Viết cho

Tháng Tư Đen

 

 

 

 

 

Cuộc đời kiếp phù du thời vận,

Trớ trêu Ngày Quốc Hận lại về!

Nh́n mi ta thấy chán chê

Tim gan sôi sục nhớ về năm xưa.

 

* * *

 

Ta nhớ măi Tháng Tư ngày ấy

Người chiến sĩ như ngỡ chiêm bao:

Đàn ong vỡ tổ ào ào

Dép râu nón cối lao nhao về thành.

Ḷng phn uất: "Sao nhanh đến thế?"

Ngoài mặt trận đánh đấm c̣n hăng,

Thế mà dinh "Tổng" lằng nhằng,

"Ḥa giải ḥa hợp" đầu hàng cộng quân!

Bao chiến sĩ xả thân phút chót

V́ chính nghĩa cho trót cuộc đời .

Hai hàng châu lụy nhỏ rơi

Anh hùng tiễn biệt muôn lời nhớ thương.

C̣n ta chỉ vấn vương con, vợ,

Vài ngày, lại trả nợ hận thù.?

Sắp hàng, "đăng kư" đi tù

Mong sao xong chuyện hầu tu việc nhà.

Bé cái lầm, cà tha mút chỉ

Hứa mười ngày, chỉ thị đổi thay

Lùa lên xe tống ngay táo bạo

Trại học tập “cải tạo” nên thân.

Tù nhân chính trị lănh phần,

Xếp vào trọng tội "ngụy quân ngụy quyền".

Tháng ngày qua huyên thuyên hạch hỏi,

Dụ "thành khẩn" khai tội, mau về,

Thế mà bóc lịch chán chê,

Đếm từng tờ lịch, lê thê bóc hoài.

Có người chục cuốn dằng dai

Vẫn chưa nhúc nhích "gút bai" ngục tù.

Nay hải ngoại phù du sống sót,

Nghĩ mà ḷng đau xót biết bao:

Chín mươi bảy triệu đồng bào

Đang c̣n quần quại nhà lao khổng lồ!

Toàn dân đồng hô to "Nổi Dậy!"

Đập tan cộng nô ấy nhanh tay .

Việt Nam quang phục đến ngày,

Cờ vàng ba sọc tung bay rợp trời .

 

 

Vũ Hữu Trường (P-1/BCH/ TKHN)

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính