Gửi tiền về VN

 

 

Kính thưa quư vị,

 

Gần như ai cũng biết điều này, thế mà hơn 40 năm qua, chúng ta làm không được.

 

Ngay cả các tổ chức đấu tranh chống cộng, các Ban Đại Diên Cộng Đồng của người Việt tỵ nạn cộng sản vẫn c̣n viện nhiều lư do - Nhân Đạo ( chiến dịch thương về Miền Trung...), T́nh Chiến Hữu ( Đại Nhạc Hội gây quỹ Thương Phế Binh...) để công khai hô hào bà con tỵ nạn gởi tiền ( Hằng năm, hàng trăm ngàn đô la Mỹ ...) về Việt Nam kia mà. Đó là chưa kể đến tiền của cá nhân gởi về Việt Nam,  viện lư do giúp đỡ thân nhân. Người ta tự bào chữa rằng gởi tiền về giúp bà con là có hiếu, có t́nh, biết lo cho gia đ́nh, cũng muốn chừng tỏ ḿnh giàu có,......nếu không gởi th́, ...bà con chết!!!

 

Người ta quên rằng, khi cho con, cho cháu vượt biên và ngay chính người vượt biên, không phải là qua được nước ngoài rồi là lo kiếm tiền để nuôi gia đ́nh; không phải v́ gia đ́nh thiếu ăn mà đi kiếm tiền gởi về nuôi thân nhân.  Sao bây giờ lại viện lư do, sợ gia đ́nh chết đói?


Nếu vậy th́ đâu phải là tỵ nạn chính trị, mà là đi tỵ nạn kiếm ăn, tỵ nạn kinh tế. Thế là người ta đă tự khai gian với Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Đặc Trách Tỵ Nạn rồi!!!

 

Mà có ai chết đói đâu. C̣n có biết bao nhiêu người ở lại, hàng chục triệu người, không có con cái hay người thân vượt biên, không có ai gởi tiền về mà họ vẫn sống!

 

Nếu quả thật là người tỵ nạn cộng sản như chúng ta đă từng khai với Cao Ủy, kính mong quư vị:

- Không về Việt Nam cho dù với bất kỳ lư do nào khi đảng cộng sản độc tài vẫn c̣n ngồi trên đầu trên cổ nhân dân Việt Nam.

- Không gởi tiền, không ủng hộ bất kỳ tổ chức nào hô nào đóng góp quyên tiền với bất kỳ lư do nào.

 

Ngoài ra, là người tỵ nạn cộng sản, chúng ta phải liên tục lên tiếng và vận động bà con,.. tích cực phản đối các tổ chức quyên góp tiền của người tỵ nạn, gởi về Việt Nam với bất kỳ lư do nào.

 

Làm được như vậy trong ṿng 3, 4 năm,... Việt cộng sẽ sụp ngay.

 

Làm đi! kể từ bây giờ, cũng chưa trễ.

 

 

katumtran.

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính