Cỏ hoang

 

 

 


giờ ti, một nấm mồ v chủ
từ thng Tư buồn năm bảy lăm
ngửa lưng nghe tiếng cn trng ht
nước mất, nh tan, hận ngt ngn

*

Em ở đu, chừ em ở đu
bao năm nhang khi lạc my sầu
vnh tang giờ chắc như mu tc
bạc lắm theo ngy thng biết đau?

*
o trận hoa rừng kh vết mu
ngy ấy em cầm, khc nhớ thương
giữ lm kỷ niệm hay đnh mất
hm em vội v lc ln đường
*
Em vượt trng dương, ti ở lại
(hết rồi lời hẹn một ngy mai
trng hoa chiến thắng qung quanh cổ
v mi hương tc ngất ngy say)
*
giờ ti dưới nấm mồ hoang lạnh
trong nghĩa trang đầy gi đu hiu
cỏ vng, nn sắt ai han rỉ
giu Saut h mm ngắm trăng treo!


đht

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh