V Tổ Quốc! 

 

 

HẤP LỰC

 

Bao dũng sĩ đ ra đi đau đớn

Nợ nần chi khi chết v Tự Do?

Tội tnh g phải bảo vệ mu cờ?

V tổ quốc! Ai yu m chả thế!

 

 

CHIM VỀ CỘI

 

Cng trở lại từ năm chu, bốn bể,

Mang trong tim cng một ngọn cờ vng,

Những bước chn khua ho hức rộn rng,

Khng cộng sản, chng con về đất Mẹ!

 

 

Lời nhạc - Nhm Dn Chủ Ca

 

Bao dũng sĩ

đ ra đi

Nợ nần chi

khi chết v Tự Do?

Tội tnh chi

phải bảo vệ mu cờ?

V tổ quốc!

V tổ quốc!

Ta yu phải như thế!

 

Chng ta cng trở lại

từ năm chu, bốn bể,

Chng ta cng mang trong tim

một ngọn cờ vng,

Những bước chn khua vang

ho hức rộn rng,

Khng cộng sản,

Khng cộng sản,

chng con về đất Mẹ!

 

V tổ quốc!

Chng ta cng trở lại

từ năm chu, bốn bể,

V tổ quốc!

Chng ta cng mang trong tim

cng một ngọn cờ vng,

V tổ quốc!

V tổ quốc!

V tổ quốc./.

 

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh