Chống Cộng bằng ǵ?

 

Vũ Linh Châu

 

 

 PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC, BỎ LƯ THUYẾT NHÂN VỊ, LẤY G̀ ĐỂ MÀ CHỐNG CỘNG?

 

Lư thuyết Cộng Sản: Con người phục vụ xă hội.

 

Lư Thuyết Nhân vị:  Xă hội phục vụ con người.

 

- Kính gửi Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, TT Mai hữu Xuân, Trần văn Đôn, Dương văn Minh và các tướng lănh, các sĩ quan cao cấp đă chủ mưu cuộc đảo chánh ngày 1-11-1963 hiện c̣n tại thế.

 

- Kính gửi quí vị lănh đạo tôn giáo và các tín đồ đă tích cực hỗ trợ hoặc trực tiếp tham gia cuộc đảo chánh ngày 1-11-1963.

 

- Kính gửi Qúi Vị Lănh Tụ các chính đảng Đại Việt, Viêt Nam Quốc Dân Đảng và các đảng phái chính trị, các chức sắc tôn giáo… đă trực tiếp tham gia hay đă tích cực yểm trợ cuộc đảo chính ngày 1-11-1963.

 

 Thưa qúi vị,

 

Qúi vị đă trực tiếp chủ mưu hay t́nh nguyện tham dự vào biến cố ngày 1-11-1963 v́ cho rằng chính quyền của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă đàn áp tôn giáo và đảng phái của qúi vị hoặc cho rằng đó là một chế độ gia đ́nh trị độc tài áp bức…

 

Tôi không muốn tranh luận về các nghi vấn này.

 

Tuy nhiên, tại v́ qúi vị cũng tự nhận ḿnh là người quốc gia chống Cộng, nên với tư cách là một công dân của Việt Nam Cộng Ḥa, tôi xin được góp ư về việc làm của qúi vị như sau:

 Lư thuyết Cộng Sản chủ trương rằng: “con người là công cụ để phục vụ xă hội”...

 

 Lư thuyết Nhân Vị chủ trương rằng: “con người có một giá trị tối thượng, nên mọi sinh hoạt của xă hội đều phải hướng về việc phục vụ con người

 

 Để đối đầu với lư thuyết Cộng sản, Đệ Nhất Cộng Hoà do TT Ngô Đ́nh Diệm lănh đạo đă có lư thuyết Cần Lao Nhân Vị.

 

Trước và sau khi làm đảo chánh 1/11/1963, qúi vị có lư thuyết ǵ để đương đầu với lư thuyết Cộng Sản hay không?

 

Hỏi tức là trả lời.

 

Qúi vị chẳng có ǵ hết!

 

 Về phương diện quân sự cũng thế:

Qúi vị phá tan quốc sách Ấp Chiến Lược của nền Đệ nhất Cộng Ḥa, nhưng qúi vị chẳng hề có một chiến lược chiến thuật nào để thay thế.

 

Trước ngày 1/11/1963, nhân dân Miền Nam đang sống trong một căn nhà tuy không đồ sộ khang trang, nhưng tương đối là tạm đầy đủ tiện nghi. Qúi vị đă hùa nhau đập phá căn nhà này đi, trong khi qúi vị không hề có một dự án hay một kế hoạch nào để xây dựng một căn nhà mới khác.

 

 Về phương diện tôn giáo cũng vậy, qúi vị cho rằng v́ Đệ nhất Công Hoà thiên vị tôn giáo, v́ bị chính quyền đàn áp cho nên tôn giáo của qúi vị mới thua sút tôn giáo khác về mọi mặt.. Nhưng trước và sau ngày 1/11/1963, qúi vị đă có một kế hoạch ǵ để chấn hưng, để làm cho Tôn Giáo của qúi vị cũng được vững mạnh như vậy hay không? Chắc chắn là không, cho nên mới có t́nh trạng đổ vỡ tan nát thảm thương như hiện nay.

 

  Riêng với qúi vị thuộc các đảng phái chính trị. Sau ngày 1/11/1963, người dân Miền Nam VN đă mô tả về đại đa số quí vị bằng cụm từ: “Đảng phái xôi thịt”.

 

 Vậy th́, thưa các nhà lănh đạo tôn giáo, thưa các tướng lănh, thưa các chính đảng, thưa những vị đă chủ mưu hay trực tiếp tham gia vào biến cố ngày 1/11/1963, Trời Phật đă cho qúi vị c̣n khỏe mạnh và minh mẫn, xin hăy nói hoặc làm những ǵ có thể để tạ tội hoặc cứu văn phần nào thanh danh của qúi vị trong lịch sử dân tộc.

 

 Xin nhắc lại, chúng ta cùng sống tại Miền Nam VN, nghiă là cùng sống chung trong một máí nhà. Qúi vị đă tự ư phá sập căn nhà của chung đó đi, trong khi qúi vị đă không hề có sẵn một kế hoạch hay là một phương tiện nào để xây một căn nhà mới khác.

 

 Chỉ có trẻ con và người khờ dại mới có hành động bồng bột, nông nổi và liều lĩnh như vậy.

 

 Việc làm dại dột của qúi vị đă khiến cho nhân dân Miền Nam chúng ta phải lang thang ăn bờ ở bụi như thế này, và đă khiến cho tôn giáo của quí vị phài tanh bành tơi tả như hiện nay!

 

Người dân Miền Nam trong và ngoài nước, tín đồ các tôn giáo, đặc biệt là tín đồ Phật Giáo, mọi người đang oán trách và khinh thường qúi vị là v́ vậy. Do đó, hàng năm, cứ tới thời gian này, là tại khằp nơi, người dân VN lại âm thầm hoặc công khai suy tôn Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và vinh danh nền Đệ Nhất Cộng Ḥa.

 

  Nếu trước khi lật đổ chế độ Đệ Nhất Cộng Hoà, qúi vị đă có sẵn một chương tŕnh, một kế hoạch, một chiến lược chiến thuật, rồi khi đem ra thi hành, kế hoạch của qúi vị thất bại, th́ qúi sẽ ít bị khinh chê hơn rất nhiều.

 

Trong lịch sử dân tộc VN mai sau, qúi vị cũng sẽ bị hậu thế phê phán và khinh chê như thế nào, hẳn qúi vị đă đều qúa rơ.

 

 Vậy th́, xin nhắc lại, Trời Phật đă cho qúi vị c̣n khỏe mạnh minh mẫn, xin hăy can đảm để sám hối về những hành động nông nổi bồng bột của ḿnh, xin hăy hành động để cứu văn phần nào thanh danh của ḿnh, của tôn giáo và của đảng phái mà qúi vị đă là thành viên.

 

 Tóm lại, tôi và rất nhiều người hiện đang “hoài Ngô”, đang kính nhớ TT Ngô Đ́nh Diệm v́ chính phủ của TT Ngô Đ́nh Diệm và nền Đệ Nhất Cộng Ḥa đă biết tự lực tự cường, nhất là đă chống Cộng có chiến lươc chiến thuật bằng lư thuyết Cần Lao Nhân Vị và Quốc Sách Ấp Chiến Lược.

 

 C̣n qúi vị ?

 

Trời ơi, nhục nhă và ê chề quá, nhưng thôi, cũng đành phải nói nó ra, v́ mọi người ai ai cũng đều đă biết hết rồi:

Qúi vị đă phó thác tất cả vận mạng dân tộc vào trong tay… người Mỹ!

 

Quí vị tàn sát gia đ́nh Tổng Thống Ngô Đ́nh Dịêm chỉ v́ vài triệu Mỹ kim tiền thưởng của CIA!

 

 

Vũ Linh Châu

 

Phát biểu và chịu trách nhiệm, hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên quan tới một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính