Cho anh làm Giêsu một ngày

 


 

 

Thứ Năm Tuần Thánh
Ngày Lễ Rửa Chân
Chúa chẳng ngại ngần
Rửa chân môn đệ
Chúa c̣n cặn kẽ
Dạy rửa chân nhau
Yêu thương làm đầu
Dấu chỉ con Chúa
Trải qua bao thuở
T́nh Chúa vô bờ
Mùa dịch "Cô rô"
Chẳng được đi lễ
Ở nhà lặng lẽ
Xem lễ truyền h́nh
Sao bằng chúng ḿnh
Rửa chân cho nhau
Em ngồi xuống mau
Đưa chân anh rửa
Em đừng mắc cở
Đôi chân hy sinh
Đôi chân nghĩa t́nh
Bốn mươi năm lẻ
Đôi chân lặng lẽ
Tần tảo sớm trưa
Khi anh văng nhà
Bảy năm ṛng ră
Nuôi con vất vả
Cô độc môt thân
Nay Lễ Rửa Chân
Anh xin làm Chúa
Để anh quỳ rửa 
Chân em đền bù
Anh là Giê-su
Em là môn đệ...
Em bằng ḷng nhé
Chỉ một ngày thôi
Chỉ một lần thôi
Suốt đời ghi nhớ.


Sarasota, ngày 9 tháng 4 năm 2020
Thứ Năm Tuần Thánh, kỷ niệm Ngày Chúa Lập Phép Thánh Thể, Bí Tích T́nh Yêu


Vũ Linh Huy

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính