Thêm một ṿng quay

 

 

 

 

Mới đó đă già thêm một tuổi

Thời gian... nhanh quá! Thật không ngờ!

Loay hoay nhà cửa và cơm áo

Năm, tháng vụt qua... như giấc mơ!

 

Th́ cũng là sáng, trưa, chiều, tối

Tất bật từng ngày... như mọi ngày!

Bước chân du tử. Đời ch́m, nổi

Cứ thế mà thêm một ṿng quay!

 

Ṿng quay mở, khép mùa luân lạc

Niềm vui chỉ đến lúc chiêm bao

Chồng chất tuổi đời, thêm tóc bạc

Nhớ lứa hồn nhiên... mới hôm nào!

 

Kư ức bây giờ thành bảo vật

Chỉ e một sớm vật rời thân

Mà vật ly thân là vật mất

Hạnh phúc t́m đâu giữa đời trần!?

 

Muốn đem hương nắng vào nhật kư

nhưng xám trời mây, lạnh đông miên

Ngại ngôn từ viết chưa tận ư

Trang giấy đầy thêm những ưu phiền!

 

Hẹn hoài như thể là điệp khúc

"Sang năm đâu lẽ vẫn thế này!"

T́m măi chưa ra nguồn cội phúc

Mơ ước đành theo cánh mây bay!

 

Bạn hỏi: "Sao nhớ hoài quá khứ

mà không buông xả để đời vui!?

Bạn ơi! Khi sống đời biệt xứ

Mấy ai không đau, xót, bùi ngùi?!

 

Mà thôi! V́ đang là Sinh Nhật

Cũng nên cười mĩm với cuộc đời

Chúc riêng ta được vài trăng mật

Ngày vui! Không lẽ cứ...Trời ơi!?

 

 

HUY VĂN

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính