng 4 tới ḍng 7) Và ông Hà Văn Sơn đă xác nhận rằng đó chính là chữ kư của cha của ông ấy. Sau đó ông Sơn trả lời vài câu hỏi về lư lịch và công tác của ông. Không có ǵ hơn thế.   

d/ Ông Hà Văn Sơn, người có hai bộ mặt trái ngược nhau: 
Ông Hà Văn Sơn, với giọng hùng hồn lên án người Mỹ dám chê Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà không chịu chiến đấu nên ông đă vào Quốc Hội chứng minh là ông đă chiến đấu giải trừ Cộng Sản trên toàn thế giới, và qua vụ kiện chính phủ Mỹ ông Sơn đă đ̣i lại danh dự cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, làm cho Quốc Hội Mỹ phải lần đầu tiên vinh danh QLVNCH và các lực lượng đồng minh tham chiến tại Việt Nam. Đấy là lời ông Sơn nói trên đài truyền thanh và truyền h́nh Việt Nam Hải Ngoại. Nhưng khi đứng trong Thượng Viện Hoa Kỳ th́ ông Sơn lại có thái độ ngược lại, v́ khi Thượng Nghị Sĩ Specter gọi ông Hà Văn Sơn là biệt kích Việt Nam th́ ông Sơn thanh minh ngay rằng ông không phải là biệt kích Việt Nam (Biên Bản, trang 23, ḍng 15-17). Nghe ông Sơn chối bỏ danh xưng Biệt Kich Việt Nam, Thượng Nghị Sĩ Specter có vẻ ngạc nhiên nên hỏi lại ông Sơn rằng:
 "Vậy ông tự xếp loại hoặc tự phân hạng ông như thế nào? Ông tự nhận ông là ǵ? (How would you classify or categorize yourself? What would you call yourself? (Biên Bản trang 23, ḍng 19-20)".
 Tới đây th́ ông Sơn không hiểu câu hỏi nên trả lời rằng
 "Tôi không có – Tôi chỉ là một toán viên (I haven't - I only a team member 'viết lại nguyên văn' – Biên bản, trang 23, ḍng 21) "  

Chúng tôi hiểu rằng ông Sơn sợ nhận là biệt kích Việt Nam th́ chính phủ Mỹ sẽ không trả tiền, và ư ông Sơn muốn nói ông ấy là biệt kích Mỹ, nhưng v́ không hiểu câu hỏi nên không nói ra được. Thật đáng buồn, ông Sơn không biết là tại Việt Nam cũng như tại nhiều quốc gia khác, các cơ quan quân sự và dân sự của Mỹ phải "thuê" biết bao chuyên gia đủ tầm cỡ làm việc cho các chương tŕnh của họ. Những người làm việc và lănh lương của Mỹ vẫn là những nhà trí thức của Pháp, Đức, Đại Hàn, và Việt Nam vân vân. Đâu có phải hễ lănh tiền của Mỹ th́ phải mang danh xưng là người Mỹ? Biệt Kích Việt Nam cũng nằm trong t́nh trạng đó.  

C̣n nữa, vừa chối bỏ vị trí danh dự của ḿnh, ông Hà Văn Sơn lại lao đầu ngay vào một cái nhục nhă thứ hai nữa. Ông Sơn đ̣i chánh phủ Mỹ phải công nhận danh dự của ông và các "bạn". Đây là lời ông Sơn:
 "Vấn đề không chỉ là tiền. Không có tiền trả cho mạng sống của tôi. Nhưng tôi nghĩ danh dự của tôi và danh dự của các bạn tôi phải được nh́n nhận
 (The problem is not only the money. No money pay for my life. But I think my honor and my friends honor must be recognition - "chép nguyên văn" Biên Bản, trang 54, ḍng 24 - 25) .  

Biệt kích Việt Nam cũng như biết bao người tỵ nạn chính trị đến Hoa Kỳ từ những quốc gia khác nhau. Ai cũng có danh dự và niềm tự hào dân tộc riêng của ḿnh. Không có ai điên khùng phải đi xin chánh phủ Mỹ nh́n nhận danh dự của ḿnh. Xin như vậy có nghiă là ḿnh chưa có danh dự và nếu chánh phủ Mỹ không công nhận danh dự của Biệt Kích Việt Nam th́ Biệt Kích Việt Nam không có danh dự? Hơn nữa, khi ông Sơn nói "NO MONEY PAY FOR MY LIFE th́ Thượng Viện Mỹ phải hiểu là ông Sơn trách Mỹ không có tiền để trả cho mạng sống của ông ấy, nhưng sự thật chúng tôi hiểu là ông Sơn muốn nói "không có tiền nào mua được mạng sống của tôi!" .  

Một câu khác cũng khiến chúng tôi cười ra nước mắt khi nghe ông Sơn nói
 "because the Communist dead him.
 (chúng tôi hiểu ư ông Sơn muốn nói là: v́ ông ấy bị Cộng Sản giết, nhưng làm sao Thượng Viện và báo chí Mỹ có thể hiểu câu nói như vậy?)" Biên Bản, trang 24, ḍng 7 - Chép nguyên văn)" Trong buổi phỏng vấn truyền h́nh, khi trả lời câu hỏi của ông Hồng Phúc, ông Tourison nói:
 "v́ giọng nói tiếng Anh của ông Hà Văn Sơn làm cho mọi người không thể hiểu được ông ấy nói ǵ"  

Mặc dầu Thượng Nghị Sị Arlen Specter nói 
" Ông Sơn, tôi nghĩ lời nói cuối cùng của ông về vấn đề danh dự là rất rất quan trọng, và tôi ngợi khen ông đă nói như vậy (Biên Bản, trang 55, ḍng 24-25),
 rồi quay ra thảo luận với các vị khác về việc nên hay không nên trả tiền cho biệt kích Việt Nam. Để kết luận, Thượng Nghị Sĩ Arlen Specter nói 
" . . . nhiệt t́nh chịu đựng nguy hiểm của gián điệp ngoại quốc khi làm việc cho CIA sẽ mất đi rất nhiều nếu những người của Miền Nam Việt Nam không được trả lương.
 ( . . . that foreign spies might be far less willing to take risks for the CIA if these South Vietnamese are not paid. – Chép nguyên văn – Biên Bản , trang 60, ḍng 19-20-21). Vấn đề xin công nhận danh dự của ông Hà Văn Sơn không được xét, mặc dù ông Sơn đă tỏ ḷng trung thành với người Mỹ bằng cách chối bỏ vị trí thiêng liêng của người Biệt Kích là chiến đấu cho Việt Nam dưới danh nghiă là người Việt Nam. (như vậy là không ai có thể đần độn hơn Hủi Nổ) 

Sau đó Hạ Viện kư bill, SECTION 606 ghi rơ là trả lương cho biệt kích Việt Nam bị Cộng Sản cầm tù. Hai năm sau Hạ Viện thông qua dự luật của Bà Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez đề vinh danh Biệt Kích Việt Nam, (không có ông Hà Văn Sơn trong đó v́ ông Hà Văn Sơn đă tuyên bố trước Thượng Viện Hoa Kỳ rằng ông không phải là Biệt Kích Việt Nam. Vinh Danh là tuyên dương thành tích, hoàn toàn không liên quan tới vấn đề danh dự mà ông Hà Văn Sơn đă xin Thượng Viện nh́n nhận.)  

Ba là Gia đ́nh Biệt Kích chúng tôi biết rất rơ v́ lư do ǵ ông Sơn, sau ngót 16 năm bị cầm tù ngoài Bắc, đă hai lần bị bắt lại. Việc ông Sơn tuyên bố trên hệ thống truyền thanh và truyền h́nh rằng ông Sơn mua và chôn 200 kilô thuốc nổ để phá đập thủy điện Krong Pha sau khi ông ấy ra tù chỉ là huyền thoại riêng do ông Sơn mới sáng tác. Chúng tôi tự hỏi,Việt Cộng tại Việt Nam sẽ nghĩ ǵ về hệ thống truyền thông hải ngoại và các nhà chống cộng hải ngoại, nhất là sau khi nghe những lời giới thiệu hùng hồn của xướng ngôn viên về một biệt kích và chủ báo chống cộng lỗi lạc như ông (Kim Âu) Hà Văn Sơn?

 

* * *

 

Đối với Gia Đ́nh Biệt Kích, ông Hà Văn Sơn c̣n gây nhiều tội ác khác nữa. Việc truy lănh tiền bồi thường là công lao của biết bao cơ quan truyền thông, hội đoàn, cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản đă yểm trợ tinh thần, công sức không bờ bến của ông Tourison, các vị Dân Cử và truyền thông Hoa Kỳ mới đem lại kết quả như đă thấy. Vào thời gian đó biết bao gia đ́nh biệt kích mới tới Hoa Kỳ, đang nóng ḷng mong đợi nhận lănh số tiền bồi thường đó để giải quyết những khó khăn trong thời gian mới định cư tại Hoa Kỳ. Nhưng ông Hà Văn Sơn đă v́ những ư muốn cá nhân, đứng trong danh sách nguyên đơn cùng với Luật Sư John Mattes kiện Bộ Quốc Pḥng, buộc Bộ Quốc Pḥng phải trao tổng số tiền của Quốc Hội chi ra để bồi thường cho toàn thể Biệt Kích để Luật Sư trả cho từng biệt kích sau khi đă khấu trừ 23% cộng thêm 500 USD trong tiền bồi thường của mỗi biệt kích, mặc dù Quốc Hội đă ban hành luật chỉ cho Luật Sư John Mattes lấy tối đa là 10% tiền bồi thường của mỗi biệt kích mà thôi. Vụ kiện của ông Hà Sơn và Luật Sư được xét xử tại Toà Án ở Miami. Luật Sư và ông Hà Văn Sơn thắng kiện nên Bộ Quốc Pḥng phải chống án. Lên Toà trên th́ Bộ Quốc Pḥng thắng kiện. Nhờ vậy mỗi Biệt Kích được nhận tiền bồi thường trực tiếp từ Bộ Quốc Pḥng. Vụ ông Hà Sơn đứng nguyên đơn cùng với Luật Sư kiện Bộ Quốc Pḥng đă làm cho Gia Đ́nh Biệt Kích nhận tiền bồi thường chậm lại hơn một năm trong khi mọi gia đ́nh đang mong đợi.Ông Hà Văn Sơn muốn cho Luật Sư lấy 23% cộng thêm 500 USD trước khi phát tiền cho Biệt Kích, và ông Hà Văn Sơn chống lại luật của Quốc Hội chỉ cho Luật Sư lấy tối đa là 10% mà thôi. Tội ác chối bỏ danh xưng Biệt Kích Việt Nam và đứng hẳn về phía Luật Sư chống lại luật của Quốc Hội và quyền lợi của gia đ́nh Biệt Kích là một hành động khó tha thứ.  

Khi mới thắng kiện tại Toà Án Miami, ông Sơn viết báo nói ". . . Những Biệt Kích cảm tử Việt Nam bước vào lịch sử của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ bằng những thắng lợi phi thường" (Trích Tuần Báo Chinh Nghĩa tại Atlanta của ông Hà Sơn số ra tháng 11/1998, trang 15). Khi đọc chữ Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam tôi thấy lạnh sương sống v́: Danh xưng này không hề có trước năm 1975 và không một ai biết tới cái danh xưng ghê rợn này cho tới khi nó xuất hiện trên tờ báo quảng cáo của ông Hà Văn Sơn tại Atlanta. Chính ông Hà Văn Sơn đă chối bỏ danh xưng chân chính của ḿnh là Biệt Kích Việt Nam chỉ v́ sợ không được chính phủ Hoa Kỳ trả tiền, phải chăng cái đau đớn nhục nhă đó được ông Hà Văn Sơn gọi là đă "bước vào lịch sử của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ bằng những thắng lợi phi thường". Vài sự kiện điển h́nh được nêu lên để chứng minh "lối sống hai cuộc đời" của ông Hà Văn Sơn, trong đó là một cuộc đời chỉ nói những cái không bao giờ làm, và một cuộc đời chỉ làm những cái không bao giờ dám nói ra.  

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Hồng Phúc và Ban Giám Đốc Hệ Thống Truyền Thanh và Truyền H́nh Việt Nam Hải Ngoại đă cho chúng tôi cơ hội đem sự thật về vị trí của nó, nhằm bảo vệ nếp sống khiêm tốn và tinh thần tự trọng của Gia Đ́nh Biệt Kích chúng tôi. Tiền nhân đă dạy "giấy rách giữ lấy nền". Biệt Kích chúng tôi luôn luôn giữ vững truyền thống tốt đẹp của một thể chế chính trị đă một thời thực thi dân chủ và tự do cho miền Nam Việt Nam dưới danh hiệu Việt Nam Cộng Hoà. Tuy nay chế độ đó không c̣n nữa, nhưng chúng tôi vẫn tự duy tŕ nền nếp trong giao tế xă hội, c̣n biết đâu là trên, đâu là dưới. Tinh thần kỷ luật vẫn c̣n tồn tại bất diệt trong ḷng chúng tôi. Thái độ "lộng ngôn" của ông Hà Văn Sơn phải được lên án trước dư luận nhằm duy tŕ măi măi tinh thần "Huynh Đệ Chi Binh" của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà".  

TCD ông Hồng Phúc phỏng vấn 
DVD ông Hồng Phúc phỏng vấn ông Hà Văn Sơn Đại Diện Biệt Kích thật  

Ghi Chú : Thiếu h́nh DVD của cô Lan Chi phỏng vấn ông Hà Văn Sơn, v́ DVD này không thuộc về Chương Tŕnh Thế Giới Ngày Nay nên không có h́nh phía sau.  

Ngày 30-4-2006  

Cựu Biệt Kích Lê Văn Ngung  
Đại Diện Gia Đ́nh Biệt Kích  
Điện Thoại: 410-763-8253  
Địa chỉ: 7285 Kathy Street  
Easton, MD 21601

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính