Vàng Thu, Vàng Cúc, Vàng Cờ

 

 

Thu vàng hoa cúc đó đây

Bắc nam điểm sắc, đông tây điệu đàng

Xinh xinh e ấp dịu dàng

Làm em nhớ quá xóm làng Tết ta!

 

 Thu Âu, thu Mỹ mấy mùa

Vàng thu, vàng cúc chen đua vàng cờ

Thương bao người Lính xác xơ

Ôm cờ giữ Nước, sa cơ tù đày.

 

Khó khăn chẳng chịu bó tay

Chen vai, sát cánh miệt mài đấu tranh

 

Giữ Cờ Chính Nghĩa các Anh

Hợp binh đoàn kết, đồng hành làm gương!

Tuổi thu sức yếu xem thường

Luyện rèn ư chí đường trường vẫn đi!

 

 Cám ơn những quốc quân kỳ

Các Anh vẫn giữ uy nghi sử hùng!

 

 

Ư Nga

 

 

 

Thu ơi nhắc nhé ḷng yêu nước!

  

Viết tặng quư Anh Chị Em đang chiến đấu cho một VN không cộng sản.

 

 

Một trận mưa thu, lá rụng vàng

Những làn gió lạnh gọi đông sang

Bài thơ nhớ nước ḍng ta thán

Thu hỡi! Thu hời! Úa ruột gan.

 

Thu hời! Thu hỡi! Thơ ngàn trang

Trang ngắn, xin đừng: Em nhớ chàng!

Trang khóc dân ḿnh không “ánh sáng”

Phải dài Thi Kư một thuyền nhân!

Thuyền nhân! Đất khách tạm dung thân

Trung, nghĩa… làm sao được lưỡng toàn?

Trên mến, dưới thương, người nể trọng?

Học tṛ càng học có càng ngoan?

 

Nh́n kiếp phù sinh lá, động ḷng

Nh́n đời, rồi cũng Sắc cùng Không

Mênh mông biển rộng đi chưa tới

Chiến đấu, sao ai sông hẹp ḍng?

 

Bước dưới mưa thu, chí chửa thành

Đường dài đăng đẳng! Hỡi Em, Anh!

Thương cơn sóng hận dân than thở

Nhắc nhé! Thu hời… Thu… hỡi... thu!

 

 

Ư Nga

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính