Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Ḥa đă hoàn toàn đứng ngoài  Cuộc Chiến Chống Cộng vừa qua!.

 

Vũ Linh Châu 

 

 

Xin được mạnh dạn góp ư về trách nhiệm của Bộ Quốc gia giáo dục trong cuộc chiến tranh vừa qua:

Trong mọi sinh hoạt học đường, nhất là trong các sách giáo khoa, Bộ Quốc Gia Giáo Dục của cả hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà đă hoàn toàn đứng ngoài, đă không đóng góp vào công cuộc đấu tranh chống Cộng của Quân Dân Miền Nam, ngoại trừ một vài hành động tự phát của các trường như viết thư, thăm viếng hay ủy lạo các chiến sĩ nơi tiền tuyến...

 

Trong khi các cơ quan truyền thông, các cơ sở tuyên truyền dân vận, tâm lư chiến, các báo chí, truyền thanh, truyền h́nh... đă vận động mọi nỗ lực, ngày đêm yểm trợ cho cuộc chiến đấu vũ trang cam go ngoài mặt trận, và cuộc chiến tranh tâm lư phức tạp tại hậu phương, th́ trong các lớp học, không có một chữ, không có một lời đề cập tới cuộc chiến đang từng giờ, từng phút sôi sục chung quanh.

 

Thí dụ:

 

-     Trong môn Công dân lớp 12, dậy về các Chính thể - Quốc Hội chế, Đại Nghị Chế, Tổng Thống Chế - Bộ cũng đă quên không đề cập tới h́nh thức Quốc hội chế lừa bịp của các nước Cộng sản.

 

-     Tệ hại nhất là ngay cả môn Sử học, trong tất cả các sách giáo khoa, Bộ đă cố t́nh làm lơ, không hề đề cập tới, không hề đả động đến những biến cố lịch sử cận đại, những thủ đoạn bỉ ổi thâm độc và gian ác của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản VN. Đó là những nguyên nhân, những thủ phạm đă tạo nên cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra hàng ngày, đang gây ra muôn ngàn đau thương tang tóc cho mọi người, mọi nơi. Thí dụ, Việt minh CS tiêu diệt các đảng phái Quốc gia, vụ cướp chính quyền ngày 19-8-1945, hiệp ước sơ bộ ngày 6-3-1946, chính sách tiêu thổ kháng chiến, đấu tố địa chủ, hiệp định Genève chia đôi đất nước ngày 20-7-1954, phong trào di cư... Đó là những biến cố đă hoàn toàn đi vào dĩ văng, đă trở thành lịch sử, nói chi tới những sự việc đang xảy ra ngay trước mắt, như Mặt trận Giải Phóng Miền Nam, đường ṃn Hồ Chí Minh, quân đội Bắc Việt xâm lăng... Tại sao Mỹ lại đem quân vào Việt Nam, mục tiêu của quân đội Mỹ và của quân đội thực dân Pháp khác nhau thế nào? Quân đội Việt Nam Cộng Ḥa có phải là lính đánh thuê cho Đế quốc Mỹ hay không...

 

Tóm lại, trong tất cả các sách giáo khoa, lịch sử Việt Nam đă chấm dứt hoàn toàn cùng thời gian Thế chiến thứ hai kết thúc.

 

Các biến cố chính trị xảy ra tại nước ta sau ngày 15-8-1945, đă không hề được đề cập tới trong tất cả mọi lớp học tại Miền Nam Việt Nam .

 

Môn Sử học mà c̣n như vậy, dĩ nhiên các môn Nhân văn và Khoa học khác, kể cả môn Công dân giáo dục, Việt văn, Sinh ngữ ... đă không hề có một câu một chữ đề cập tới cuộc chiến gay go mà toàn quân toàn dân Miền Nam đang phải đương đầu.

 

Đồng ư là không đem chính trị vào học đường, nhưng chống Cộng có phải là làm chính trị phe phái không, hay chỉ là chống cái ác, cái dữ. Sao không chống Cộng tại học đường mà lại chống Cộng ngoài chiến trường. Đồng ư là không nên bắt chước lối giáo dục nhồi sọ của CS: “Em có 5 ngón tay, không đủ đếm máy bay, của quân xâm lược Mỹ, rơi trên nước non này”.

