Xă Hội Chủ Nghĩa

 

*

Trích tuyển tập BIẾM THI & NÓI LÁI

*

Thiên đàng cộng sản? Than điền:

- Đất đai dần mất!

Hồng?

Chuyên kiếm tiền!

 

Thiên đường? Đảng hưởng: thương điền!

Giết dân, cướp đất, cường quyền bất lương!

*

Nh́n về dân tộc, quê hương

Thê lương, tù túng! Đêm trường thương, than

Thiên đường với chả thiên đàng

Cộng Tàu, Cộng Việt rơ ràng gian, tham!

 

 

Ư Nga

 

*Hồng =  cộng sản

*Hồng chuyên = hồng hơn chuyên

*Chữ đậm > nói lái: Thiên đàng/Than điền, Thiên đường/thương điền

 

 

 

 

Toàn “Đảng” lên đồng

 

Giết dân vô tội,

Tăng thêm hận thù

Kẻ thù lù lù

Ai tha thứ đảng?

*

Thầy Mo xá bên bàn thờ Ma Xó

Miệng dương gian tán phét chuyện “thiên đàng”*

Bày giối gian, quờ quạng, miệng huênh hoang

Đă gàn, dở c̣n gỡ, dàn, hát hiếc.

 

Đảng măi miết nhắn, răn đe, mắng nhiếc

Dùng tà quyền hát xiệc, diễn liên miên

Bày oan khiên lên bàn tiệc, tuyên truyền

liệt!

Cực!

Dân tôi ḱa: lực kiệt!

 

Đảng biết giật, một kỳ công bất diệt!

 

Ư Nga

 

*Những chữ đậm: nói lái

*“Thiên đường” của xă hội chủ nghĩa. 

 

 

 

Đảng ba xạo 

HỨA BẠO… XA*

 

Hứa ǵ th́ hứa Việt Nam

Hứa Lèo, Xiêm, Rệp ai thèm tin cho?

Tết ḿnh, Pháp, Mexico

Chọn chi Maroc, Congo? Phiền hà!

 

Một, hai xạo, đă quá đà

Nhà ngươi ba xạo, bạo xa! Dân phiền!

Vô thần, biển lận, cù lần

Đỏ rần tham nhũng ú nần, ú na.

 

Ngồi lỳ phỗng đá điêu ngoa

Lắp ba, lắp bắp toàn là xảo ngôn.

 

Ư Nga

*Chữ đậm: nói lái > Ba xạo/bạo xa.

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính