Ngậm ngùi tháng Tư

 

 

Đói, rách ai ăn nghệ thuật?

Nghệ thuật phục vụ nhân sinh!

 

Hí họa được phận dân rách

Là đă san sẽ chút t́nh!

 

Biếm họa được ai thủ phạm

Là thét cùng dân ngôn từ

Cứ tụm vào nhau chè chén

Bắt dân nể trọng được ư?

 

Quanh năm sáng tác loạn dục

Dân gông cùm, chẳng đồng tâm.

Cuồng dâm hô hào xách kiếm

Dân nào đeo đuổi cầm gươm?

 

Khả năng biết viết chưa đủ

C̣n cần đến cả tài năng

Diễn tả điều dân cần đến

Lớn hơn quyến thuộc, thân bằng!

 

Thợ đàn mượn nhạc bay... bướm

Có cùng dân quyện cung đàn?

Nốt nào chính tâm, thành ư

Chia chung nhịp phách cùng dân?

 

Lời thơ thay dân mà biếm

Vẫn hơn “thi sĩ” khiêu dâm

“Nhà văn” mua danh, bán chữ:

Đ̣i dân xưng tụng ân thâm?

*

Nghệ thuật phục vụ nghệ thuật

Chưa hẳn tuyệt vời thời b́nh

Thế giới muốn ngừa chinh chiến

Phải biết ôn sử chiến tranh!

 

Ư Nga, 27.3.2024

 

 

 

 

Tháng Tư Đen

Trích tuyển tập BIẾM THI

*

Giết chết tư-sản-vàng?

Sản sinh tư-bản-đỏ!

Chất dân lên xe tang

Cán sang chạy như thỏ!

 

Đảng quả thật vẻ vang

Trên… đầu dân cơ cực

Ai chiến thắng? Ai hàng?

Vô sản chạy chết bỏ!

 

Ai đánh bại xâm lăng?

Ai bảo vệ bờ cơi?

Ai tuyên truyền khoe khoang?

Ai Hùng Binh tài giỏi?

 

Thống nhất cưỡi cổ dân,

Anh tài gom, diệt hết!

“Giải phóng”: cướp, dưỡng thân,

Bám… “tư bản giăy chết”.

 

Giặc sai đảng họp hành:

- Mau thanh trừng nội bộ!

Nghị trường lắm gió tanh,

Chiến trường đầy mưa máu!

 

Cháu chắt “bác” nhanh tay,

Con cái đảng lẹ bước

Ở lại sợ Hán vây,

Dây dưa e Mao rước!

*

Cộng Ḥa cố chê bai,

Quốc Gia luôn thóa mạ

Cộng sản có chi tài?

Lắm sao vàng vụt… tắt!

 

Cờ đỏ nào sống dai,

Tư bản nào tan rả,

Chủ nghĩa nào dựng, xây,

Vun bồi và tô đắp?

 

Ư Nga, 27.3.2024

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính