Cạn chn

 

Tao cn đy v mầy nằm đ

Ly rượu tiễn tao mầy một nửa

Uống đi mầy vinh nhục đ qua

Những ngy thng xng pha lửa đạn

 

Nợ ơn mầy một mạng ghi ơn

Sơn h nguy biến thời chinh chiến

Trai Thủy Qun Lục Chiến kiu hng

Trong khi lửa binh đao loạn lạc

 

Tao mất mầy như mất cnh tay

Ai đu hay thế thời du bể

Chuyển xoay vần tao kẻ lưu vong

Khng cn đạn khi sng gy nng

 

Ngng m đau qu hương cố Qúc

Chuốc rượu say tao _mầy cng cạn

Uống đi mầy huynh đệ chi binh

Xin một lần tiễn nhau một đoạn...

 

Dạ cam lng vuốt mắt m thương

Nợ qu hương xc để chiến trường

Sầu ly biệt đoạn đường Bnh Gi

Chn rượu nồng chưa thấm đ say.

 

Yến Ngọc Hải u

 

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh