NHỮNG DU CHẤM THAN!

 

 

Em đi, đi mi chưa về.

Người về cố quốc, mi trề bảo: Đi!

Đi! Về! V tận hỉ, bi

Về? Đi? Lạy Cha, thầm th Nam M

A Di Đ Phật niệm v

Ơn Trn cứu độ ci V Thường ny!

 

*

 

Mấy lần chạy giặc bi ai!

Lần ny bệnh mi, biết mai  được về?

Thiền hnh, tm vượt ci m

Trăng ln trăng khuyết, trắng bề tuyết hoa

Tuyết , tuyết Canada

Đều chuyn chở nhớ Nắng Nh Việt Nam

 

*

 

Người về quy quả bước ra,

Người đi thong thả thi ca tn kỳ!

Cho nn mnh phải lm chi

Ở m? Răng hỉ? Dng thi hỏi người?

Rnh rang Nh! Nhỉ! Thế! Chơi!*

Đảng Canh Lăng Bc vẫn cười ha ha!

Ai thương dn, khc thật th?

Em thương! Em chẳng chịu l dn hư!

Dn hư sung sướng by chừ

Gương xưa sử sng anh thư, thm buồn!

 

*

 

Bắc, Trung , Nam lệ lệ tun

Gương sau con chu tm nguồn vượt bin

Ma c, đĩ điếm, chuyn vin!**

Đảng ngồi Đảng bn, m tiền ăn chơi

Người đi m hận một đời

Người về c thấy Đảng lời lỗ chưa?

Bn Sng, bn Ni bảo thừa

Bn dn, bn trẻ, c vừa nhục khng?

Ni Sng! Sng Ni! Ni Sng!

m thanh nhắc nhỡ Chuyện Chung lăn vo

 

*

 

Lăn vo, chớ để Cộng vo

Mai sau đỏ chot lại tro mu oan***

 

Nga, 24.12.2007.

-------------------------------------------------------------

*Lời đầu mi cht lưỡi của Đảng dụ dỗ Khc Ruột Ngn Dặm

**Cũng l lời Đảng

***Tức hộc mu

 

 

[Văn Học - Nghệ Thuật]     [Tin Tức & BL]     [Trang chnh]