Phép lạ Cờ Vàng

 

 

Bạn ơi,

Bạn có thể gọi đó là một điều phi thường,

C̣n tôi, tôi coi đó thực là phép lạ.

Mấy mươi năm sau ngày chính quyền và quân đội ta tan ră,

Chính thể xoá tên,

Dân ta, hơn ba triệu người, lưu lạc khắp mọi miền,

Khắp bốn biển, năm châu,

Vẫn đoàn kết cùng nhau,

Không phải quanh một minh chủ,

Hoặc một chính đảng có tầm cỡ,

Mà quanh một tấm vải. Vâng chỉ một tấm vải

(Hoặc đôi khi chỉ là tờ giấy)

Nền vàng với ba sọc đỏ.

Cờ Vàng là tên ta gọi nó.

Thấy nó là ta vui.

Thấy nó là ta cười.

Cười mà mắt lại rưng rưng,

Tủi, tủi, mừng mừng.

Ôi, hơn ba triệu người, bá nhân, bá tính,

Khác địa phương, tôn giáo, lập trường, chính kiến,

Giàu nghèo cách biệt, học lực không đều.

Nhưng quanh Cờ Vàng mọi ngăn cách bỗng triệt tiêu.

Ta đứng sát vai nhau, cất tiếng ca chào kính.

Chào Cờ Vàng, chào Tổng Tư Lệnh, Chào Thủ Lĩnh

Của chúng ta,

Vị Thủ Lĩnh tài ba

Cùng một lúc có mặt khắp nơi trên trái đất,

Cả trên chiến trường Afghanistan, Iraq,

Như một vị thần triệu mắt, triệu tay,

Như bà mẹ triệu con mà thương mến vẫn đong đầy...

Ôi ngọn cờ thần thánh đó

Mà hàng triệu con dân Miền Nam đă tưới bằng máu đỏ,

Đang liên kết chúng ta thành một khối vững vàng.

Vậy c̣n đợi ǵ, bạn ơi, hăy kính cẩn hô vang:

Vạn tuế Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!

Vạn tuế Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!

Vạn tuế Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!

Vạn tuế Thủ Lĩnh của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trên khắp cả địa cầu,

 

 

Khắp bốn biển, năm châu!

Sarasota, 4/19/2020 (revised)

Vũ Linh Huy

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính