MẬU THÂN, ANH NHỚ G̀ KHÔNG?

 

 

Tím đen, xác rỉ nước vàng

Người tan nát mặt, họ hàng biết ai?

Chặt ngang cổ, bổ ngang tai

Đâm bàn tay thủng, kẽm gai xâm vào*

Cọc tre xuyên đến đỉnh đầu

Cụm năm người chết, cụm xâu cả mười

Śnh trương bao xác đứng ngồi

Máu me rùng rợn, ră rời, trơ xương

 

Mưa rơi ray rứt đoạn trường

Con thơ khóc Mẹ, vợ thương khóc chồng

Mảnh nào nhận dạng bà, ông?

Mảnh nào rửa thối động ḷng quật khai!

 

Cát Xuân, Điên Đại, Đá Mài,

Băi Dâu, Hương Thủy, Phú Bài, Bao Vinh*

Trường Tiền, An Cựu bao t́nh

Đông Ba, Đại Nội: tử, sinh năo nùng

Đạn xuyên ót, sọ vỡ tung

Máu me kinh hăi buồn gịng sông Hương!

Huế nào khăn trắng tang thương

An Ḥa, Thành Nội tai ương đă từng

 

Mưa thê thiết, xác trợn trừng

Đường nào cũng máu! Lệ từng con tim!

Đạn bay tứ hướng truyền… âm!

Cha con, chồng vợ gọi… thầm tên nhau

Truồi, Gia Hội, Phú Văn Lâu

Thủ tiêu, ám sát, chặt đầu, cuốc phang

 

Chết! Không ai thắp nén nhang!*

Chết oan vô tội hàng hàng thây dân!

Chết! Không ḥm gỗ che thân!

Chết! Không giọt lệ thân nhân sụt sùi!

 

Áo Vàng, chùa Huế, bao nơi…

Nơi nào không có máu sôi trong hồn?

Huế đau! Em nhớ Saigon!

Nhà em cũng cháy, chỉ c̣n tàn tro

 

Anh linh yên giấc ngàn thu!

Chúng tôi c̣n sống chẳng mù lương tri

Không chờ Tết mới nhớ về

Mỗi ngày mỗi nhớ! Trăm bề tâm đau!

 

Ư Nga,

9.2.2008 -Mồng Ba Mậu Tư

 

1-Khe Đá Mài, quận Hương Thể

2-Băi Cát Xuân Ô Điên Đại, quận Phú Vang

3-Sau chùa Áo Vàng, quận 2 đường Chi Lăng

4-Băi Dâu, quận 2 phía Bao Vinh

 

 

DanChuCa.org kính mời Quư Vị vào link sau đây để xem video nhạc :

Mậu Thân, Anh Nhớ Ǵ Không?

mà danchuca đă thực hiện từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Ư Nga.

Xin mời Quư Vị bấm vào một trong ba links dưới đây để xem video nhạc:
http://www.youtube.com/watch?v=PpOqi9k3Uis
 

http://www.youtube.com/watch?v=9o9tnW5lGSY

http://www.youtube.com/watch?v=e3vdxau_tps

hoặc xin bấm vào links dưới đây để nghe nhạc:

http://www.danchuca.org/128kbps/MauThanAnhNhoGiKhong.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/MauThanAnhNhoGiKhong.mp3 (lo-speed)

http://www.danchuca.org

Kính

DanChuCa.org

 

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]