 

Nhưng sao không bắt chước chương tŕnh giáo dục của Mỹ, cho học sinh biết rơ về các biến cố quan trọng đang xảy ra hàng ngày. We report, you decide. Thầy cô tŕnh bày, các tṛ quyết định. Thấy các em học sinh ở Mỹ hiện nay, hang tuần vẫn phải mua nhật báo để làm Home work về các biến cố thời sự quan trọng mà xót xa trong ḷng. Ngay cả các em học sinh Tiểu học ở Mỹ, tất cả đều hiểu biết rất rơ về các sự việc đang diễn tiến tại Afganishtan, Iran, Iraq, sóng thần ở Nhật, ở Nam Á Châu, vụ 9/11 tại New York, băo Katrina ở Louisiana, bom nguyên tử của Bắc Hàn của Iran ... Chắc chắn không ai dám nói Người Mỹ đang đem chính trị vào học đường, đang áp dụng chính sách giáo dục nhồi sọ kiểu Cộng Sản tại các lớp học.

 

V́ không có tài liệu nào, không có sách giáo khoa nào của Bộ đề cập tới, nên Bộ đă làm cho các nhà giáo có nhiệt tâm phải “lưỡng đầu thọ địch”. Ban Giám Đốc sẽ cho là lạc đề, địch sẽ dễ dàng ghép cho tội phản động. Hơn nữa, về mặt tâm lư, đối với học tṛ thời đó, thường th́ thầy cô bao giờ cũng đúng, nhiều khi c̣n đúng hơn cả cha mẹ nữa. Thầy cô không hề bao giờ chê trách Cộng Sản, mà sao chính quyền và quân đội th́ lại đàn áp Cộng Sản tàn bạo như vậy. Thà rằng Bộ có nhắc tới, ai có nhiệt tâm th́ khai thác triệt để, ai sợ hay đang ở những vùng xôi đậu th́ đọc phớt qua.

 

Để làm sáng tỏ thêm những ư kiến mới lạ và táo bạo nêu trên, xin được nói sơ qua về một vài biến cố chính trị vô cùng quan trọng, những mấu chốt, những khúc quanh của vận mạng dân tộc trong môn Sử học, nhưng đă bị Bộ bỏ quên, đă bị gạt ra ngoài các sách giáo khoa:

 

-   Trước nhất là Cuộc biểu t́nh ngày 19 tháng 8 năm 1945:

 

Thực dân Pháp cai trị nước ta từ năm 1884. Trong Thế chiến II, Pháp thuộc phe Đồng Minh, Nhật thuộc phe Trục. Đêm 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đă bất ngờ tiêu diệt quân Pháp, chiếm quyền cai trị Việt Nam. Nhưng chỉ mấy tháng sau, ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật đă thua trận, phải đầu hàng. Nước Việt Nam bất ngờ được hoàn toàn độc lập v́ không c̣n bị ai cai trị nữa. Do vậy, bốn ngày sau, 19 tháng 8, công chức, sinh viên học sinh và dân chúng Hà Nội đă tổ chức một cuộc biểu t́nh tự phát trước nhà hát lớn để biểu dương lực lượng với quốc tế. Con cáo già Hồ Chí Minh và bọn đàn em đă may rất nhiều cờ đỏ sao vàng rồi phân phát cho dân chúng và đă biến cuộc biểu t́nh này thành ra là của Việt Minh Cộng Sản. Với rất nhiều cờ đỏ sao vàng ở phía dưới, với tài ăn nói hùng hồn trên khán đài, Hồ Chí Minh đă dễ dàng giành được chức vụ Chủ tịch nước, đứng đầu chính phủ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa... Vụ cướp chính quyền này là hành động gian manh đầu tiên của Hồ Chí Minh, nó đă là một biến cố lịch sử mấu chốt vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam cận đại, v́ nó đă làm cho tên tuổi của Hồ Chí Minh nổi bật trên chính trường Việt Nam và thế giới, mở đầu cho muôn vàn tang tóc đau thương mà nhân dân ta phải gánh chịu cho tới ngày nay.

 

-   Kế đến là Hiệp ước Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946.

 

Thế chiến II chấm dứt, để tước khí giới của Nhật, Đồng Minh đă chia Việt Nam làm đôi theo vĩ tuyến 16: phía Nam, giao cho quân đội Anh, phía Bắc giao cho quân đội Trung Hoa quốc gia của Tưởng Giới Thạch. Thực dân Pháp liền theo chân quân Anh vào tái chiếm miền nam vĩ tuyến 16. Lănh tụ và các cán bộ của các đảng phái quốc gia cũng vội vă tháp tùng quân đội Trung Hoa Dân Quốc, do tướng Lư Hán chỉ huy, để trở về miền Bắc. Dĩ nhiên các đảng phái quốc gia sẽ được tướng Lư Hán nâng đỡ v́ cùng là người quốc gia chống Cộng.

 

Nhưng Hồ Chí Minh đă phát động Tuần lễ Vàng, hắn hô hào dân chúng quyên góp tư trang vàng bạc nói là để mua súng chống Pháp. Các giỏ càng xế được để tại các đầu chợ, đầu phố. V́ ḷng ái quốc sôi sục của toàn dân trong những ngày đầu mới dành được độc lập, Việt Minh Cộng Sản đă thu được nhiều tấn vàng. (Ngay cả Giám mục Hồ Ngọc Cẩn cũng ủng hộ giây chuyền vàng đeo thánh giá của phẩm phục giám mục cho tuần lễ vàng này). Nhưng Hồ Chí Minh đă đem phần lớn số vàng đó biếu tặng cho tướng Lư Hán, để Lư Hán bỏ rơi và nhất là làm ngơ để Việt Minh tiêu diệt các đảng phái quốc gia. Chúng tự do bắt cóc người quốc gia, nhiều nhất là các đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng, thường là chúng bất ngờ chụp bao bố qua người nạn nhân, cột lại rồi chờ đêm tối đem thả xuống sông Hồng Hà, gọi là cho đi ṃ tôm, nhà văn Khái Hưng là một trong các nạn nhân đó.

 

Để củng cố vững chắc thêm cho địa vị cá nhân của ḿnh và của đảng Cộng Sản, để đủ thời gian tận diệt các đảng phái quốc gia hầu có thể làm tṛn sứ mạng mà Cộng Sản quốc tế đă giao cho, đó là nhuộm đỏ cả nước Việt Nam, Đông Dương và Đông Nam Á, Hồ Chí Minh đă kí kết với thực dân Pháp Hiệp ước sơ bộ ngày 6/3/1946. Trong hiệp ước này, Hồ Chí Minh đă chấp thuận để cho thực dân Pháp được phép đóng quân tại Hà Nội, Hải Pḥng, Huế, (1) Đà Nẵng và các thành phố lớn khác tại miền bắc vĩ tuyến 16, thay thế cho quân đội của tướng Lư Hán. Quân đội Trung Hoa quốc gia rút đi, cán bộ của các đảng phái người Việt quốc gia cũng phải rút theo, nếu không sẽ bị Việt Minh tiêu diệt hết. Ḥa ước Sơ bộ ngày 6/3 này đă mở đầu cho cuộc chiến tranh Việt-Pháp trên toàn quốc.

 

-    Rồi việc chia cắt đất nước bằng sông Bến Hải năm 1954, một triệu người Bắc đă rời bỏ mồ mả Tổ Tiên để di cư vào Miền Nam. Nhất là cuộc chiến Nam Bắc tương tàn kéo dài măi tới ngày 30/4/1975 mới kết thúc...

 

-    Ngoài các biến cố mấu chốt vô cùng quan trọng đă trở thành lịch sử nêu trên, Bộ Quốc Gia Giáo Dục c̣n bỏ quên các vấn nạn đang sôi sục hàng ngày, thí dụ như sự hiện diện của quân đội Mỹ trên chiến trường Việt Nam bây giờ. Đây là một vấn đề cốt lơi căn bản của cuộc chiến đang ác liệt diễn ra hàng ngày, ngay chung quanh mọi lớp học. Đây là một lợi khí tuyên truyền sắc bén hữu hiệu nhất của đối phương, chúng ra rả suốt ngày đêm rằng Mỹ là Thực dân Đế quốc đang xâm lăng Việt Nam, cũng giống như Thực dân Pháp trước đây. Đánh Mỹ là để cứu nước. Chính quyền và quân đội Miền Nam cũng chỉ là tay sai, là lính đánh thuê cho hết thực dân Pháp rồi lại đến Đế quốc Mỹ!

 

Trong khi sự thật hiển nhiên là Quân đội Mỹ có mặt để bảo vệ Tự Do cho nhân dân Miền Nam Việt Nam. Bằng chứng là, cũng như tại tất cả các quốc gia tự do khác, chẳng hạn Pháp, Anh, Ư, Ḥa Lan, Đan Mạch... tại Mỹ, đảng Cộng Sản cũng được tự do hoạt động công khai, được cả đưa người ra tranh cử Tổng Thống nữa... Thế mà quân đội Mỹ lại vào Việt Nam để đánh giết Cộng Sản! Tại sao? Tại v́ ở Mỹ cũng như tại các quốc gia nói trên, đảng Cộng Sản chỉ quyết dành lấy chính quyền bằng lá phiếu, bằng đường lối ôn ḥa, bằng sự tự do lựa chọn của người dân...Trái lại, tại Miền Nam Việt Nam, với sự xâm nhập người và vũ khí bất hợp pháp từ miền Bắc, Cộng Sản VN đang dùng họng súng AK, dùng vơ lực để ép buộc người dân phải theo Cộng Sản. Do đó quân đội Mỹ đă có mặt để giúp Quân Dân Miền Nam bảo vệ quyền Tự Do Lựa Chọn của ḿnh. Ai muốn theo CS th́ theo, ai không theo th́ thôi. (Cụ thể là như tại Mỹ hiện nay, nếu có ai cưỡng chế người khác bỏ phiếu theo ư mính, kẻ đó sẽ bị bỏ tù ngay lập tức).

 

Đơn giản và rơ ràng hiển nhiên như vậy, nhưng rất tiếc, đă không hề có một văn bản, một gợi ư nào từ trên đưa xuống.

 

Cho đến hôm nay th́ tất cả nhân loại, kể cả mọi người Việt Nam, đều đă biết rơ, Cộng Sản chỉ là một mớ lí thuyết mơ hồ không tưởng, chỉ là đói rách bần hàn, chỉ là lừa lọc dối trá, chỉ là đàn áp bóc lột, chỉ là Vô Thần, Duy Vật...


Trong suốt thời gian 15 năm của cuộc chiến, chúng tôi đă may mắn được làm việc tại một trường nữ trung học tư thục Công giáo, nơi mà những người lănh đạo đă nhận thức được các điều đó từ lâu. Do vậy, “Dẫu không cùng tài trai vui tranh đấu”, nhưng chúng tôi đă luôn luôn vận dụng hết khả năng để tiếp tay góp sức vào cuộc chiến chống Cộng cam go cực khổ này. 

 

Bài viết trên đây trích từ Bút kư Trường Sơn Trường Hận. Trong buổi lễ ra mắt của cuốn sách, thi sỹ Nguyễn Chí Thiện đă phát biểu như sau:

“Trong thời gian cuộc chiến, tôi không sống ở Miền Nam, nhưng nếu những điều Giáo Sư Vũ linh Châu viết là đúng, th́ một phần nào tôi đă hiểu, v́ sao Quân Đội VNCH kiên cường như vậy, vơ khí của Mỹ tối tân như thế, mà CS Miền Bắc lại là kẻ chiến thắng”.

 

Cũng phải công tâm mà nói, h́nh như vài năm trước ngày mất nước, một vị nào đó trong Nha Sinh Hoạt Học Đường đă thấy được những điều nói trên, nên khi có những biến cố đặc biệt, chẳng hạn vụ Việt Cộng pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy, Bộ đă có văn thư nhắc nhở đặc biệt. Xin cám ơn người tri kỷ, những văn thư hiếm hoi này đă là cơ hội ngàn vàng, đă được khai thác triệt để, trước sân cờ, trong các lớp học, trong các buổi họp giáo sư…

 

Đây là một đề tài rất lớn, một ư kiến cũng rất táo bạo. Ước mong sẽ được nhiều người, nhất là quí vị hữu trách tại Bộ Quốc Gia Giáo dục và qúi vị đồng nghiệp quan tâm bàn bạc và chỉ bảo thêm.

 


Vũ Linh Châu.

-------------

(1)    Đại phước cho dân tộc VN, v́ Huế ở trong khu vực kiểm soát của Pháp, chứ nếu không th́ Huế cũng đă bị chính sách “tiêu thổ kháng chiến” của HCM san bằng b́nh địa như thành Hoàng Đế (Thành Đồ Bàn, thành Vơ Tánh, lầu Bảo Đại…) tại B́nh Định và như biết bao dinh thự lâu đài cao ốc tại các thành phố khác trong vùng Việt Minh cai trị rồi. Mỗi năm thấy “Huế Festival” mà thương cho B́nh Định Qui Nhơn).

 

Kính thưa qúi vị, như đă nói, bài phát biểu này của tôi được trích từ bút kí “TRƯỜNG SƠN-TRƯỜNG HẬN”, mô tả về chuyến đi thập tử nhất sinh của vợ chồng tôi dọc theo cái gọi là Xa Lộ HCM. Trong chương tŕnh giới thiệu cuốn bút kí này trên đài truyền h́nh SBTN, vào giờ giải lao, trả lời kí gỉa Vi Anh, nhà báo Nguyên Huy đă phát biểu rằng, sở dĩ Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH đă có thái độ như vậy, là v́ khi soạn sách giáo khoa về môn Việt sử, Bộ đă dựa theo cuốn Việt Nam Sử Lược của Cụ Trần Trọng Kim và trong cuốn sách đó, Cụ Trần Trọng Kim chỉ ghi các biến cố Việt Sử đến hết thời gian Pháp thuộc là chấm dứt. Cho nên trong các sách giáo khoa, Bộ QGGD cũng đă làm y như vậy.

 

(Cụ Trần Trọng Kim có cho biết là Cụ đă thu nhặt được rất nhiều tài liệu để viết một quyển sử nối tiếp theo cuốn sách này. Chẳng may cuối năm 1946 nhà cụ bị đốt cháy, sách vở mất sạch, thành ra đành phải bỏ quyển sử ấy không làm được nữa.)

 

Các sách giáo khoa về môn Việt Sử đă được soạn thảo từ những năm đầu của nền Đệ Nhất Cộng Hoà, khi đất nước đang sống trong “thời b́nh”, nhưng trong “thời chiến” sau này, Bộ QGGD cũng đă không hề có một sự cập nhật hay thay đổi nào.

 

Tôi hoàn toàn đồng ư với ư kiến của kí gỉa Nguyên Huy. Rất mong sẽ được đón nhận ư kiến của qúi vị.

 

On Fri Feb 21 2020 07:29:18 GMT-0800 (PST),

 kim luan Nguyen nguyen_k_luan@yahoo.com

 [VN-TD] <vn-td@yahoogroups.com.au> wrote:

 

Một nhà nghiên cứu giáo dục từ Đức khen nền giáo dục của Việt Nam Cộng ḥa trước 1975 là ‘có cái nh́n dài hạn’ trong đào tạo con người chứ không tập trung tạo ra một thế hệ chiến binh phục vụ cho cuộc chiến trước mắt và tách bạch giữa giáo dục và chính trị.

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/779094142519290/UzpfSTE3NzgyMjY4MTg6MTAyMDY0MDEwOTM3ODQzNDQ/

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính