Bài Giảng: Thánh lễ cầu nguyện cho công lư và ḥa b́nh - 28/01/2018

 

(Lm. Nguyễn Ngọc Nam Phong)

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính