Nếu ai c hỏi

 

 

Nước non non nước ngậm ngi

Nước đi đi mi rũ vi tnh non!

 

Nếu ai hỏi qu Cha đất Mẹ

Sao đnh lng phải bỏ la xa

Con vạch tội độc ti đảng trị

V nh t mọc khắp qu ta

 

Nếu ai hỏi Mu Cờ Tổ Quốc

Con n cần cầm bt vẽ ngay

Nền vng thương thương ba sọc đỏ

Cha ng gn giữ đến hm nay

 

Mẹ Việt ơi! Nước non du bể

Lệ chia ly trn ngập mun phương

Trang sử Việt lụy thời vận mạt

Tiếng bi ai rụng khắp qu hương

 

Nếu ai hỏi sao cha buồn tủi

Tc bạc rồi m vẫn chưa qua

Con khẽ bảo tnh nh nợ nước

Phận lm trai nặng gnh Sơn H

 

Nếu ai hỏi bao giờ trở lại

Nơi Tổ Tin mồ mả ng b

Con sẽ chỉ cờ sao mị Quốc

Vứt sạch rồi con sẽ về ngay!

 

 

Vivi

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh